Bláznivý mnich vyhnal kancléře Čchin Chueje z chrámu metlou. Ilustrace - Sun Mingguo. (Epoch Times)
Bláznivý mnich vyhnal kancléře Čchin Chueje z chrámu metlou. Ilustrace - Sun Mingguo. (Epoch Times)
V chrámu Si-jüan ve městě Su-čou se nachází velká síň naplněná sochami 500 Arhatů [1]. Mezi nimi nalezneme i hliněnou sochu šíleného mnicha. Má na pohled deset vad na kráse: zakřivené ústa, je hrbatý, šilhá, odstávají mu uši, má nemoc pokožky hlavy, křivé nohy, vyhublé ruce, šikmá ramena, ptačí hrudník a křivý nos. A protože jeho pravé jméno se nedochovalo, říká se mu „mnich s deseti nedokonalostmi“.

Jeho zjev je zvláštní, ale ne ošklivý. Jeho chudobu a nedbalost ilustruje pruh obyčejné látky omotaný kolem jeho pasu, přidržující prostý oděv.

Říká se, že bláznivý mnich býval chudým učencem, který často kritizoval císařský dvůr a odsuzoval velké problémy tehdejšího státu. Mnohokrát seděl u císařských zkoušek a jeho eseje byly vždy plné opovržení a výsměchu. Nebylo tedy divu, že ani ve svých třiceti letech nikdy neabsolvoval zkoušky na úrovni provincie, i když byl v té době učencem a spisovatelem.

Jako učenec si myslel, že společnost ztrácí svůj morální kompas, a tak se rozhodl složit slavnostní slib a stát se mnichem. V chrámu dostal místo v kuchyni, takže se jeho každodenní povinnosti točily okolo vaření jídla. Kvůli jeho přímému a nevybíravému chování a způsobu mluvy v chrámu proslul jako „šílený mnich“.

V roce 1140 napadl jižní Čínu armádní generál Džürčenů, princ Ťin Wu-ču. Stalo se tak za vlády dynastie Sung (960–1279). Při útoku využil proslulou Zpevněnou jízdní formaci (Guaizi Ma – jednotku, která obklíčila nepřátele) a Jezdce Železné pagody (v této jednotce byla jízda s koňmi obrněnými od hlavy až po kopyta). Přesto jeho vojsko dokázal porazit generál Jue Fei.

Čchin Chuej, kancléř dynastie Sung, který u dvora pracoval v utajení pro Ťina Wu-čua, přesvědčil císaře dynastie Sung, že se Jue Fei může stát až příliš mocným, pokud jej císař nepovolá zpět do města, kde ho bude mít pod dohledem. Pod touto záminkou jej nechal stáhnout z bojiště a nějakou dobu po příjezdu do čísařského paláce jej na základě falešných obvinění nechal uvěznit. I po dvou měsících mučení Jue Fei obvinění neustále odmítal přijmout.

Čchin Chuej stál u východního okna svého salonu a přemýšlel, jak by mohl nechat Jue Feie zabít. V tom jeho manželka přišla s plánem vsunout do pomeranče falešný příkaz k popravě a dát ho předsedajícímu soudci.

Ráno prvního dne lunárního nového roku se Čchin Chuej a jeho žena modlili v chrámu, když v tom Čchin zahlédl kus žlutého papíru visícího na stěně, na kterém byla našikmo napsána báseň: „Zkrotit tygra je snadné, ale nechat ho jít je mnohem těžší. Spiknutí, jež se zrodilo před východním oknem, je plné lsti. Zlá žena je velmi zkažená a svým jazykem rozsévá zlo. To děsí a trápí starého mnicha, jako jsem já.“

Čchin Chuej byl zaražený. Jeho manželka se podívala přesně tam, kam se právě teď upíraly i jeho oči. K jejich nenadálému zděšení pochopili, že tato báseň hovořila o pavilonu Fengpo, kde byl zabit Jue Fei. Oba na sebe beze slova zírali a chvíli trvalo, než se Čchin Chuej z šoku vzpamatoval. „To je nestydatost!“ řekl.

Když okolo procházel opat, vyštěkl na něj Čchin Chuej: „Kdo napsal tuto báseň? Přiveď ho sem!“

Opat nemohl než ctít autoritu kancléře, a protože by se ho neodvážil urazit, roztřásl se a řekl: „Zjistím, kdo to byl.“

Opat brzy přišel zpět doprovázen kulhajícím mnichem, který v rukou držel hůl a bambusové koště. Čchin Chuej a jeho manželka ho poznali. Byl to mnich, kterého viděli jíst psí maso. Provolali k němu: „Ahá, tak to je ten hnusný mnich, který napsal tuto báseň!“

Šílený mnich jim znechuceně odpověděl: „Ahá, tak to je ten nevděčník, který dělá všechen tento povyk!“

Čchin Chueje to velmi rozhněvalo. „Všechno psí maso, které si snědl, ti stouplo do hlavy. Klekni si a ukaž mi svou úctu.“ Mnich kulhal směrem k němu, aby mu ukázal na svá kolena. „Nemohu, moje kolena trpí spalujícími omrzlinami.“

Když Čchin Chuej viděl, že si bláznivý mnich nevymýšlí, rozhodl se, že se zaměří na jeho mnišský oděv. „Jak se opovažuješ přijít ke mně v těchto hadrech? Neměl by se mnich chovat slušně?“

Mnich se zachechtal a odpověděl: „Proč říkáte tohle, když jste dobře oblečený a dobře vzdělaný? Nesuďte mě podle oděvu. Přestože můj vzhled může být ošklivý, mám čisté svědomí. Podobně mohou někteří úředníci vypadat slušně, ale i tak jsou stále zlí a jejich svědomí jim nedá spát.“

Říká se, že mnich nakonec vyhnal Čchina Chueje z chrámu metlou.


Přeložili Marco Oros a Milan Kajínek; Zdroj.POZNÁMKY:

[1] Úrovně Arhata mohou dosáhnout kultivující cest taoismu nebo buddhismu, pokud se jim podaří vystoupit ze Tří říší (Nebesa, Země, Peklo) a uniknout z koloběhu převtělování.

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.