Senátní komise jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně, 16. května 2018. (Anna Chlebníčková / Epoch Times)
Senátní komise jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně, 16. května 2018. (Anna Chlebníčková / Epoch Times)
PRAHA  Výbor českého senátu pro lidská práva a petice vyslechl předkladatele petice vyzývající Senát a Poslaneckou sněmovnu k projednání otázky represivní politiky čínského režimu vůči duchovnímu hnutí Falun Gong, které tvrdě potlačuje od července 1999.

Petici podepsalo více než 38 tisíc občanů ČR. Celkový počet podpisů sesbíraných od roku 2000 čítá podle Asociace Falun Gong ČR 130 tisíc podpisů.

Podobné petice byly v minulosti předány zástupcům ČR opakovaně. Více než padesát tisíc podpisů přijal v roce 2009 Michael Kocáb jako tehdejší ministr pro lidská práva v době konání summitu EU-Čína na Pražském hradě. Více zde...

Podavatelé petice si kladou za cíl, aby senát a sněmovna vydaly morální odsouzení násilné represivní kampaně a věnovaly se nejzávažnějším případům, které se dějí v rámci represí. Lidskoprávní pracovní skupina při OSN zdokumentovala na 100 způsobů mučení následovníků Falun Gongu [4] v čínském vězeňském systému. [3] Nejzávažnější a rozsáhlou kapitolou represí jsou případy zneužívání transplantační chirurgie k likvidaci následovníků Falun Gongu.

Za 
Asociaci Falun Gong ČR na zasedání senátního výboru promluvil Jiří Pokorný.

Senátní komise jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně, 16. května 2018. (Anna Chlebníčková / Epoch Times)
Senátní komise jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně, 16. května 2018. (Anna Chlebníčková / Epoch Times)

První obvinění čínských nemocnic ze spolupráce s vězeňským systémem na zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců ke komerčním transplantacím padla na půdě kanadského parlamentu již v roce 2006. Od té doby se vrší výsledky vyšetřování [1] různých nevládních skupin, které fakticky dokládají opodstatněnost vznesených obvinění.

Podle zpráv, které vedly k opakovaným slyšením v Evropském parlamentu, Sněmovně reprezentantů USA [2] a jinde, je praxe nedobrovolných odběrů orgánů vězněným následovníkům Falun Gongu značně rozšířeným jevem. A to do té míry, že tento zdroj orgánů měl podle expertů [1] od roku 1999 pohánět raketový vzestup čínské transplantační chirurgie z několika set transplantací na desítky tisíc transplantací ročně.

Petiční výbor chce zároveň požádat Senát o navržení zákona, který by upravoval trestní zodpovědnost občanů, kteří vycestují do Číny za účelem transplantace. Podobný zákon nedávno přijala Itálie. Zákon ukládá trestní stíhání na pacienty, pokud by si nechali transplantovat orgán, který byl odebrán nedobrovolnému dárci, tedy ilegálně. Zároveň vyměřuje zdravotním sestrám nebo lékařům, kteří by takovou transplantaci pomohli zprostředkovat, doživotní zákaz praxe v oboru a vysoké pokuty. Více zde...

20180516-senat-falun-gong3
Senátní komise jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně, 16. května 2018. (Anna Chlebníčková / Epoch Times)

Do roku 2015 čínské úřady oficiálně potvrzovaly, že jejich transplantační odvětví používá orgány popravených vězňů, odsouzených k trestu smrti. Čínský transplantolog Jang Čchun-chua, ředitel Jednotky intenzívní péče První přidružené nemocnice University Sun Yat-sen v provincii Kuang-tun, prohlásil, že nevyžadovali dobrovolný souhlas popraveného vězně k darování jeho orgánu.

Světové transplantační kruhy dosud neuznaly čínským režimem proklamovanou reformu transplantačního systému jako úspěšnou. Reforma měla počínaje rokem 2015 ukončit praxi využívání popravených vězňů ke komerčním transplantacím, zavést systém dobrovolného dárcovství a přiblížit jej co nejvíce světovým etickým standardům. Důvěryhodnost údajné reformy zpochybňují důvodná podezření, že starý přístup zneužívání vězňů nadále pokračuje pod rouškou „nového systému“. Více zde...

Čínský režim obvinění ze zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců opakovaně odmítl. Prohlásil také čínský transplantační systém za legální a etický. Zároveň označuje dotčené skupiny vězňů svědomí (Falun Gong, podzemní křesťané, Ujgurové a Tibeťané) za ty, kteří „sešli na scestí“, a které strana musí převychovat, aby se vrátili k „normálnímu životu“ pod vedením komunistické strany Číny.

 

Senátní komise pro lidská práva a petice jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně, 16. května 2018. (Anna Chlebníčková / Epoch Times)
Senátní komise pro lidská práva a petice jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně, 16. května 2018. (Anna Chlebníčková / Epoch Times)Senátní komise pro lidská práva a petice jednala o petici za ukončení pronásledování hnutí Falun Gong v Číně, 16. května 2018. (Anna Chlebníčková / Epoch Times)


Čtěte také:

Jeho Svatost 14. dalajláma: „Falun Gong velmi trpí"

Lékařské žurnály vyzývají k akademickému embargu čínské transplantologie, dokud neprokáže reformu systému

TV Prima: Očima Josefa Klímy – čínská transplantační chirurgie a duchovní hnutí Falun Gong

Diskuse u kulatého stolu: Čínská transplantační chirurgie – jaký je zdroj desítek tisíc transplantovaných orgánů?


