Protest před čínskou ambasádou v Praze proti pronásledování příznivců Falun Gongu v Číně, 20. července 2018. Vězněným lidem, kteří se věnují meditační praxi Falun Gong, provádějí ve vězeních (někdy i doma) prohlídky, které se především zaměřují na stav jejich orgánů, je jim taktéž odebrán vzorek krve, aby se zjistila jejich krevní skupina pro případného zájemce o orgán především ze zahraničí. Takového nedobrovolného dárce poté mohou lehce vyhledat. (Epoch Times)
Protest před čínskou ambasádou v Praze proti pronásledování příznivců Falun Gongu v Číně, 20. července 2018. Vězněným lidem, kteří se věnují meditační praxi Falun Gong, provádějí ve vězeních (někdy i doma) prohlídky, které se především zaměřují na stav jejich orgánů, je jim taktéž odebrán vzorek krve, aby se zjistila jejich krevní skupina pro případného zájemce o orgán především ze zahraničí. Takového nedobrovolného dárce poté mohou lehce vyhledat. (Epoch Times)
PRAHA – Před čínským velvyslanectvím v Praze se 20. července sešli příznivci Falun Gongu a zastánci lidských práv, aby protestovali proti represivní kampani čínského režimu, která trvá od 20. července 1999 až dodnes.

Účastníci shromáždění chtějí především vyjádřit nesouhlas s událostmi posledních let v Číně, kde příznivci meditační praxe Falun Gong čelí svévolnému zatýkání, věznění, nuceným pracím a fyzickému týrání. Ze zpráv lidskoprávních organizací, ale i z opakovaných prohlášení Evropského parlamentu vyplývá, že následovníci Falun Gong jsou považováni za vězně svědomí a ve vězení čelí mučení, v mnoha případech s následkem smrti.

Účastníci akce se pokusili osobně předat dopis čínské velvyslankyni, jelikož však na zvonění u vstupních dveří nikdo neodpovídal, vhodili dopis do schránky vedle hlavního vstupu. V dopise žádají o ukončení represí a vyzývají čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby zjednal Číně mezinárodní uznání tím, že zjedná v zemi spravedlnost a zaručí obyvatelům Číny základní lidská práva – svobodu slova a vyznání.

20180720-fg2
Protest před čínskou ambasádou v Praze proti pronásledování příznivců Falun Gongu v Číně, 20. července 2018. (Epoch Times)

Falun Gong byl v Číně oficiálně zakázán v roce 1999, jak uvádí Usnesení Evropského parlamentu (EP) z roku 2013 o vztazích mezi EU a Čínou, „s cílem vymýtit jeho činnost“. EP dále uvádí, že „organizace na ochranu lidských práv informovaly, že v důsledku tohoto zákazu se používají nelegální donucovací opatření, jako jsou svévolná zatčení, nucené práce a fyzické mučení, které někdy vedlo až ke smrti“.

Od začátku represí zdokumentovaly stránky Minghui, monitorující vývoj represí v Číně, na 4 073 ověřených obětí na životech. Jména zesnulých jsou zveřejněna ve zdrojovém článku v čínštině. Skutečný počet obětí je podle expertů a lidskoprávních organizací mnohem vyšší, ale není prozatím možné je všechna doložit.


Podle dostupných vyšetřovacích zpráv [1] zašlo zneužívání vězněných následovníků Falun Gongu tak daleko, že kromě případů fyzické likvidace dochází také k odebírání jejich vnitřních orgánů, které jsou následně prodávány k transplantacím v rámci činnosti čínských transplantačních center. Čínské úřady tato obvinění dosud nedokázaly fakticky vyvrátit předloženými důkazy, pouze je opakovaně popřely. Výsledky zprávy posuzoval jak Evropský parlament, tak Sněmovna reprezentantů USA a označily je za důvěryhodné. K situaci se vyjádřili také další parlamentní a kongresní uskupení. [2]

20180720-fg
Inscenace odběru orgánů před čínskou ambasádou, 20. července. Dole: Cena orgánů, za které se prodávají případným zájemcům především ze zahraničí. (Epoch Times)

20180720-fg4

Poslanci českého parlamentu chtějí situaci v Číně změnit

Poslanec Petr Třešňák (Pirátská strana), odpověděl pořadatelům akce: „Násilné odebírání orgánů vězňům je naprosto zásadním popřením lidských práv a nemělo by se proto praktikovat nikde, ani v Číně, ani vůči lidem praktikujícím Falun Gong. Rozhodně bychom byli rádi, kdyby tato aktivita přestala a bude-li možnost během zasedání sněmovny se k tomuto vyjádřit, velmi rádi tak učiníme.“

