Ztráta manžela či manželky nejen emočně zraňuje, ale má za příčinu, že tělo reaguje, jako by se připravovalo na smrt. (Omar Alnahi / Pexels)
Ztráta manžela či manželky nejen emočně zraňuje, ale má za příčinu, že tělo reaguje, jako by se připravovalo na smrt. (Omar Alnahi / Pexels)
Vědci nedávno započali novou studii, jež má za cíl zkoumat vliv smutku na lidské zdraví. Výzkumný vzorek tvořila skupina 99 lidí, kteří v nedávné době přišli o svého životního partnera.

Vědci porovnávali dvě skupiny subjektů – ty, kteří vykazovali příznaky hlubokého smutku, odmítali se přes ztrátu přenést a měli pocit, že život nemá smysl, – a jedince, kteří takto nereagovali.

Výsledky ukázaly, že vdovy a vdovci, kteří trpěli zvýšeným zármutkem, měli až o 17 % vyšší míru zánětu v těle. V této skupině měli jedinci, kteří se umístili v první třetině hodnocení, dokonce hodnotu zánětu o 53 % vyšší.

„Předchozí výzkum ukázal, že zánět přispívá téměř ke každé nemoci v dospělém věku,“ prohlásil Chris Fagundes, odborný asistent psychologických věd na Rice University.

„Víme také, že deprese je spojena s častějším výskytem zánětů, a ti, kteří ztratí svého partnera, jsou vystaveni výrazně vyššímu riziku závažné deprese, srdečního záchvatu, mrtvice a předčasné smrti. Jde však o první studii potvrzující, že smutek – bez ohledu na rozsah depresivních symptomů lidí – může podporovat záněty, což může mít negativní dopad na zdraví,“ dodal.

„Toto zjištění přináší důležité informace o tom, jak lidské chování ovlivňuje míru zánětu v těle,“ řekl Fagundes.

Jeho prvotní práce ukázala, proč jsou vdovci a vdovy vystaveni vyššímu riziku kardiovaskulárních onemocnění, tělesných symptomů a předčasné úmrtnosti.

„Nyní když známe tyto závěry, můžeme navrhnout farmakologické a behaviorální protikroky, jež se u ohrožených jedinců zaměří na tento rizikový faktor,“ doplnil.

Spoluautory článků byli také zástupci univerzit Penn State, Vanderbilt University a centra MD Anderson Cancer Center. Článek byl sepsán za podpory National Heart, Lung and Blood Institute.

Tento článek byl původně publikován univerzitou Rice a přepublikován portálem Futurity.org pod licencí Creative Commons License 4.0.


Přeložil: Petr Matějček; Zdroj


Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.