6. března 2018 do Německa dorazil dárek z Číny pro město Trevír. (Screenshot / epochtimes.de)
6. března 2018 do Německa dorazil dárek z Číny pro město Trevír. (Screenshot / epochtimes.de)
Čínská lidová republika darovala městu Trevír ke 200 výročí narození Karla Marxe bronzovou sochu, která má být odhalena 5. 5. 2018 na  Simeonstiftplatzu. Takovýto dar je pravděpodobně první svého druhu, darovaný z čínské strany.

Kritici, jako například ředitel Společnosti pro ohrožené národy Ulrich Delius, k tomu řekl: „Místo podporování lidských práv stvořil Trevír poutní místo pro komunistické funkcionáře, kteří se opírají o Marxovu ideologii, když chtějí svévolně cenzurovat, věznit, mučit a zabíjet.“

Také historik Hubertus Knabe, šéf památníku Berlin-Hohenschönhausen v bývalé věznici  Stasi je toho názoru, že Trevír měl tento dar z Číny odmítnout. V rozhovoru pro Augsburger Allgemeinen vysvětluje: „Zrovna od komunistické strany, která zotročuje největší národ na zemi a menšiny násilím potlačuje, přijímá město Trevír Marxův pomník!“

„Nikdo tady tu sochu nechce.“  Sonja Flesch-Reissová, obyvatelka města Trevír

Trevírská radní frakce FDP (svobodní demokraté) a Zelení přednesli na poslední schůzi rady německého města Trevír před oslavami narozenin Karla Marxe 5. 5. 2018 rezoluci, v níž žádají městskou radu o odsouzení četných porušování lidských práv a omezování osobní svobody čínským režimem.

Týká se to i partnerského města Sia-men, kde dochází ke stejnému porušování lidských práv, které je třeba odsoudit a požadovat prosazení základních lidských práv podle charty lidských práv OSN v ČLR.

Jak 1. února 2018 informoval magazín Reflex, oslavy dvoustého výročí narození Karla Marxe v německém městě Trevíru zahájí sám předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Slavnost za poněkud komediálních okolností – zavilého ateistu Marxe budou oslavovat v proslulé Konstantinově bazilice, tedy sídle prvního křesťanského císaře římské říše,“ píše Reflex.

Z informací Reflexu také vyplývá, že poté co v Trevíru vztyčí novou bronzovou Marxovu sochu, kterou městu darovala Čína, vypukne série několika gigantických výstav založených na odkazu jeho života a díla.

Socha je pro trevírské občany nežádoucí

V Trevíru samotném si údajně téměř žádný občan sochu nepřeje. Sonja Flesch-Reissová, jejíž rodina v Trevíru žije, se pro Epoch Times vyjádřila: „Nikdo tady tu sochu nechce. Tady žijí především katolíci a pro katolíka je marxismus ďáblovým dílem.“

Město však přijmutí daru vysvětluje tím, že se snaží o „vypořádání se“ s tématem Karel Marx: „Kde jinde než v Trevíru je třeba se s ním vypořádat?“ řekl vedoucí úředník města Andreas Ludwig.

Předběžnou rezoluci městské radě Trevíru podepsali radní Reiner Marz za Zelené a za FDP radní Tobias Schneider. Rezoluce byla předána na zasedání rady k hlasování. Dle informací města dojde pravděpodobně k pozměňovacímu návrhu ze strany CDU (křesťanští demokraté) a SPD (sociální demokraté).

Předběžný text žádosti zní následovně:

 Rezoluce k situaci lidských práv v Číně:

Vážený pane primátore,

na schůzi městské rady 18. dubna 2018 podáváme následující žádost:

Čínská lidová republika daruje městu Trevír bronzovou sochu Karla Marxe k 200 výročí jeho narození. Socha bude odhalena 5. 5. 2018 na Simeonstiftplatzu. Z tohoto důvodu má městská rada vydat následující rozhodnutí: 

 1. Město Trevír odsuzuje četná porušování lidských práv a omezení svobody, kterých se čínský stát dodnes dopouští na svých občanech, a to i těch z partnerského města Sia-men.

2. Trevírská městská rada požaduje prosazení základních práv ukotvených v chartě lidských práv OSN v ČLR.

3. Trevírská městská rada požaduje rozpuštění nelidského systému pracovního tábora Laokai, mimo jiné i  RTL (Re-education through labor) Camps Sia-men Prison a Ťiang-tchou Salt Mine v bezprostřední blízkosti našeho partnerského města Sia-men. 

4. Trevírská městská rada požaduje okamžité propuštění a rehabilitaci vězňů uvězněných na základě jejich politické orientace, náboženské příslušnosti, jejich příslušnosti k určité národnostní skupině, jejich nasazení za lidská práva, jakož i praktikování Falun Gongu. 

5. Trevírská městská rada požaduje okamžité ukončení nelidského obchodování s orgány od zemřelých i dosud žijících vězňů ve věznicích i v pracovních táborech se souhlasem čínského státu. 

6. Trevírská městská rada požaduje podle článku 5 Charty pro lidská práva OSN ukončení mučení vězňů, osob ve vyšetřovací vazbě a vězňů v pracovních táborech v Číně.

7. Trevírská městská rada požaduje okamžité ukončení ve vývoji se nacházejícího tzv. systému sociálního kreditu, který mají sloužit k úplnému a celistvému dohledu nad

čínským obyvatelstvem. 

8. Trevírská městská rada požaduje ukončení státní cenzury médií v ČLR.

9. Trevírská městská rada požaduje zaručení svobodné práce zahraničních novinářů v Číně.

10. Zástupci města Trevír jsou vyzváni, aby při oficiálních kontaktech se zástupci Číny, jakož i se státními čínskými organizacemi, institucemi a podniky upozorňovali na výše zmíněné požadavky a objasnili stanovisko trevírské městské rady.

Německá Asociace Falun Dafa zaslala městu otevřený dopis

Členové hnutí Falun Gong v Německu mají rovněž velké obavy kvůli příjmu „jedovatého“ daru z Číny. Waltraud Ng z německé Asociace Falun Dafa proto napsala otevřený dopis primátorovi a všem radním města Trevír, který uveřejnily Epoch Times:

Vážený pane primátore,

Vážení členové předsednictva,

Vážení členové městské rady,

jak víte, Komunistická strana Číny inspirovaná Karlem Marxem jenom v Říši středu – Číně – zanechala svému potomstvu pomník s 80 milióny lidských obětí.

Jedním příkladem neustálého porušování lidských práv v komunistické Číně je pronásledování Falun Gongu. V průběhu čínské historie existovaly tisíce různých buddhistických a taoistických kultivačních škol. Uchopení moci Komunistickou stranou Číny v roce 1949 učinilo konec této tradici a kultivace byla označena za „pověru“ a pronásledována. Buddhistická kultivační škola Falun Gong je v této době nejvíce pronásledovanou skupinou v Číně.

My, praktikující Falun Gongu v Německu, Vás tímto prosíme u příležitosti odhalení  pomníku Karla Marxe 5. 5. 2018 – veřejně připomenout oběti Komunistické strany Číny a zasadit se za ukončení pronásledování Falun Gongu.

Kromě toho bychom chtěli zdůraznit, že se s našimi požadavky v rezoluci ohledně lidských práv v Číně plně ztotožňují členové frakce Zelených a FDP. Vyzýváme Vás k odsouhlasení této rezoluce.

S přátelskými pozdravy

Watraud NgČlánek přeložila Míla Chocholová

Upravil Milan Kajínek; Zdroj


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.