Filip Novotný, 16 let. Při Astronomickém ústavu Akademie věd sestavuje umělou inteligenci, která na snímcích dalekohledu hledá proměnné hvězdy a jejich parametry. (Archiv Filipa Novotného)
Filip Novotný, 16 let. Při Astronomickém ústavu Akademie věd sestavuje umělou inteligenci, která na snímcích dalekohledu hledá proměnné hvězdy a jejich parametry. (Archiv Filipa Novotného)
„Na střední můžeš objevit svůj talent. Nebo ho taky pohřbít na zbytek života,“ uvádějí organizátoři projektu Nejaktivnější středoškolák 2017.

Projekt Pro středoškoláky pořádal již třetí ročník soutěže, ve kterém ocenil studenty, kteří se ve svém volném čase věnují mimoškolním aktivitám. Z několika set přihlášených porota vybrala dvacet nejaktivnějších středoškoláků.

„Vzdělávání sebe sama je i o něčem jiném, než jen sedět ve škole,“ píše na stránkách projektu jedna z účastnic soutěže Mája Šafaříková, dnes již bývalá studentka gymnázia Opatov, která se v minulém ročníku dostala do výsledné dvacítky nejlepších.

Položili jsme výhercům soutěže tři otázky. První z rozhovorů naleznete níže.

Jaký je podle vás vztah mezi úrovní morálních hodnot společnosti a vzestupem či pádem ekonomiky? Myslíte si, že úroveň morálních hodnot ovlivňuje prosperitu, kriminalitu nebo jiné aspekty společnosti?

Filip Novotný: Obecné morální hodnoty společnosti jako takové asi nějaké dopady mají, byť jsou podle mě neměřitelné (moc proměnných, složitost či nemožnost spolehlivého výzkumu).

Pokud je ve společnosti morální normou platit dluhy, tak většina dělá vše pro to, aby své dluhy platila, a to jde přes vyšší ekonomickou aktivitu.

Ale například rozvoj technologií, TV, internet, telekomunikační nástroje vedou k využití finančních instrumentů, které směřují společnost tlakem vyvolaných potřeb (reklama) k výraznějšímu zadlužení. To asi není úplně morální poskytovat úvěry na zbytné věci lidem, kteří nebudou dost možná mít na splácení. Vede to k řadě osobních tragédií a podobně. Ale v celkovém dopadu na výkon ekonomiky to je stále v plusu, vyšší spotřeba vede k vyššímu ekonomickému výkonu.

Pokud je morálním standardem, že se ve společnosti nekrade a nepodvádí, tak to může vést k tomu, že postranní, nečestné úmysly se mohou stát tak nepředstavitelné, že postupně může docházet ke zjednodušení obchodních smluv a kontaktů, usnadnění obchodu vede obecně ke zvýšení obchodu.

Zároveň bude docházet k omezení šedé zóny ekonomické aktivity, poroste tedy měřitelný výkon ekonomiky a zároveň by mělo docházet k vyšší racionalitě v obchodním rozhodování.

Pokud je ve společnosti vysoce oceňované vzdělání (vzdělávat se je morální), tak to vede k tomu, že lidé chtějí dosáhnout této společenské prestiže na co nejvyšší úrovni, vyšší vzdělání potom vede opět k vyšší ekonomické aktivitě (činnosti s vysokou přidanou hodnotou), tedy to má dopad na ekonomickou prosperitu.

Řekl bych, že morální úroveň společnosti bude mít především vysoký dopad na „štěstí“, tedy jestli jsou lidé ve společnosti více šťastní a spokojení. Na vlastní výkon ekonomiky a její vzestupy a propady je morálka společnosti příliš obšírným pojmem s ne jednoznačným vyhodnocením. Najdou se příklady morálního i nemorálního jednání, které mají významný dopad na růst ekonomiky, a stejně tak se najdou morální i nemorální jednání, které mají významný dopad na propad ekonomiky.

Jakou roli podle vás hraje v životě člověka snaha o osobní růst, zlepšování se a vzdělávání. Je podle vás práce na sobě samém důležitá a má nějaký hlubší smysl?

Snaha o osobní růst je jednoznačně pozitivním konáním. Vede k vyšší spokojenosti s vlastním životem, vede k lepšímu uspokojení osobních potřeb. Má v sobě ale i další významné pozitivní prvky pro společnost:

– výstup společnosti (např. ekonomický, umělecký, vědecké poznání) je vyšší, pokud se jednotlivci snaží podat lepší výkon.

– člověk, jehož životním postojem je snaha zlepšovat sám sebe, tento svůj postoj prezentuje společnosti (ať už vědomě či jen svým příkladem) a může se stát pozitivním vzorem pro ostatní - zejména pro své děti.

– snaha o osobní růst není nijak společensky omezená (např. vzděláním, množstvím peněz apod.). Zlepšovat se může každý ve svém oboru nebo koníčku podle svých možností a schopností, jedná se tedy o obecně aplikovatelný postoj.

– snaha o osobní růst tedy má významně hlubší smysl než jen pozitivní dopady na konkrétního jednotlivce.

Co byste v budoucnosti chtěli svojí prací společnosti přinést?

Vyšší poznání o fungování vesmíru.

Děkujeme za rozhovor