(Zleva) Anastasia Lin, bojovnice za lidská práva Miss World Kanada; David Kilgour, bývalý ministr kanadského kabinetu a spoluautor vyšetřovací zprávy Bloody Harvest, odhalující novodobé zločiny transplantační chirurgie v Číně; Garnett Genuis, konzervativní poslanec, Národní tisková galerie, Ottawa 4. dubna 2017. (Jonathan Ren / Epoch Times)
(Zleva) Anastasia Lin, bojovnice za lidská práva Miss World Kanada; David Kilgour, bývalý ministr kanadského kabinetu a spoluautor vyšetřovací zprávy Bloody Harvest, odhalující novodobé zločiny transplantační chirurgie v Číně; Garnett Genuis, konzervativní poslanec, Národní tisková galerie, Ottawa 4. dubna 2017. (Jonathan Ren / Epoch Times)

OTTAWA – Kanadská sněmovna se pokusí o historicky čtvrtý pokus o schválení novely transplantačního zákona. Kanadský senát návrh zákona o boji proti obchodování s orgány schválil jednomyslně. Nyní zákon postoupil do poslanecké sněmovny. Konzervativní poslanec Garnett Genuis naléhavě žádal poslance napříč stranickými liniemi, aby se spojili pro dobrou věc.

Genuis uvedl, že „doufá, že vláda tuto důležitou iniciativu podpoří a možná ji v budoucnu přijme jako vládní legislativu“.

„Bez ohledu na některé z možných citlivostí doufám, že budeme schopni spolupracovat napříč politickými stranami, abychom toho konečně dosáhli. To je otázka základních lidských práv,“ uvedl Genuis.

Téměř totožný návrh zákona zaměřený na boj proti obchodování s lidskými orgány v minulosti dvakrát přeložil kanadský liberální poslanec Borys Wrzesnewskyj a před ním jednou liberální ministr spravedlnosti Irwin Cotler.

Podobné právní úpravy již přijaly čtyři země: Španělsko, Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006). V poslední době o přijetí podobné legislativy uvažuje také Austrálie.

Také v České republice byly zaznamenány první snahy o ustavení tohoto nového „etického standardu“ v oblasti zákona transplantační chirurgie a trestání zločinů spojených se zneužíváním moderních znalostí o možnostech přenosu lidského orgánu z jednoho lidského těla do druhého. Novelu zákona o transplantacích podporují například exministr Daniel Herman, bioetik Jan Payne nebo senátor Marek Hilšer. Pro novelu jsou také členové Pirátské strany, Český helsinský výbor nebo bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Návrh kanadské novely zákona byl inspirován více než desetiletým výzkumem provedeným kanadským právníkem Davidem Matasem a bývalým ministrem zahraničí Davidem Kilgourem. Dále také výzkumem dalších expertů[1], kteří se nedávno spojili do sdružení ETAC, dohlížejícím nad případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně.

I když nový zákon přímo nezmiňuje Čínu a má sloužit univerzálně, je Čína podle Davida Kilgoura místem s největší koncentrací praktik zneužívání transplantační chirurgie na světě.

„V současné době existuje jen jedna země z téměř 200 zemí světa, která to dělá na průmyslové úrovni podporované státem, a to je Čína,“ řekl David Kilgour, jehož výzkum v roce 2006 odhalil, že čínský režim používá metody moderní transplantační chirurgie k odstraňování vězněných disidentů a zpeněžování jejich orgánů.

Čínský režim po vydání kanadské vyšetřovací zprávy v roce 2006 přiznal, že oficiálně používá vězně odsouzené k trestu smrti jako nedobrovolné dárce orgánů. V roce 2015 prohlásil, že tento systém nedobrovolného dárcovství ukončuje. Světová transplantační společnost neuznává čínský systém dárcovství jako průhledný a není možné nezávisle ověřit, odkud pocházejí transplantované orgány a zda byl systém zneužívání vězňů v Číně ukončen.

Vyšetřování nevládní organizace WOIPFG ukazuje, že systém dobrovolného dárcovství se v Číně dosud na mnoha místech vůbec nerozběhl, což potvrzovaly v Číně kontaktované pobočky Červeného kříže.

