Recenze filmu: Mladý Karl Marx. (Neue Visionen)
Recenze filmu: Mladý Karl Marx. (Neue Visionen)


Žánr: Drama, životopisný, historický
Režie: Raoul Peck
Scénář: Pascal Bonitzer, Raoul Peck
Kamera: Kolja Brandt
Hudba: Alexej Ajgi
Hrají: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps, Olivier Gourmet, Eric Godon a další


Pozorování snímku bylo velmi poučné. Například mi došlo, že Marxova představa revoluce byla v tom, že pokud svrhnete a pozabíjíte všechno, co si myslíte, že vám brání ve vybudování vysněného „ráje“, a až všechny překážky odstraníte (v jeho případě byla tehdy překážkou vyšší vrstva společnosti), dosáhnete života a světa bez nespravedlnosti a bez obtíží.

Když jsem se nad tím později zamýšlel a s kolegyní snímek diskutoval, došlo mi, že po cestě, kterou Marx vytyčil, spácháte ty nejtěžší zločiny, což vede k otázce, jak by tudy mohl člověk dojít ke spravedlnosti? Ve skutečnosti Marxovy myšlenky stály u zrodu největších totalitních států světa, které se neobávaly, a ani dnes se neobávají, svévolně zatýkat, věznit, utlačovat a zabíjet, aby odstranily vše, co by je mohlo připravit o moc.

Pro marxisty je film možná něčím jako modlou zpodobňující otce myšlenek, které byly využity při radikálních společenských změnách, ale je třeba přemýšlet i nad tím, jestli to byly skutečně změny k lepšímu. Snímek končí ve chvíli, kdy Marx a Engels sepisují komunistický manifest. Kam potom tyto teorie jejich zapálené stoupence nasměrovaly, to se filmoví tvůrci snažili ukázat reálnými záběry na konci stopáže v titulcích. Marxovi fanoušci možná nepochopili, že se jedná o skutečné záběry, jak lidé utíkají z komunistických zemí, jak tajná policie zatýká disidenty a jak se vyvražďují určené skupiny obyvatel.Když se nad životem a osobností Karla Marxe zamyslím, tak jak byl ve snímku vykreslován, byl to značně konfliktní člověk. Spořádaný život mu unikal mezi prsty, protože o něj především neměl zájem. Měl dar pronikavého racionálního myšlení a převádění myšlenek do psané formy, ale jeho charakter ho vháněl z jednoho konfliktu do druhého a způsoboval, že se nebyl schopen ani uživit. Jeho pověsti také přitěžují bulvární podrobnosti z jeho života, odhalující nemanželské dítě, které měl se svou služebnou, jíž nedával žádný plat a vydržoval si ji pouze za jídlo a ubytování. Pokud zvážíme, že kritizoval buržoazii především za to, v jak nuzných podmínkách nutí žít zaměstnance svých továren, ani on jako zaměstnavatel nebyl příliš štědrý.

Možná můžeme namítnout, že to byl bojovník, a ten nemá čas vydělávat peníze, protože musí především bojovat. Je potom cílem jeho života neustálý boj. Hodně ho finančně podporoval Engels jako syn továrníka, protože Marx se dokázal jen s málokým shodnout a vydělat nějaké finance.

Není proto překvapující, že Marxovy teorie jsou obrazem jeho samotného a jejich následování vytváří konfliktní prostředí. Během sledování snímku mi také došlo, proč původně dobře míněná Engelsova snaha na začátku se na konci změnila v katastrofu. Engels, který vnímal nuzné podmínky a vykořisťování dělníků, se pod vlivem Marxe postupně radikalizoval.

Myslím si, že jejich teorie – násilím svrhnout vládnoucí třídu, potom přejít k socialismu vedoucímu k „ráji na zemi“, tedy komunismu – byla úplný omyl. Z historie je patrné, že za vlády všech komunistických režimů po celém světě měla moc v rukou vždy jediná vládnoucí – komunistická strana, která držela zákonodárnou, soudní i výkonnou moc ve svých rukou. Pod jejím vedením docházelo a dodnes dochází k širokému zneužívání moci, zinscenovaným soudním procesům, politickým vraždám a podobně (jak to vidíme i v dnešní Číně, Kubě nebo v Severní Koreji). Takže ona pozitivní nostalgie nad učením Karla Marxe určitě není na místě. Je třeba ho rozebírat racionálně, aby mohlo být bez patosu pochopeno, co se vlastně stalo.

20180504-film-mlady-karel-marx
Mladý Karl Marx – poznejte autora myšlenek, které vedly k vzestupu největších totalitních režimů světa. (Neue Visionen)

Marx a Engels jako by vůbec nemysleli na to, že existují dobří a zlí lidé, respektive dobro a zlo. Podle nich se svržením vládnoucí třídy měli z lidí stát andělé, kteří budou žít v poklidu a míru a budou jeden druhému pomáhat, nebudou krást a podvádět, budou všechen majetek navzájem sdílet a zřeknou se osobního vlastnictví a tak dále. Komunistické režimy, které po Marxovi přišly, ukázaly výsledky v praxi nikdy nedosaženého cíle, který při vzájemných bojích mizel v nedohlednu.

