Ilustr. foto. (Justin Sullivan / Getty Images)
Ilustr. foto. (Justin Sullivan / Getty Images)

Čínské Ministerstvo státní bezpečnosti (MSB) a ruské zpravodajské služby provozují v Silicon Valley špionážní operace, tvrdí John Jordan, bývalý vysoký úředník tajných služeb amerického námořnictva.


Dle Jordana jsou MSB a ruští špioni v Silicon Valley aktivní už od sedmdesátých let minulého století.

Čínské operace se od začátku svého působení zaměřují na kradení technologií s dlouhodobým cílem – pomoci Komunistické straně Číny doběhnout a poté předběhnout Spojené státy technologicky i ekonomicky.

Zájem ruských sítí se zpočátku soustřeďoval na získání výhod pro sovětskou politiku a vojenskou špionáž, obzvláště kolem námořní základny Alameda a vojenské základny v sanfranciské části Presidio. Časem se ale Rusové začali soustřeďovat na technologie obdobně jako Čína.

Jordan říká, že v současnosti je čínské MSB zapojeno do mnoha operací, které mají za cíl ukrást americké inovace. Řadí mezi ně kontrolované asociace čínských studentů, zahraniční investice, rekrutování inovátorů a další metody.

Níže uvádíme otázky a odpovědi z rozhovoru redaktora Epoch Times Joshui Pilippa s Johnem Jordanem.

Joshua Philipp: O MSB operujícím v Silicon Valley jsem ještě neslyšel. Vím, že realizují operace Jednotné fronty, kdy se do předních společností snaží dostat skupiny studentů nebo investorů a jejich prostřednictvím pak přinést technologie do Číny. Co tedy víte o MSB v tomto směru?

John Jordan: No, asi byste si nikdy nespojil Kalifornii s ruskou nebo čínskou špionáží. Pravdou ale je, že Silicon Valley je doupětem špionážních aktivit už od sedmdesátých a osmdesátých let. Tenkrát šlo o oblast zátoky, kde byla velká námořní základna v Alamedě a velká vojenská základna v Presidio. Rusové mimo Washington investovali v USA nejvíce zdrojů právě v Severní Kalifornii. KGB to směřovala v první řadě tam.

A pak se přesouváme k objevení se Číny na poli světových mocností v éře po studené válce a k jejímu obrovskému ekonomickému rozmachu. Na rozdíl od Rusů, jejichž zájmy v té době byly v zálivu čistě vojenské a politické, Čína pochopila sílu, kterou má Silicon Valley na poli inovací. Technologie z této oblasti z velké části nakoply čínskou ekonomiku 21. století. Číňané si navíc osvojili širokou škálu strategií, které jsou v mnoha ohledech daleko sofistikovanější, než jaké kdy Rusové měli či dnes používají.

Philipp: Jaký byste řekl, že je hlavní rozdíl mezi povahou ruských a čínských výzvědných operací?

Jordan: Rusové používali vždy velmi tradiční špionážní metody. Jejich léčky s děvčaty, takzvané „honey traps“, jsou řízeny shora dolů, ať už jde o zjištění konkrétní informace nebo technologie, kterou mají agenti coby specifický úkol. Myšlení Rusů se už ale začíná měnit a čím dál více následují čínský model.

Čínský model je daleko propracovanější. Jejich snahy proniknout do americké společnosti a získat technologie se dějí mnoha různými způsoby. V USA máme 300 000 čínských studentů a velká část z nich studuje takzvané „tvrdé“ vědní obory, STEM disciplíny – vědu, technologii, strojírenství a matematiku.

Navíc, do Silicon Valley přichází investoři, aby zde hledali talenty, které pak chtějí nalákat do Číny – inovátory, kteří budou pracovat v Číně. Také mají zájem o koupi firem v Silicon Valley. A jsou zde i různé studentské asociace, které jsou provozované čínskými ambasádami a konzuláty v USA. A ti sledují své studenty a vedou je k tomu, aby monitorovali firmy. Číňané je chtějí koupit, vzkřísit a nechat je narůst, zatím co Rusové si chtěli vždy jen trochu kousnout tady a trochu tamhle.