„Znovu navrhuji tuto legislativu, která se k těmto otázkám staví dvěma způsoby: jedním z nich je, aby zákon Kanaďanům, kteří získali orgány, o kterých vědí nebo by měli vědět, že byly (nedobrovolně) odebrány řekl, že páchají trestný čin a že existuje související mechanismus, který ho bude trestat. Druhou částí je oslovit tímto způsobem čínské úředníky nebo úředníky z jiných zemí. (Zákon) neoznačuje žádnou konkrétní zemi, ale očividně je to především otázka Číny,“ uvedl konzervativní poslanec Garnett Genuis.

Kilgourova-Matasova zpráva a další nezávislá expertní šetření[1] ukazují, že čínský režim od roku 1999 systematicky zneužívá skupiny vězněných lidí z náboženských nebo etnických menšin jako nedobrovolné dárce orgánů. Zprávy hovoří zejména o čínským režimem pronásledovaném duchovním hnutí Falun Gong, podzemních křesťanských církvích, Ujgurech a Tibeťanech.

Čínský režim obvinění opakovaně odmítl, ale závěry vyšetřovacích zpráv pouze popřel, aniž by je vyvrátil nebo poskytl ověřitelná vysvětlení pro masový vzestup transplantací prováděných v Číně po roce 1999 a především zdroje, z nichž měli za období dvaceti let transplantovat přes jeden milion orgánů. Na dotazy OSN v této věci rovněž nedoložil požadovaná data.

S předpokládaným objemem 100 tisíce transplantací ročně a čekací dobou na orgán do 14 dnů, Čínská transplantační centra, kterých v ČLR funguje několik set, dalece předbíhají všechny světové transplantační velmoci, co do objemu i rychlosti shánění vhodných orgánů. S tím rozdílem, že nejsou schopna nebo ochotna doložit původ transplantovaných orgánů.

Problematice násilných represí se věnují například Usnesení Evropského parlamentu z let 2013 a 2016 nebo Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA z roku 2016. K dispozici jsou také tři vyšetřovací zprávy expertů[1] a doslova obří archiv událostí a výsledků vyšetřování nevládní organizace WOIPFG, která více než jedno desetiletí monitoruje vývoj represí v ČLR.


Čtěte více v sekci Nelegální transplantace...


Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.


Čtěte také:

Kanadský senát schválil zákon o obchodování s orgány

Piráti: Politiku českého prezidenta vůči Číně je třeba vidět i v kontextu čínské transplantační chirurgie

BBC odvysílala reportáž o vyšetřování násilných odběrů orgánů vězňům v Číně (Video)POZNÁMKY:

[1]
Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013) on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//CS

Písemné prohlášení Evropského parlamentu (2016) Written declaration 0048/2016, submitted under Rule 136 (2016), anglicky, on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20160912&secondRef=ANN-02&language=EN , ke stažení: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2016-0048%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN

Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA (2016) H.Res.343 - state-sanctioned forced organ harvesting in China (2016), anglicky, on-line: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343 , Ke stažení: https://www.congress.gov/114/bills/hres343/BILLS-114hres343eh.pdf

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line: http://organharvestinvestigation.net/ anglicky , Ke stažení: http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-czech.pdf česky

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line: https://endtransplantabuse.org/an-update/ , Ke stažení: https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody_Harvest-The_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf

Publikace – Brožura: Falun Gong – stručná historie pronásledování (Theo 2007), česky, ke stažení: http://www.theo.cz/cs/pdf/Falun-Gong_Kniha.pdf

Publikace –  Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line: http://www.cpress.cz/jatka-3/

Publikace – Autobiografie: Za Čínu spravedlivější: Můj zápas jako právníka s největším komunistickým státem / Kao Č‘-šeng (nakl. Marek Belza, 2011), česky, on-line: https://www.kosmas.cz/knihy/160985/za-cinu-spravedlivejsi/

Publikace – Religionistika: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí – Zdeněk Vojtíšek (nakl. Luboš Marek, 2009) On-line: https://www.databazeknih.cz/knihy/nova-nabozenska-hnuti-a-kolektivni-nasili-211870

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line: http://www.upholdjustice.org/

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line: https://endtransplantabuse.org/