Vytváření pročínské agendy v Česku: aktéři, jejich role a vazby. (chinfluence.eu)
Vytváření pročínské agendy v Česku: aktéři, jejich role a vazby. (chinfluence.eu)
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) zveřejnila výsledky mapování českých politických a ekonomických elit a jejich vazeb na Čínu. Nejvýznamnější novinkou projektu je bezpochyby nová interaktivní mapa vazeb a další výsledky analýzy,  které můžete nelézt na webových stránkách projektu.

„Prostřednictvím online mapy, která vizualizuje vztahy mezi klíčovými českými politickými a ekonomickými aktéry s vazbou na Čínu, lze snadno vysledovat uzly, kolem nichž se vazby větví. Ty představují 'političtí podnikatelé' a malé množství osobními vazbami navzájem propojených institucí,“ uvádí Ivana Karásková, autorka studie a koordinátorka projektu.

Zajímavým vhledem do fungování českých politických elit je i analýza politických stran věnující se jejich vztahu k pročínské politice.

„Většina politických stran přijala pročínskou orientaci české zahraniční politiky. Pouze KDU-ČSL, TOP 09 a STAN byly vůči Číně převážně negativní. ODS, KSČM, SPO vykazovaly v médiích více či méně zřetelnou afinitu vůči Číně. Hnutí ANO bylo k čínské otázce pozoruhodně pasivní. Za samostatnou zmínku stojí ČSSD, jež se stala jakýmsi pomyslným inkubátorem politiků a podnikatelů (nebo jejich kombinací), kteří jsou spojeni se současnou pročínskou politikou,“ říká Karásková.

Studie obsahuje i jednotlivá doporučení a ukazuje, že česká vláda nemá dostatečnou průhlednost v česko-čínských vztazích, či představu obecných politických a ekonomických cílů, jichž chce ve vztahu k Číně dosáhnout. 

„Ze současného fungování česko-čínských vztahů lze dovodit obecnější potřebu zvýšit transparentnost zapojení českého byznysu do formulování a prosazovaní zahraniční politiky, včetně pravidel pro účast podnikatelů na oficiálních zahraničních cestách. Posilování ekonomické diplomacie je obecně zcela v pořádku, ale její přínosy se ztrácejí, pokud není přístup k ní rovný pro všechny subjekty, které mají o její využití zájem,“ říká Karásková..

Kromě samotných výsledků mapování shrnuje výsledky ročního výzkumu na téma, jak informují česká veřejnoprávní i soukromá média o Číně, a kdo a jak se v médiích o Číně vyjadřuje.

 

Projekt ChinfluenCE vychází z předpokladu, že na základě mediální analýzy lze identifikovat skupinu agenda setterů, tedy aktérů, kteří v českých médiích promlouvají o Číně a pomáhají tím nastolovat mediální (a v důsledku toho ovlivňovat veřejnou) debatu.


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.