1 PNS primátorka úsměv
Úvodní slovo paní primátorky K. Koubové. (Zdenka Danková / Epoch Times ČR)

Vysočina - V dnešní době, jak sdělil úvodem moderátor Petr Palovčík, se v mžiku dozvíme, jaké jsou pláže na Riviéře nebo jaký v Norsku právě fouká vítr, ale – neznáme příběhy našich sousedů, kteří žijí poblíž nás. Post Bellum vede projekt, kterým chce tyto příběhy vyhledat a uchovat nejen pro „Paměť národa“.

Na jihlavské radnici se v únorové odpoledne sešlo množství lidí všech generací, aby si vyslechli „příběhy našich sousedů“, a dokonce o nich zhlédli scénky a fotografie.

Primátorka města Karolína Koubová přišla říci pár slov – mluvila o „atomizaci společnosti“, kdy většina lidí komunikuje mobilem a zajímá se nanejvýš o pár lidí, kteří jsou nejblíže, a hlubší souvislosti jim unikají; přitom tento projekt jim je pomůže přiblížit.

2 PNS p. Kv. Čaloudová
Vepředu sedící pamětníci – vypravěči původních příběhů. (Zdenka Danková / Epoch Times ČR)

Post Bellum zamířilo do základních a středních škol s projektem Příběhy našich sousedů a mnozí žáci a studenti se zapojili – navštívili pamětníky, nahráli si jejich vzpomínky a vyprávění a nyní přišli sehrát i krátké scénky z jejich života.

Do projektu se zapojilo 10 základních škol z Jihlavy, SCIO škola a také studenti mladších ročníků gymnázia. Vzpomínky zahrnovaly válečné období, mezidobí po válce, uchopení moci komunisty, okupaci vojsky Varšavské smlouvy apod.

3 PNS děti s příběhem
Děti připravené vyprávět a hrát „příběhy sousedů“. (Zdenka Danková / Epoch Times ČR)

Příběh paní Věry Sosnarové je popsán v knize J. S. Kupky „Krvavé jahody“. Svůj krutý životní příběh, který paní musela zamlčovat i před vlastním manželem, nyní ve vysokém věku vypravuje žákům ZŠ. Děti pak sdílejí se neskrývaným zděšením, co paní prožila a – uvědomují si, jak se vlastně mají dobře.

V dalších příbězích, které školní děti zpracovaly, se objevují jména p. Ladislava Vilímka, archiváře, nebo Květy Čaloudové, dcery „kulaka“ z blízké vsi a dalších. Přihlížející porotci vybírali celkem ze 13 příběhů, které měli zhodnotit co do zpracování.

4 PNS gotická síň
Gotická síň radnice byla nabitá návštěvníky všech generací. (Zdenka Danková / Epoch Times ČR)

5 PNS děti sedící
Děti připravené hrát a vyprávět příběhy. (Zdenka Danková / Epoch Times ČR)

Porota nakonec vybrala příběh Květy Čaloudové, dcery sedláka ze Stříteže. Paní zažila osudný březen 1939, kdy šla do školy a cestou byla svědkem, jak se nacisté dobývali do domu židovských obchodníků, kteří se následkem toho oběsili. Po roce 1948 byla její rodina za svou víru a za hospodaření na vlastních pozemcích pronásledována vysokými kvótami, takže její maminka „utrhávala vlastním dětem od úst“ nebo nakupovala vajíčka, která pak musela odevzdat, aby splnili požadované odvody, které byly vládnoucí garniturou nastaveny neúměrně vysoké.

Na závěr pozval moderátor Palovčík ke slovu pamětníka p. Františka Jirouška, který ještě pamatuje prezidenta Masaryka a ve svých 94 letech věří, že Češi jsou velmi nadaný národ s velkým potenciálem, a popřál národu život ve svobodě.

6 PNS Fr. Jiroušek
Závěrečné slovo 94letého F. Jirouška, s moderátorem Palovčíkem. (Zdenka Danková / Epoch Times ČR)

Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.