Phillip: Tohle je zajímavé téma. Řekl bych, že jedním z důvodů, proč mnozí lidé nerozumí čínské špionáži, je ten, že mnoho špionů nejsou oficiální špioni, že? Jak jste zmínil, asociace čínských studentů a učenců jsou pod taktovkou konzulátů, které je často financují... dělají to se záměrem, aby se naučili věci, které pak mohou přinést do Číny, anebo takové lidi umísťují na klíčové pozice ve vládních či obchodních kruzích, kde můžou „sloužit zemi“, ať už na místě nebo po návratu do Číny.

To stejné platí u hospodářských krádeží. Jak to chápu já, hodně z lidí, kteří kradou, nejsou nevyhnutelně agenti, ale lidé, které agenti „používají“. Často musí ukrást jen jednu dvě věci, což ztěžuje jejich trestní stíhání. Vidíte to také tak?

Jordan: Ano, je to tak. Když jsou sekundanti schopni operovat s vícero agenty na jednom místě, provozují úspěšné špionážní skupiny. A čínský model jich má požehnaně. Dalším rozdílem mezi čínskými a ruskými snahami je, že Čína má průmyslové a technologické know-how, které využívá a integruje do svých podniků a procesů, zatím co Rusové tohle nedělají. Ruská ekonomika je menší než státu Texas. Čína je na druhé straně skutečnou ekonomickou silou a je schopná úspěšně zpracovat mnoho technologií.

Philipp: Zmínil jste rozdíly mezi ruskými a čínskými metodami kradení technologií a že mají zajímavou historii. Mohl byste k tomu ještě něco dodat?

Jordan: Rusko vzešlo z feudální společnosti a můžeme říct, že v určitých aspektech se tam ještě nachází. Ale v pojmech integrace a ustavení se jako části Silicon Valley je velmi úspěšná Čína. Neznamená to, že čínská ekonomika v mnoha ohledech využila naplno tyto výhody. Jsou úspěšní, ale Čína má pořád před sebou velké výzvy v souvislosti s uchopením některých technologií a jejich využití coby efektivních zbraní, viděno z vojenského pohledu.

V tomto ohledu má  před sebou Lidově osvobozenecká armáda (LOA) stále velké úkoly, především kvůli tomu, že jde o armádu odvedenců. Ale jsou úspěšní, a to je něco, na co si jako Američané musíme dávat pozor.

V roce 1996 byl přijat zákon o hospodářské špionáži a až do roku 2004 dle něj nebyl nikdo odsouzený. Je to první zákon, který postihuje nejen prodej a krádež národně-bezpečnostních tajemství vládních zasvěcenců, ale také krádeže a přeprodej technologií soukromého sektoru. U kalifornského soudu bylo podáno už několik žalob, které byly ostře sledované médii. Nicméně, na tomto poli je pořád ještě hodně neorané půdy.

Philipp: Pojďme ještě zpět k MSB. Jak se díváte na povahu jeho operací? Jak se ve svých operacích liší MSB od čínských studentských asociací a jiných skupin KS Číny, které jsou v Silicon Valley aktivní?

Jordan: Nejsem si jistý, kde mají aktivity MSB počátek. Myslím si ale, že přinejmenším má slovo ve všech operacích, takže bych opět řekl, že tím, kde jejich pravomoci začínají a končí, si není jistý asi nikdo.

V Pekingu, zdá se, si každý chce urvat větší kus koláče. Takže je těžké najít momenty, kdy by MSB nemělo nějaké ambice získat si tak velký vliv, jak je to jen možné.

Philipp: MSB je vládní orgán. Když mluvíme o kybernetických útocích a krádežích, mnohé z nich vykonává čínská armáda... Slyšel jsem, že čínští vládní a vojenští špioni mezi sebou nespolupracují. A prý se dokonce někdy navzájem sabotují.

Jordan: Čína má výhodu, že má v našem zálivu velkou populaci. Čínština je pro anglicky mluvící lidi velmi těžce naučitelná a je nedostatek překladatelů a rodilých mluvčích, nemluvě o těch, kteří prošli prověrkami pro zpravodajské a kontrašpionážní operace. Takže to kalí vody a žaloby jsou obtížné a špionů přibývá.


Pro větší srozumitelnost a stručnost byl tento rozhovor editovaný.

Přeložil a redakčně zkrátil – J. S.; Zdroj.

Líbil se vám článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.