Ve skutečném světě je to tak, že pokud chcete udělat z člověka ctnostnější a vznešenější bytost, musíte se dát cestou dobra, snahy o komunikaci, soucitu, nezištné pomoci ostatním, vzdělávání se a tak dále. Není to tak, že násilím svrhnete a pozabíjíte všechno, co si myslíte, že vám brání ve vybudování vysněného „ráje“, a až všechny překážky odstraníte, dosáhnete života a světa bez nespravedlnosti a bez obtíží. Po cestě jste spáchali strašné zločiny, nestanete se potom zločincem, kterého budou ostatní stíhat? A tak to skutečně dopadlo. Při svrhávání vlád komunisté pozabíjeli hodně lidí, a potom se báli, že jim za to bude chtít někdo také ublížit, a tak pokračovali dál v odstraňování „nepřátel“, a i když už měli v rukou absolutní moc, stále se obávali, stále lidi potlačovali a nervózně všechno kontrolovali, jestli se někde neděje nějaká „podvratná činnost“, která by je připravila o moc a postavila před soud. To byla ta atmosféra. Nebyl to ráj, byla to strachem napjatá totalita. Cesta do ráje vede úplně jinudy.

Nutno také zmínit, že Marx byl ateista, nevěřil v existenci Boha, a tedy ani v duchovní závazky a z nich vyplývající morální omezení. Podle něho stačí bojovat, jak hlásá spojení Darwinismu a Marxismu do teorií o „třídním boji“ vycházejícím z názoru, že „přežije jen ten nejsilnější“. Vzájemnými boji se má dosahovat pokroku, prosperity a tak dále. Boje mají pohánět společnost kupředu. Ale co si budeme povídat, můžeme vzájemnými boji dosáhnout klidu, míru a harmonie? V praxi ten princip vůbec nevede k podobným výsledkům.

Učení mudrců, jakými byli Lao-c', Konfucius, Sokrates, Siddhartha nebo Ježíš, vedou člověka k vyšším mravním hodnotám. Dodržováním mravních hodnot se z člověka může stát lepší člověk, který je schopen a ochoten pomáhat ostatním. Takže cesta za lepšími zítřky podle mě rozhodně nevede skrze Marxův-Engelsův třídní boj, ale přes vzdělávání, duchovní a morální hodnoty, kdy se člověk skutečně změní k lepšímu z vlastní vůle a jeho dobrota vychází z něho samotného, nikoliv z nějakého systému. Pokud sebelepší systém budou řídit a obývat nemorální lidé, určitě se z toho morální a spravedlivá společnost jen tak nestane. To by byla hodně naivní představa.

20180504-film-mlady-karel-marx2
(Neue Visionen)

Hodnocení

Pokud mám snímek zhodnotit z hlediska filmového řemesla, jedná se o zajímavé herecké výkony, dobrou výpravu, kostýmy, kameru i režii. Co se týče filmového umu, dá se snímku málo co vytknout. I přes větší délku stopáže dokáže režie vyprávět životní peripetie hlavních postav tak, aby diváka neustále bavila. Z hlediska obsahového se zdá, že se režisér pokoušel o spíše nestranný pohled na Marxův život, ale i tak mi zde chyběla vyjádření k určitým tématům a oblastem, které mají ve společnosti zásadní dopad. Chybělo nějaké zobrazení Marxova konfliktu s vírou a Bohem, s nimiž se z neznámých důvodů rozešel, aby opěvoval ateismus a materialismus. Možná by stačila nějaká veličina, která by nastavovala Marxovi zrcadlo ve věcech, které scénář nedokázal anebo nechtěl akcentovat. Pokud jde o samotný snímek, jedná se o poměrně zdařilé filmové dílo.

V režii Raoula Pecka

Film režíroval Raoul Peck, o němž se můžeme více dozvědět z jeho předchozích snímků. Natočil například Pád vládce. Komorní drama s prvky politické satiry zachycující poslední dny vlády demokraticky zvoleného prezidenta rozvojové země, inspirovaný skutečnou historickou postavou haitského krále, který tváří v tvář revoluci raději spáchal sebevraždu. Významnou roli ve snímku hraje architektura paláce, v němž jsou protagonisté izolováni od okolního světa. Haitský režisér film natočil v pevnosti postavené uprostřed džungle nedaleko hlavního města Port-au-Prince.

Peck také natáčel snímek Někdy v dubnu o skutečných událostech, které propukly po zvolení nového rwandského prezidenta v roce 1944. Prezident byl člen kmene Hutů a s jeho příchodem do úřadu začalo jedno z nejhorších zvěrstev v soudobých dějinách. Svěží zelené buše, kopce a údolí byly spolu s ulicemi, řekami a domy zaplaveny krví poté, co Hutuové vyhlásili válku kmeni Tutsiů. Během následné eskalace násilí se sousedé a přátelé vraždili navzájem, někteří dokonce zabíjeli i své vlastní děti a příbuzné. Kostely přetékaly znetvořenými těly stovek tisíců Tutsiů a Hutuů. Nejméně 937 tisíc lidí bylo podle nedávného průzkumu rwandské vlády povražděno během masakru, který trval sto dní. Deset let po genocidě, jíž se nikdo z mezinárodních sil nepokusil zabránit, vzniklo toto strašlivé dokumentární drama. Jedná se o první zásadní snímek o rwandské genocidě natáčený v místech, kde se krveprolití odehrálo. Film pokládá celému světu otázku: jak se to vůbec mohlo stát?

Režisér Peck byl však nejvíce oceněn za snímek Nejsem žádný tvůj negr. Hlasem Samuela L. Jacksona doprovázenou audiovizuální ilustraci rukopisu, který význačný americký spisovatel a aktivista James Baldwin nikdy nedopsal. Jedná se o historii boje Afroameričanů proti „bílé nadřazenosti“.

Hodnocení:

Délka 112 minut * ČSFD * IMDB *


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.