Tung Ťia-chung. (File Photo)
Tung Ťia-chung. (File Photo)

Tung Ťia-chung, jeden z nejznámějších transplantačních chirurgů v Číně, byl vyloučen ze summitu China-Israel Innovation and Investment Summit poté, co byly na jeho osobu podány stížnosti ve věci důvodných podezření z jeho účasti na nucených odběrech orgánů čínským vězňům.

Tato kauza je od roku 2006 široce zkoumána řadou expertů a zahrnuje širokou škálu důkazů o zneužití moderních technologií transplantační chirurgie k likvidaci čínským režimem pronásledovaných skupin a zpeněžování jejich orgánů v rámci čínského transplantačního průmyslu. [1]

Od 18. do 20. listopadu 2018 probíhala ostře sledovaná konference, pořádaná čínskou a izraelskou vládou, konaná v Haifě, třetím největším městě Izraele. Stejně jako u předchozích šesti summitů, seznam účastníků zahrnoval čínské vyslance v Izraeli, místní městské úředníky a členy izraelské vlády, stejně jako odborníky a podnikatele v oblasti vědy, kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence.

Přední čínský chirurg Tung Ťia-chung, plánoval navštívit konferenci jako lékařský odborník, ale Haifa Economic Cooperation (HEC) jeho pozvání zrušila kvůli tlaku mezinárodní koalice (ETAC) a dalších nevládních organizací. ETAC je celosvětová koalice právníků, akademických pracovníků, etiků, lékařů, výzkumníků a obhájců lidských práv, kteří se zabývají ukončením praxe nucených odběrů orgánů, zejména vězněným disidentům, v Číně. Obecným cílem skupiny je podnikat konkrétní kroky s cílem ukončení praxe zneužívání transplantační chirurgie v Číně.

Několik vyšetřovacích zpráv vydaných od roku 2006 [1] a investigativní žurnalistika poměrně přesvědčivě dokládají existenci systému řízeného komunistickou stranou Číny, který zneužívá transplantační odvětví ve spolupráci s vězeňským systémem. Zmíněné zdroje ukazující masivní zneužívání vězněných skupin, pronásledovaných čínským režimem. Jedná se zejména o následovníky duchovní praxe Fa-lun Kung (Falun Gong), Ujgury, členy podzemní křesťanské církve a Tibeťany. Zmiňované skupiny byly údajně určeny k likvidaci a po jejich zatčení a během pobytu ve vězení jim byly odebrány životně důležité orgány, v důsledku čehož zemřeli a jejich těla byla podle vyšetřovatelů spálena.[1]

1. listopadu 2018 byl čínský chirurg Tung Ťia-chung nevládní organizací WOIPFG umístěn mezi důvodně podezřelé osoby a pravděpodobné účastníky nuceného odebírání orgánů čínským politickým vězňům. Prohlášení WOIPFG říká, že existují „vážná podezření, že Tung Ťia-chung se zapojoval do odebírání orgánů živým následovníkům Falun Gongu a dopustil se tak závažného trestného činu, podle mezinárodního práva“.

Tung Ťia-chung, zkušený odborník na přesné chirurgické operace, zahrnující hepatobiliární a pankreatická onemocnění, je výkonným prezidentem nemocnice Tsinghua Changgung v Pekingu a předním expertem místního hepatobiliárního a pankreatického centra. Nemocnice je spojena s univerzitou Tsinghua, vysoce hodnocenou technicky zaměřenou vzdělávací institucí v Číně. V listopadu 2017 se Tung stal akademikem na Chinese Academy of Ingeneering.  Předtím působil jako vedoucí hepatobiliární chirurgie v elitní 301. nemocnici provozované Čínskou lidovou osvobozeneckou armádou.

Podle závěrů výše zmiňovaných výzkumů, probíhá většina případů zneužívání vězňů v rámci činnosti čínského vojenského a policejního aparátu. 301. nemocnice Lidové osvobozenecké armády údajně transplantovala orgány dodávané z čínského vězeňského systému. Tung Ťia-chung mohl být během svého funkčního období do těchto transplantací velice pravděpodobně zapojen.