Za Piráty podobně reagovala také místopředsedkyně České pirátské strany poslankyně Olga Richterová: „O těchto hrůzách vím a nedávno jsem o tom znovu mluvila s naším poslancem Janem Lipavským. (...) Přála bych si, aby se Piráti hlasitě ozvali.“

Poslanec Marek Novák (ANO) pořadatelům v e-mailové komunikaci sdělili: „Situaci kolem ´dárcovství´ v Číně znám a rozhodně zastávám stanovisko Evropského parlamentu.“

Poslankyně Pavla Golasowská (KDU-ČSL) rovněž reagovala na výzvu pořadatelů shoromáždění před ambasádou a ve zprávě, kterou jim zaslala, uvádí: „Zprávy o represích, ať už vůči vyznavačům Falun Gongu nebo vůči všem, kdo chtějí žít ve svých zemích svobodně, mě nenechávají klidnou, ba naopak, jsem otřesena, jakých činů jsou totalitní systémy schopny vůči nevinným lidem v civilizovaném 21. století.“

Za TOP 09 se ozvala také poslankyně Helena Langšádlová: „Ráda bych vyjádřila zásadní nesouhlas s ilegálním obchodováním s lidskými orgány. Systematické odebírání orgánů vězňům pokládám za vážný zločin proti lidskosti.“

20180720-fg3
Vězněným lidem, kteří se věnují meditační praxi Falun Gong, provádějí ve vězeních (někdy i doma) prohlídky, které se především zaměřují na stav jejich orgánů, je jim taktéž odebrán vzorek krve, aby se zjistila jejich krevní skupina pro případného zájemce o orgán především ze zahraničí. Takového nedobrovolného dárce poté mohou lehce vyhledat. Protest před čínskou ambasádou 20. července 2018. (Epoch Times)

Komunistická strana Číny by měla dodržovat lidská práva

Usnesení Evropského parlamentu z 16. prosince 2015 o vztazích mezi EU a Čínou „připomíná, že všeobecná platnost lidských práv tvořila vždy základ dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou“. 

EP v usnesení dále uvádí, že „se znepokojením konstatuje, že podle oficiálního čínského názoru je všeobecná platnost zpochybňována na základě kulturních rozdílů a že tato skutečnost je významnou příčinou pojmových rozdílů, které mají za následek nedostatečné porozumění a nedůvěru ve vztazích mezi EU a Čínou a brzdí pokrok v dialogu EU a Číny týkající se lidských práv“.

Čínské vedení má podle EP „přehodnotit svůj přístup k této otázce a respektovat univerzálnost lidských práv v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv“.

20180720-fg6
Fotografie s obětmi pronásledování před čínskou ambasádou. (Epoch Times)


Opakovaná prohlášení Číny o reformě jsou nedůvěryhodná


Zástupci čínského transplantačního průmyslu od roku 2015 opakovaně prohlašují, že čínský transplantační systém prochází reformou. Děje se tak v reakci na kritiku čínského systému, který oficiálně využíval popravené vězně jako nedobrovolné dárce orgánů ke komerčním transplantacím. Problém je také v neprůhlednosti čínského systému, kde není možné ověřovat množství prováděných transplantací v jednotlivých nemocnicích, a rovněž neexistuje ani možnost sledovat původ orgánů, dárce a čekatele.

Podle expertů však proklamovaná reforma neproběhla nebo minimálně byla vysoce neefektivní a nedostatečná a nepřinesla zavedení etického systému a ukončení nepřijatelných postupů a zneužívání vězňů. Více zde...


POZNÁMKY:

[1] Vyšetřovací zpráva  Krvavá sklizeň (Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007)
On-line: 
http://organharvestinvestigation.net/

Shrnutí sedmiletého terénního výzkumu publicisty a spisovatele Ethana Gutmanna v knize Jatka
 (C-press 2014). 
On-line: 
http://www.cpress.cz/jatka-3/ 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky
On-line: 
https://endtransplantabuse.org/an-update/ 

State Organs  – Transplant Abuse in China
 (Seraphim Editions, 2012)
On-line: 
https://seraphimeditions.com/product/state-organs-transplant-abuse-in-china/[2] Seznam všech přijatých parlamentních a kongresových rezolucí ve věci transplantační chirurgie v Číně. On-line:https://endtransplantabuse.org/parliamentary-congressional-resolutions/ 


Čtěte také:

Od meditace k mezinárodnímu fenoménu – Falun Gong