Mont-Saint-Michel za odlivu. (Zdenka Danková / ET ČR)
Mont-Saint-Michel za odlivu. (Zdenka Danková / ET ČR)
Armorica, původním názvem bretaňský poloostrov omývaný Atlantickým oceánem, býval vždy oblíbený různými umělci, kteří tam pobývali. Někteří se tam dokonce chtěli usadit mezi rybáři, jako např. Paul Gaugin nebo český Jan Zrzavý.

Na rozmezí Bretaně a Normandie se tyčí „pyramida moří“, jak jej Viktor Hugo nazval, klášter Saint-Michel. Už v době dávných Keltů vzbuzoval skalnatý ostrůvek pozornost jako krajinná dominanta.

Ostrůvek nesoucí monumentální stavbu Mont-Saint-Michel má plochu 3 ha. Omýván mořem je v době přílivu, přičemž v době odlivu moře ustoupí až o 14 km. Rozdíl mezi jejich hladinami je zde totiž nejvýraznější na světě. Během přílivu se voda žene zpět rychlostí cválajícího koně.

2 Mont.St. Michel 18
Ulička s turisty deroucími se vzhůru. (Zdenka Danková / ET ČR)

Z pevniny sem jezdí kyvadlová doprava, nasednout do ní můžete bezplatně. Také koníci s povozem vás tam za malý peníz spolehlivě dovezou.

Než byla postavena hráz, byl ostrůvek s klášterem v době přílivu pokaždé oddělen mořem od pevniny. Dnes už rozdělení překlenuje hráz, na jejímž konci si zakoupíte vstupenku do objektu, který vás přivítá úzkými uličkami a dvorečky. Mezi horečně fotícími turisty se neustále posouváte vzhůru, úzkými uličkami a poté po schodištích strmě k nebi výš.

Co se nevešlo vedle sebe...

Projdete branou Salle des Gardes a po schodech Grand Degré postoupíte na terasu Saint-Gaulthiera. Po levé straně stojí budova postavená mezi 14. a 16. stoletím, kde sídlil opat. Na západní terase můžete spatřit pozůstatky původního kostela a zlomky lodě, jež vyhořela v 18. století.

Stavba probíhala postupně během staletí, co se nevešlo vedle sebe – stavělo se ve vrstvách na sebe. Kostel „Église Abbatial“ byl umístěn na skalnatý vrcholek ostrova a je směsicí románského i „plaménkového“ gotického stylu. V severní části se nacházejí budovy s názvem „Mervelle“, tedy „Zázrak“.

V refektáři mnichové mlčky jedli, zatímco jeden z nich předčítal náboženské texty. Je zde také krypta sv. Martina a bývalá kostnice.

Výhledem z ochozu pak můžete v moři spatřit ostrůvek ze souostroví Chausey, ze kterého loděmi vozili kámen na stavbu.

3 MOnt. st. Michel 18 19Vnitřek kostela Saint-Michel. (Zdenka Danková / ET ČR)

Odhodlání

S jakým odhodláním sem lidé dnes putují, bylo možno uzřít na příkladu jedné staré paní,

která vyšplhala do horních pater kláštera, zatímco její společník za ní nesl její dýchací přístroj. Když se člověk pevně rozhodne, nic ho nemůže odradit.

Poněkud déle trvalo rozhodnutí biskupu Aubertovi. Podle legendy se mu roku 708 zjevil archanděl Michael a přikázal mu, aby na ostrově (zvaném tehdy Tembe, na který podle mytologie Keltů odcházely duše zemřelých) postavil modlitební kapli. Protože sv. Aubert váhal a váhal, archanděl se mu zjevil opakovaně a přiměl ho stavbu započít. Současná stavba pak probíhala až po příchodu benediktinů v několika fázích v 11. – 16. století.

V době stoleté války, na počátku 15. stol. se Angličané třikrát marně pokusili Mont-Saint-Michel dobýt. V časech Francouzské revoluce bylo opatství Mont-Saint-Michel zrušeno a předěláno na vězení, které stát zrušil r. 1863. Řeholníci z komunity benediktýnů žili v opatství až do r. 2001, mnišská přítomnost má zde tedy tradici 1 300 let.

4 MOnt. st. Michel
Pohled na ostrůvek, z něhož se loděmi vozil kámen na stavbu. (Zdenka Danková / ET ČR)

Dnes při sestupu z vrcholu narazíte a různá občerstvení, kavárničky a obchůdky se suvenýry, můžete si dát zmrzlinu i obloženou bagetu, koupit si nápoj aj. A dávejte si pozor na příliv, někdy dosahuje až na hráz.


5 opatství Mont.St. Michel 18
Opatství. (Zdenka Danková / ET ČR)

6 MOnt. st. Michel
Odliv odkrývá pohyblivé písky. (Zdenka Danková / ET ČR)


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.


Čtěte dále: Armorica 2: Saint-Malo, kamenná koruna na vlnách