WOIPFG shromáždila data o činnosti stovek čínských transplantačních center a jejich zaměstnanců. Vyvíjí na jednotlivé instituce a lékaře nátlak, aby od zneužívání vězňů upustili a přijali osobní zodpovědnost za svoje činy, které nemohou omlouvat vysvětlením, že pouze následovali příkazy nadřízených, uvádí WOIPFG.

Zástupkyně WOIPFG paní Hayen Wangová nedávno poskytla také rozhovor Českému rozhlasu.

Tcheng Piao, čínský právník a bojovník za lidská práva, který nyní žije ve Spojených státech, řekl v rozhovoru s čínskou pobočkou deníku The Epoch Times, že pozvání profesionálního chirurga podezřelého z účasti na nedobrovolných odběrech orgánů by poškodilo obraz a legitimitu plánovaného setkání mezi Čínou a Izraelem. Současně Teng věří, že izraelské úřady zrušením pozvánky poslaly čínskému režimu zprávu napsanou „mezi řádky“.

„Pro Tung Ťia-chunga a jeho zaměstnavatele a manažery, mezi nimiž jsou úředníci pracující pro čínské ministerstvo propagandy a oddělení komunistické strany zodpovědné za zacházení s náboženstvími, stejně jako čínské lékaře, je to varování, aby přestali páchat zlo,“ řekl Tcheng Piao Epoch Times.

Kanadští vyšetřovatelé David Kilgour a David Matas, kteří jako první potvrdili existenci praxe zneužívání politických vězňů v Číně k orgánovým transplantacím, byli v roce 2010 nominováni na Nobelovu cenu míru. Později zveřejnil závěry svého sedmiletého výzkumu také investigativní žurnalista a spisovatel Ethan Gutmann, který se nominace na Nobelovu cenu míru za svoji práci dočkal v roce 2017.

Celá kauza přitáhla také pozornost zmiňované nevládní organizace WOIPFG nebo mezinárodního lékařského sdružení DAFOH. Vyústěním více než desetiletí dlouhých snah mezinárodního společenství o zastavení praxe zneužívání politických vězňů v Číně k orgánovým transplantacím bylo založení mezinárodního sdružení ETAC, které v podstatě vzniklo sloučením řady jednotlivců a nevládních organizací, které se dosud do kauzy zapojili, ať už vlastním vyšetřováním nebo osvětovou činností o této problematice.


Překlad a redakční úprava původního článku newyorské redakce: Chen; Upravil: Milan Kajínek.

 
Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.POZNÁMKY:

[1]
Usnesení Evropského parlamentu o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně (2013) on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//CS

Písemné prohlášení Evropského parlamentu (2016) Written declaration 0048/2016, submitted under Rule 136 (2016), anglicky, on-line: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20160912&secondRef=ANN-02&language=EN , ke stažení: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BWDECL%2BP8-DCL-2016-0048%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN 

Rezoluce Sněmovny reprezentantů USA (2016) H.Res.343 - state-sanctioned forced organ harvesting in China (2016), anglicky, on-line: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343 , Ke stažení: https://www.congress.gov/114/bills/hres343/BILLS-114hres343eh.pdf

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line: http://organharvestinvestigation.net/ anglicky , Ke stažení: http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-czech.pdf česky 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line: https://endtransplantabuse.org/an-update/ , Ke stažení: https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody_Harvest-The_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf

Publikace – Brožura: Falun Gong – stručná historie pronásledování (Theo 2007), česky, ke stažení: http://www.theo.cz/cs/pdf/Falun-Gong_Kniha.pdf

Publikace –  Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line: http://www.cpress.cz/jatka-3/

Publikace – Autobiografie: Za Čínu spravedlivější: Můj zápas jako právníka s největším komunistickým státem / Kao Č‘-šeng (nakl. Marek Belza, 2011), česky, on-line: https://www.kosmas.cz/knihy/160985/za-cinu-spravedlivejsi/

Publikace – Religionistika: Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí – Zdeněk Vojtíšek (nakl. Luboš Marek, 2009) On-line: https://www.databazeknih.cz/knihy/nova-nabozenska-hnuti-a-kolektivni-nasili-211870 

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line: http://www.upholdjustice.org/ 

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line: https://endtransplantabuse.org/