V Austrálii se objevil další případ šíření komunistických ideologií prostřednictvím Konfuciových institutů a zasahování do svobodného rozhodování australské univerzity. (Screenshot z videa)
V Austrálii se objevil další případ šíření komunistických ideologií prostřednictvím Konfuciových institutů a zasahování do svobodného rozhodování australské univerzity. (Screenshot z videa)

Australská média odhalila 30. listopadu dokument, který získala prostřednictvím zákona o svobodě informací. Dokument ukazuje, že 11. září University of Victoria jednostranně zrušila povolení k použití univerzitních prostor k promítání dokumentárního filmu In the name of Confucius (Ve jménu Konfucia). Stalo se tak poté, co univerzitu kontaktoval čínský konzulát. Projekce byla naplánována na  21. září 2018.

Ze zpráv v australských médiích je patrné, že 10. září čínská ředitelka australského Konfuciova institutu Claire Wangová odeslala e-mail zástupci Konfuciova institutu na University of Victoria, profesoru Colinu Clarkovi. Ve zprávě dotyčná informuje Clarka o podrobnostech plánovaného promítání a o „zájmu“ čínského konzulátu ohledně této akce.

„Dozvěděla jsem se podrobnosti o rezervaci prostoru na Univerzity of Victoria na 21. září... již jsem volala na oddělení pro rezervace,“ napsala Wangová v e-mailu. „(Čínský) konzulát stále čeká na naši odpověď.“

Různé verze odůvodnění pro zrušení promítání

Univerzity of Victoria je jednou z více než deseti vzdělávacích institucí v Austrálii, kde byl založen takzvaný Konfuciův institut. 11. září univerzita zrušila promítání, které bylo schválené již v srpnu tohoto roku. Jako důvod zrušení akce zaměstnanec univerzity pořadatelům promítání sdělil, že „prostor je již rezervovaný“ někým jiným a prohlásil, že všechny ostatní prostory vhodné k promítání již byly „taktéž rezervovány“.

Nicméně podle výzkumu provedeného reportérem Epoch Times v původním termínu promítání (večer 21. září), v příslušných budovách univerzity byly nejméně čtyři promítací sály prázdné včetně sálu, který organizátor promítání dokumentu původně rezervoval.

Ve skutečnosti, podle australských médií, profesor Clark již 7. září odeslal e-mailovou zprávu na oddělení zodpovědné za školní prostory, v níž napsal: „Chci se s vámi domluvit ohledně rezervace veřejného prostoru, která je pro nás problematická.“

10. září Clark poslal další e-mail zodpovědné osobě, která má na starosti rezervace prostor pro veřejné aktivity, a zeptal se: „Můžeme si o tom promluvit.“ Zprávu poslal v kopii na e-mailovou adresu Claire Wangové a detailně popsal „zájem“ čínského ministerstva zahraničí.

O několik hodin později byla zodpovědná osoba univerzity informována o tom, že Clark uskuteční „oficiální komunikaci“, aby toto promítání zastavil. Druhý den byl organizátor promítání dokumentu, organizace Journey West Media, informován o tom, že promítání snímku In the name of Konfucius bylo zrušeno. Zástupce organizátora Leigh Smithová uvedla, že za prostory již zaplatila.

Nejprve zástupci univerzity uváděli, že došlo omylem ke dvojí rezervaci jednoho místa, následně v debatě, která proběhla 5. října, rektor University of Victoria uvedl, že zaměstnanec zodpovědný za rezervaci promítání vyhodnotil jako „marketingový tah“, protože Konfuciův institut sídlí ve stejné budově, kde má proběhnout promítání. Dále také univerzita uvedla, že nabídla náhradní termín, ale organizátoři žádnou zprávu v tomto směru od univerzity neobdrželi.

Video upoutávka dokumentu In the Name of Confucius


Souvisí zrušení promítání s „vnějším tlakem“?

3. prosince mluvčí univerzity v prohlášení zaslaném The Epoch Times uvedl, že zrušení promítání nesouvisí s „vnějším tlakem“ a škola podle něho silně podporuje svobodu projevu.

Během debaty o události 5. října rektor University of Victoria Dawkins také řekl moderátorovi rádia 774 ABC Jonu Fainemu: „Osobně si myslím, že jsme jim měli v tu dobu najít jiné místo. Jsem silný obhájce svobody projevu.“

Mluvčí univerzity také Epoch Times sdělil, že rektor Dawkins navrhoval promítat dokument uvnitř kampusu. Avšak zodpovědná osoba za promítání „In the name of Confucius“, Leigh Smith, sdělil Epoch Times: „Dawkins mě nikdy nekontaktoval kvůli tomu, že by chtěl uspořádat promítání.“

Bývalý ředitel zpravodajského oddělení australského ministerstva obrany Paul Monk řekl: „Konfuciovy instituty mají od Pekingu za úkol vytvářet potíže pro vedení diskuse o makroekonomice a lidských právech. Mnoho z našich intelektuálů a akademických pracovníků, příliš mnoho našich akademických správců, příliš mnoho našich podnikatelů se na tento problém nechce podívat,“ uvedl Monk.

Profesor Fung Chongyi z Vysoké školy technologické v Sydney sdělil Epoch Times, že tento incident dokazuje, že „svoboda projevu australských univerzit byla ovlivněna a zasažena Komunistickou stranou Číny“. Podle profesora vedlo zřízení Konfuciova Institutu na australské univerzitě k vytvoření „monitorovací jednotky“ čínských úřadů, který nyní sleduje vysokoškolské představitele a činnost univerzity, v důsledku čehož čínská strana postupně vznáší „institucionální podmínky“ a „politické požadavky“.

Expert: Konfuciův institut je součástí strategického plánu komunistické strany

Dokumentární film „In the name of Confucius“ vypráví příběh bývalé učitelky Konfuciova institutu paní Čao Čchi, která odhalila skrytá fakta o založení institutů ze svojí osobní zkušenosti a pozorování institutu zevnitř, jako jeho zaměstnankyně. Skutečným účelem instituce je infiltrace zahraniční akademické obce.

Ředitelství Konfuciova institutu, tedy vedoucí kancelář pro mezinárodní podporu čínského jazyka (označovaná jako „Hanban“), funguje přímo pod pravomocí čínského ministerstva školství, které řídí komunistická strana. Projekt si půjčil „přirozenou přitažlivost“ jména čínského mudrce Konfucia, a jeho prostřednictvím ve velkém rozsahu šíří komunistické ideologie. V Austrálii existuje 67 takových učeben. Paradoxně byl Konfucius a jeho dílo, komunistickou stranou označen jako „nepřítel číslo jedna“. Více zde...

Paul Monk k situaci dále dodal: „Kdybychom tuto záležitost řešili pečlivě, měli bychom říci, že nemůžeme a nebudeme akceptovat, aby Pekingský Hanban řídil, sponzoroval, přiděloval personál a realizovat přezkoumání osnov čínské historie a kultury. To je určitě nepřijatelné.“

„Nemůžeme nabízet takové kurzy, které sestavuje Peking. Pomocí této strategie přináší Peking komunikační potíže do diskuse o makro-ekonomii i lidských právech. Máme příliš mnoho intelektuálů, akademiků, akademických správců a podnikatelů, kteří se s takovými problémy nechtějí potýkat, je to hodně složité,“ dodal Monk.

3. prosince sdělil Epoch Times profesor etiky na Charles Sturt University a odborník na infiltraci čínského režimu do Austrálie pan Clive Hamilton:. „Západní univerzity by měly být založeny na akademické svobodě a objasňování pravdy, ale spolu s University of Victoria nabyly již i některé další univerzity přesvědčení, že peníze (pro ně) jsou cennější než svoboda projevu.“

„Tento incident opět ukazuje, jak skrytý vliv čínského režimu proniká do všech institucí v Austrálii,“ řekl Hamilton, který vydal o infiltraci čínského režimu v Austrálii knihu nazvanou Silent Invasion.

John Fitzgerald, emeritní profesor na Technologické univerzitě v Swinburne a čínský výzkumný expert řekl: „Čínský komunistický úřad a vysocí představitelé ministerstva školství veřejně prohlásili, že Konfuciův institut je součástí strategického plánu soft power komunistické strany Číny.“

Na otázky, které položily australské noviny, tedy co konkrétně čínský konzulát řekl, proč čínský konzulát „čeká na odpověď“ nebo zda čínský konzulát kontaktoval jiné osobě univerzity, University of Victoria neodpověděla.

Do doby zpracování tohoto článku australský ministr školství ani mluvčí univerzity nekomentovali související otázky, které jim položil redaktor Epoch Times.


Překlad a úprava původního článku newyorské redakce The Epoch Times.


Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.


Čtěte také:

Kniha: Tichá invaze – o infiltraci Číny do australské společnosti a řízení země

Kdo ještě mluví o Číně pravdu (nebo mlčí). Infiltrace čínského režimu do společnosti je hluboká