Epoch Times - Magazín srpen / září 2017. (Epoch Times ČR)
Epoch Times - Magazín srpen / září 2017. (Epoch Times ČR)
Vážení čtenáři

tradiční umělecké formy s sebou nesou morální hodnoty mnoha předchozích generací, a někdy dokonce i kulturní hodnoty celého kontinentu. Přicházím na to při rozhovorech se špičkovými umělci, jakými jsou herec Jan Potměšil, virtuoska Jitka Hosprová nebo baletní mistryně Tereza Podařilová.

Nejenom umění, ale i sportovní styly jsou nositeli hodnot a historie společnosti. Ať už se jedná o šerm, jízdu na koni, lukostřelbu nebo modernější sporty, v těch nejlepších vždy nalezneme hluboké myšlenky, které stály u jejich vzniku, a které sportům zaručily dlouhý život, a lidem, kteří se jim věnují, znatelný užitek v jejich každodenním životě.

Patřím k těm, kdo zastávají názor, že odvěké pravdy, které už byly v historii mnohokrát vyřčeny, je třeba neustále opakovat, protože člověk velmi rychle zapomíná a v rychlém sledu událostí a pod tíhou každodenních těžkostí často ztrácí směr.

Že je nejdůležitější nalezení vnitřního klidu a dosažení pocitu spokojenosti s tím, co mám. Že vnitřní rovnováha vede člověka k mistrovství. Není třeba soutěžit a předhánět se, abych byl větší než ten druhý, protože každý jsme jiný a jedinečný, a každý můžeme ocenit silné stránky toho druhého. To jsou myšlenky, které provázejí srpnové vydání a možná nás budou provázet i po přečtení některých vybraných článků.

I když všechno nevychází tak, jak bychom chtěli, nevěšme hlavu, nejsme v tom sami.

Přeji Vám hodnotné a inspirativní čtení.

Šéfredaktor Milan Kajínek

Magazín je v prodeji v síti KOSMAS