ZUŠ open. (Jiří Sláma)
ZUŠ open. (Jiří Sláma)
Co Čech, to muzikant, říkávalo se poněkud obecně o obyvatelích české kotliny. Hudba a zpěv patřily do této oblasti dlouhá léta, výstavba Národního divadla nebo hudební práce mnohých českých skladatelů tomu nasvědčují.

Každý hudebník nebo pěvec však s uměním nějak začínal. Musel začít v útlém věku, pokud se chtěl někam dopracovat. A právě v této oblasti však již dlouhá léta působí základní umělecké školy (ZUŠ), které vychovávají další mladé umělce.

Ve čtvrtek 24. května se tyto ZUŠ představí nejen oslavou umění a dětské tvořivosti, ale počtem účinkujících, místy konání i velikostí publika jej lze považovat za největší kulturní akci u nás.

Do letošního ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo na 400 základních uměleckých škol.

Ulice, kostely, muzea, zámky či galerie ožijí vystoupeními mladých umělců, kteří zahrají i na nádražích, v nákupních centrech či kavárnách. Od rána budou tyto prostory náležet několika stům akcí v Čechách i na Moravě.

Veškerý program je přístupný zdarma a nabízí koncerty od klasiky přes jazz až po lidovou hudbu, taneční a divadelní vystoupení, výtvarné spektákly a výstavy či pouliční představení a průvody. Na řadě míst budou pro malé i velké návštěvníky připraveny nejrůznější dílny. Radost z umění budou děti rozdávat i v nemocnicích nebo domovech seniorů.

20180521-zus2
ZUŠ open na Náměstí republiky v Praze. (Petra Hajská)

Programu ZUŠ Open se osobně účastní i patronka projektu Magdalena Kožená, která 24. května zamíří do Liberce, Benátek nad Jizerou a poté se zúčastní i slavnostního závěrečného večera ve Valdštejnské zahradě v Praze.

Do ZUŠ Open se zapojí i celá řada dalších umělců například garanti jednotlivých uměleckých oborů za ZUŠ Open Alice Nellis a bratři Bubeníčkové, dále En.dru, Jiří Bárta, Karolína Berková, Vadim Petrov, Jan Talich ale i třeba hráči Karlovarského symfonického orchestru.

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“ – Magdalena Kožená

Iniciátorem a hlavním garantem ZUŠ Open je Nadační fond Magdaleny Kožené. Akce se koná ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol.

„ZUŠky pro profesionální orchestry a soubory objevují budoucí špičkové hráče, pěvce a sólisty a současně vychovávají vnímavé, citlivé a poučené publikum, což je snad ještě důležitější, protože bez něj by jakákoliv umělecká práce neměla vůbec žádný smysl.“

Druhým rokem ZUŠ Open pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené a upozorňuje tak na význam uměleckého vzdělávání.

„Velmi si vážím obrovského nasazení všech zástupců a pedagogů základních uměleckých škol při realizaci dalšího ročníku ZUŠ Open. Společně se nám daří vytvořit tradici, díky níž malí umělci mohou veřejně představit výsledky svého studia a zároveň rozdávat radost z umění,“ říká patronka projektu Magdalena Kožená.

„Zuška pro mne byla místem, kde jsem mohla být sama sebou. A věřím, že takové místo potřebuje každé dítě.“ Alice Nellis

„V dětství pro mne Liduška byla zásadním a určujícím místem, které mne nasměrovalo do dalšího života.“ Maxim Velčovský

„ZUŠ, to je opravdu srdcovka. ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě jsem považovala a považuji za svůj druhý domov.“ Terezie Kovalová

„ZUŠ je jedinečné a skvělé místo, kde se děti mohou nenásilnou formou seznámit s hudbou. Umění přináší do našich životů, a zvlášť životů dětí, určitou kultivovanost, kterou v dnešní době obzvlášť potřebujeme.“ Jan Talich

„ZUŠky jsou startovacím můstek k probuzení kreativního ducha v každém dítěti a tudíž neuvěřitelným přínosem pro naši společnost!" Josef Špaček

Význam základních uměleckých škol


V České republice v aktuálním školním roce funguje 492 základních uměleckých škol. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Zájem o studium na ZUŠ má stále vzrůstající tendenci a každoročně počet dětí na ZUŠ stoupá.

Na základních uměleckých školách studuje na 251 tisíc žáků, kterým se věnuje přes 12 tisíc pedagogů. Význam akce podtrhuje i vzájemná spolupráce řady ZUŠ, které své síly spojily na regionální úrovni a připravily společné akce nebývalého rozsahu.


Více podrobností o aktivitách fondu na www.nfkozena.cz.

Program je k dispozici na www.zusopen.cz.


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.