Paul Taylor, bývalý podnikatel z Kalifornie a kandidát do senátu USA, navštívil se svojí ženou představení souboru Shen Yun Performing Arts v San Franciscu ve War Memorial Opera House, 4. ledna 2019. (NTD Television)
Paul Taylor, bývalý podnikatel z Kalifornie a kandidát do senátu USA, navštívil se svojí ženou představení souboru Shen Yun Performing Arts v San Franciscu ve War Memorial Opera House, 4. ledna 2019. (NTD Television)
SAN FRANCISCO – Paul Taylor, bývalý podnikatel z Kalifornie a kandidát do senátu USA v roce 2018, se během ledna dvakrát zúčastnil představení uměleckého souboru Shen Yun Performing Arts.

Poprvé viděl klasický čínský tanec a hudební produkci v Long Beach v Kalifornii. Na další představení v San Francisku přišel i se svou ženou, aby si mohla také vychutnat jedinečný kulturní zážitek.

„Je to velmi krásné. Je to báječné. Báječné. Je to úžasné,“ řekl Taylor po představení. „Hudba je dokonalá. ... v dětství jsem hrál na trubku, takže vím, jak zní dobrá hra trubku. Mají dobrého trumpetistu.“

Umělecká společnost Shen Yun sídlí v New Yorku, plní poslání obnovy tradiční čínské kultury prostřednictvím jevištního umění, klasického čínského tance, překrásných tradičních kostýmů a orchestru kombinujícího čínské i západní nástroje.

Tanec s účelem

Pan Taylor vnímá tradiční hodnoty jako velice důležité a obdivuje umělce Shen Yun, na nichž ho něco zaujalo.

„Mohl bych říci, že tančí za určitým účelem,“ míní Taylor. „Vím, že všichni věří ve vyššího Boha, Stvořitele a nebe, a to je duchovní věc, a to se projevuje na tom, jak se chovají.“

Víra v Nebesa byla nedílnou součástí tradiční čínské kultury. Některá taneční vystoupení Shen Yun vyprávějí příběhy a legendy ze staré Číny, který zobrazují hodnoty, jako shovívavost a úctu k Nebesům.

„Lidé, kteří v životě nemají duchovno, žijí prázdné životy, které se točí okolo věcí, které jsou dočasné, jako peníze, sláva a podobně, ale život je mnohem více než to. Je to o lidech. Je to o lásce, míru, radosti, štěstí a všech těch dobrých věcech,“ řekl Taylor.

Dojemné příběhy

Taylora dojalo taneční představení nazvané „Dobrota tváří v tvář zlu“, které je uměleckým ztvárněním skutečných událostí ze současné Číny.

Pod vládou současného čínského režimu jsou tradiční morálka a náboženství vážně utlačovány. Například poklidná buddhistická metoda Falun Gong (nazývaná také Falun Dafa), která se zakládá na tradičních hodnotách pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, je navzdory její mírumilovnosti komunistickým režimem od roku 1999 pronásledována.

                   Oficiální trailer k představení Shen Yun 2019

V představení je dívka, která praktikuje Falun Gong, uvězněna a podrobena nucenému odběru orgánů, které chce komunistický režim využít ke komerčním transplantacím. Nicméně její dobrota a víra nakonec triumfuje nad zlem.

„Jsem si vědom toho ... odebírání orgánů, a stavím se proti tomu a hlasitě proti tomu promlouvám, takže mě prezident Číny proti tomu slyšel protestovat, jsem proti tomu, a tak když jsem přišel sem, mé srdce je s těmi lidmi (na jevišti),“ řekl Taylor. „To není láska, mír nebo radost, nebo něco, co někomu přináší štěstí, takže když jsem přišel a znovu to viděl, velice se mě to dotýká.“

Taylor rovněž obdivoval tanečníky jako nositele tradičních hodnot.

„Milují lidi, jsou soucitní, všechno, co na nich vidím, je to, jaký by měl dokonalý člověk být. To by mělo být považováno za něco dobrého, nikoliv za něco, co by mělo být zpeněžováno, odebráno, jako oči dívky [v tanečním představení]“ uvedl Taylor. „Jsem rád, že se Shen Yun proti tomu postavil a umožňuje lidem, aby se dověděli, co se děje.“

„Doufám, že díky tomu lidé pochopí, že se po celém světě dějí věci, kterých si nejsou vědomi; a prostřednictvím hudby a obsahu tohoto představení se mohou nějaké věci dozvědět a mít s nimi soucit a začít se proti tomu stavět, aby zastavili to, co se v Číně děje,“ míní Taylor. „To všechno bylo (na jevišti) odehráno ... jednoduchým, stravitelným způsobem, aby to lidé pochopili.“

Společnost Shen Yun pořádá několik turné po celém světě se zcela novou produkcí.

„Je to velmi dobrá show,“ řekl Taylor po představení. „Je to velmi důležité. Moc se mi to líbilo. Přijdu znovu.“


Z reportáží NTD Television a Sally Appertové.


 Z původního článku newyorské redakce deníku Epoch Times přeložil: Chen.

Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.

Čtěte také: