Obchodování na finančních trzích je spjato s poplatky za jednotlivé obchody. Kromě poplatků jako je komise, velikost spreadu, jsou zde ještě další poplatky, které mohou ovlivnit celkovou obchodní ztrátu či zisk - swapové body a rollover. Rollover je situace, kdy se obchodní pozice přesouvá do dalšího obchodního dne nebo období na futures trzích (většinou čtvrtletí). Swap a swapové body mohou vaší pozici ovlivnit negativně, avšak také pozitivně. V tomto článku si popíšeme, co je to swap, rollover a swapové body.

U těchto pojmů záleží, jaké obchodní instrumenty obchodujete. Pokud obchodujete futures kontrakty či CFD, které sleduje futures kontrakty, bude se vás týkat Rollover. Pokud obchodujete Forex nebo CFD kontrakty, které nesledují futures, bude vás zajímat swap a swapové body.

Co je Rollover

Rollover znamená překlopení do dalšího období, v případě futures kontraktů do dalšího měsíce či čtvrtletí. Mezi futures kontrakty jiných měsíců či období jsou cenové rozdíly, pokud tedy chcete držet svůj kontrakt dále, musíte projít rolloverem do dalšího období. To samé platí i u CFD kontraktů, které futures kontrakty sledují.

Co je to Swap

Swap znamená v překladu výměna. Jednu měnu směníte za druhou, avšak každá měna má rozdílné úrokové sazby. Rozdíl v úrokových sazbách se nazývá úrokový diferenciál, který slouží jako základ pro výpočet swapových bodů. Představte si situaci, kdy máte dvě měny, například USD s úrokovou sazbou 2,25 % a EUR s úrokovou sazbou 0 %. Pokud byste si měli vybrat, do jaké banky peníze uložit, jistě byste si vybrali US banku díky vyšší úrokové sazbě, jelikož byste peníze více zhodnotili. Pokud byste drželi EUR, nezhodnotili byste finance ani o jeden cent.

Při obchodování EUR/USD je to podobné. Držíte-li dlouhou pozici na EUR/USD (spekulujete na situaci, že euro bude posilovat a dolar oslabovat), budou vám přičteny záporné swapové body. Naopak pokud budete držet krátkou pozici (budete spekulovat na oslabení eura a posílení dolaru), budou vám přičteny kladné swapové body.

Na čem záleží velikost swapových bodů

  • Na rozdílu mezi úrokovými sazbami - úrokovým diferenciálem

  • Na obchodovaném instrumentu - Forex, CFD na akciové indexy, drahé kovy, akcie apod.

  • Na velikosti pozice - loty, kontrakty

  • Na počtu dní, během kterých je pozice otevřena

  • Na směru pokynu - krátká nebo dlouhá pozice

  • Na brokerovi - každý broker si stanovuje swapové body jinak

Kdy probíhá rollover nebo úprava pozice o Swapové body

Zde záleží, kdy má daný kontrakt expirovat. Vždy je dobré se podívat do specifikace obchodního instrumentu. Zde najdete přesný čas expirace pozice. Pokud budete pozici držet přes expiraci, kontrakt se přeroluje na další nejbližší kontrakt.

U CFD kontraktů a na Forexu probíhá úprava o swapové body každý den většinou kolem půlnoci. Zde si dávejte pozor na různé časové zóny u různých brokerů, někde se používá čas GMT (GMT = CET-1) nebo EET (Východoveropský, EET = CET+1). Ve specifikaci kontraktu také naleznete aktuální hodnotu swapových bodů a přepočet do měny účtu můžete uskutečnit přes kalkulačku obchodníka.

U držení CFD kontraktů nebo Forex párů přes víkend se účtuje swap 3x tak větší - za pátek, sobotu a neděli. Swap 3x větší je některými brokery také účtován ve středu místo v pondělí. Naopak pokud budete obchodovat pouze intradenně a své pozice uzavřete do půlnoci, swap se vás týkat nebude.

Výpočet Swapu a swapových bodů

Swapové body určuje broker. Vás zajímá hodnota Swapu, která ovlivní vaše otevřené pozice. Swapové body si zjistíte ze specifikace kontraktu a poté postupujte následovně:

Hodnota swapu na Forexu u EURUSD pro krátkou pozici (SELL):

Swap = (Hodnota pipu * sazba swapových bodů * Počet nocí) / 10

Swap = (0,89 EUR * +4,23 pipu * 1)/10 = 3,76 EUR

Částka 3,76 EUR bude připsána každý den ve stanovené době.


Hodnota swapu na CFD kontraktu GOLD pro dlouhou pozici (BUY):

Swap = počet kontraktů * sazba swapových bodů * Počet dní

Swap = 1 * -9,08 * 1 = -9,08 USD

Částka -90,8 USD bude odepsána každý den ve stanovené době.

Carry Trade  využijte kladných swapových bodů

Swapové body nemusí být pouhým nákladem na obchodování, avšak můžete je i pozitivně využít ve svůj prospěch - hledáním měn, které mají vysoký rozdíl v úrokových sazbách. Tato strategie je používání obchodníky po celém světě.

Základem je najít dvě měny, kde je úrokový diferenciál veliký. Euro má úrokovou sazbu 0 % a americký dolar má sazbu 2,25 %. Diferenciál je 2,25 %. Co to znamená? Že pokud si půjčíme eura a koupíme za ně dolary, získáme kladné swapové body na svou stranu. Toho můžeme dosáhnout tak, že budeme EUR/USD shortovat. Dobré je si počkat na dobu, kdy bude měnový pár EUR/USD v downtrendu a udělá mírnou korekci směrem nahoru. Zde poté hledáme krátké pozice (prodej, SELL) a využíváme kladných swapových bodů.

Pojďme si uvést konkrétní příklad:

Prodej 1 lotu EUR/USD za kurz 1,12000. Hodnota 1 lotu na EUR/USD je 100 000 EUR. Hodnota swapu pro krátkou pozici je 3,77 EUR. Tato částka se nám bude přičítat k naší otevřené pozici vždy při překlopení z jednoho dne do druhého ve 23:59:59.

Pokud překonáme hodnotu spreadu a pozice by zůstala na stejné cenové úrovni, naším ziskem budou kladné swapové body. Budete-li držet pozici přes 10 nocí, bude vám připsáno 37,7 EUR.


Čtěte také: Nejoblíbenější obchodní platforma – MetaTrader 4


Rollover a Swapové body na Forexu