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích. 


POZNÁMKY (ZDROJE):

[1] 

Vyšetřovací zpráva 1 (2007)

Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007)
On-line: http://organharvestinvestigation.net/ anglicky

Vyšetřovací zpráva 2 
(2016)
Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016),anglicky
On-line: https://endtransplantabuse.org/an-update/

Publikace – Terénní výzkum (2015)
Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky
On-line: http://www.cpress.cz/jatka-3/

Vyšetřovací zpráva 3
Nevládní organizace WOIPFG
Investigation Report on the Chinese Communist Party’s Ongoing Crime of Live Organ Harvesting against Falun Dafa Practitioners.
On-line: http://www.upholdjustice.org/node/389  

Mezinárodní sdružení lékařů DAFOH
Věnuje se otázce neetického získávání orgánů v rámci čínské transplantační chirurgie
On-line: http://www.dafoh.org/call-upon-international-community-to-stay-alert-on-chinas-organ-sourcing/%20 

[2] 

Usnesení Evropského parlamentu (2013)

Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013) česky
On-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//CS

Písemné prohlášení Evropského parlamentu (2016)
Written declaration 0048/2016, submitted under Rule 136 (2016), anglicky
On-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20160912&secondRef=ANN-02&language=EN 

Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA (2016)
H.Res.343 - state-sanctioned forced organ harvesting in China (2016),anglicky
On-line: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343 

[3]  Publikace – Brožura (2007), Příloha 7

Falun Gong – stručná historie pronásledování (Theo 2007) česky
Ke stažení: http://www.theo.cz/cs/pdf/Falun-Gong_Kniha.pdf

[4] Falun Gong je prastarou čínskou metodou pro rozvoj těla a mysli, zahrnující učení buddhismu , taoismu a pět meditativních cvičení. V Číně získal v letetech 1992 – 1999 masovou popularitu. Když podle vládních statistik počet příznivců Falun Gongu o 10 milionů překročil počet členů tamní komunistické strany, nechal jej tehdejší generální tajemník Ťiang Ce-min zakázat.
On-line: http://www.falungong.cz/

V textu je používán název Falun Gong, který je někdy přepisován jako Fa-lun Kung nebo Fa-lun-kung. Alternativní název hnutí je Falun Dafa.

Podavatelé petice si kladou za cíl, aby senát a sněmovna vydali morální odsouzení násilné represivní kampaně a věnovali se nejzávažnějším případům, které se dějí v rámci represí. Lidskoprávní pracovní skupina při OSN zdokumentovala na 100 způsobů mučení následovníků Falun Gongu [4] v čínském vězeňském systému. [3] Nejzávažnější a rozsáhlou kapitolou represí jsou případy zneužívání transplantační chirurgie k likvidaci následovníků Falun Gongu.

První obvinění čínských nemocnic ze spolupráce s vězeňským systémem na zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců ke komerčním transplantacím padla na půdě kanadského parlamentu již v roce 2006. Od té doby se vrší výsledky vyšetřování [1] různých nevládních skupin, které fakticky dokládají opodstatněnost vznesených obvinění.

Podle zpráv, které vedly k opakovaným slyšením v Evropském parlamentu, Sněmovně reprezentantů USA [2] a jinde, je praxe nedobrovolných odběrů orgánů vězněným následovníkům Falun Gongu značně rozšířeným jevem. A to do té míry, že tento zdroj orgánů měl podle expertů [1] od roku 1999 pohánět raketový vzestup čínské transplantační chirurgie z několika set transplantací na desítky tisíc transplantací ročně.

Petiční výbor chce zároveň požádat Senát o navržení zákona, který by upravoval trestní zodpovědnost občanů, kteří vycestují do Číny za účelem transplantace. Podobný zákon nedávno přijala Itálie. Zákon ukládá trestní stíhání na pacienty, pokud by si nechali transplantovat orgán, který byl odebrán nedobrovolnému dárci, tedy ilegálně. Zároveň vyměřuje zdravotním sestrám nebo lékařům, kteří by takovou transplantaci pomohli zprostředkovat, doživotní zákaz praxe v oboru a vysoké pokuty. Více zde...

Do roku 2015 čínské úřady oficiálně potvrzovaly, že jejich transplantační odvětví používá orgány popravených vězňů, odsouzených k trestu smrti. Čínský transplantolog Jang Čchun-chua, ředitel Jednotky intenzívní péče První přidružené nemocnice University Sun Yat-sen v provincii Kuang-tun, prohlásil, že nevyžadovali dobrovolný souhlas popraveného vězně k darování jeho orgánu.

Světové transplantační kruhy dosud neuznaly čínským režimem proklamovanou reformu transplantačního systému jako úspěšnou. Reforma měla počínaje rokem 2015 ukončit praxi využívání popravených vězňů ke komerčním transplantacím, zavést systém dobrovolného dárcovství a přiblížit jej co nejvíce světovým etickým standardům. Důvěryhodnost údajné reformy zpochybňují důvodná podezření, že starý přístup zneužívání vězňů nadále pokračuje pod rouškou „nového systému“. Více zde...

Čínský režim obvinění ze zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců opakovaně odmítl. Prohlásil také čínský transplantační systém za legální a etický. Zároveň označuje dotčené skupiny vězňů svědomí (Falun Gong, podzemní křesťané, Ujgurové a Tibeťané) za ty, kteří „sešli na scestí“, a které strana musí převychovat, aby se vrátili k „normálnímu životu“ pod vedením komunistické strany Číny.