20. března 2019 byla na zasedání Senátu Parlamentu České republiky projednávána otázka „genocidy duchovního hnutí Falun Gong v Číně páchané čínským režimem“. (Martin Samek / Epoch Times ČR)
20. března 2019 byla na zasedání Senátu Parlamentu České republiky projednávána otázka „genocidy duchovního hnutí Falun Gong v Číně páchané čínským režimem“. (Epoch Times ČR)

PRAHA – 20. března 2019 byla na zasedání Senátu Parlamentu České republiky projednávána otázka „genocidy duchovního hnutí Falun Gong v Číně páchané čínským režimem“. Jednání v senátu podnítila petice podepsaná více než 37 000 občany České republiky. Několik senátorů navrhlo text rezoluce směřované k čínskému režimu a drtivá většina přítomných senátorů ji v hlasování podpořila.

Rezoluce Senátu vyjadřuje podporu duchovnímu hnutí Falun Gong, křesťanům, Ujgurům a Tibeťanům a znepokojení nad jejich pronásledováním čínským režimem. Rezoluce dále vyzývá vládu ČR, aby čínský režim vyzvala k zastavení pronásledování těchto lidí, propuštění vězňů svědomí, k dodržování a ratifikování mezinárodního paktu o lidských právech. 


Falun Gong je nejpronásledovanější skupinou lidí v Číně, již v roce 1999 čítala přibližně 100 milionů Číňanů. Lidé, kteří se drží učení této buddhovské školy, jsou čínským režimem pronásledováni a násilně „převychováváni“ ve vězeňském systému.

„Postupně jsme se dozvídali skutečnosti, které byly tak děsivé a tak strašné, že naše představivost je na to pravděpodobně poměrně slabá,“ - senátor Václav Chaloupek


Statistiky shromážděné pracovní skupinou pro lidská práva publikované na stránkách Falun Dafa Information Center uvádějí následující čísla: 450 000 až 1 milion následovníků Falun Gongu zadržovaných ve vězeňském systému laogai, 87 000 zdokumentovaných případů mučení, 4 258 zdokumentovaných obětí na životech.

Na jednání Senátu promluvila také předsedkyně Asociace Falun Gong ČR Veronika Sunová. „Dnes je velký den. Dnes máte příležitost dát naději lidem, kteří jsou i v tomto okamžiku krutě mučeni. Můžete psychicky posílit miliony lidí, kteří již téměř 20 let čelí krutému pronásledování jen proto, že věří v hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti,“ řekla paní Sunová českému senátu. „Máte možnost vyslat signál, který třeba odradí některé jednotlivce od páchání zločinů.“

IMG-20190320-WA0003
Na jednání Senátu promluvila také předsedkyně Asociace Falun Gong ČR Veronika Sunová. (Martin Samek / Epoch Times ČR)

„Postupně jsme se dozvídali skutečnosti, které byly tak děsivé a tak strašné, že naše představivost je na to pravděpodobně poměrně slabá,“ uvedl zpravodaj petice senátor Václav Chaloupek. „Zvažovali jsme, jakým způsobem se k tomuto problému postavit, nicméně jakékoliv výzvy čínské strany, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřila, popřípadě dementovala nebo obhájila, byly zbytečné. Obesílali jsme čínskou ambasádu, ale nikdy nám nikdo neodpověděl.“

„Pokud k tomu budeme mlčet, bude to znamenat, že s tím souhlasíme.“ – senátor Marek Hilšer


Senátor Marek Hilšer, který už na předchozím veřejném slyšení vyjádřil petici podporu, ve spolupráci s dalšími senátory navrhl text prohlášení, které se vyhrazuje proti represím následovníků Falun Gongu, ale také dalších skupin v Číně – křesťanů, Ujgurů a Tibeťanů.


Dále poznamenal, že podle toho, jak se chová režim k vlastním lidem, můžeme dopředu odhadnout, jak se bude chovat ke svému okolí. Podle Hilšera je chování čínského režimu značně agresivní a ignoruje základní lidská práva člověka na život, spravedlivý soudní proces, právo na svobodu víry a svobodu slova. „Pokud k tomu budeme mlčet, bude to znamenat, že s tím souhlasíme,“ uvedl doktor Hilšer.

„Jsme země, která má zkušenost s komunistickým totalitním režimem, máme zkušenost s politikou zvůlí, máme zkušenost s politickými popravami, máme zkušenost s vězněním, máme zkušenost s cenzurou,“ řekl Hilšer. „Moc dobře víme, co to znamená porušování lidských práv, nedodržování svobody. A myslím proto, že právě my, naše země, díky této historické zkušenosti bychom měli být citliví k tomu, když se někde jinde ve světě porušují lidská práva a pošlapávají se hodnoty.“

Senátor Marek Hilšer, který už na předchozím veřejném slyšení vyjádřil petici podporu, ve spolupráci s dalšími senátory navrhl text prohlášení. (Martin Samek / Epoch Times)
Senátor Marek Hilšer, který už na předchozím veřejném slyšení vyjádřil petici podporu, ve spolupráci s dalšími senátory navrhl text prohlášení. (Martin Samek / Epoch Times)


Senátor Václav Hampl během jednání poznamenal, že dnešní jednání v Senátu je výsledkem spolupráce celé společnosti. Občané věnovali svůj volný čas a práci na pomoc jiným lidem, zorganizovali petici a obrátili se na senát o pomoc se silou 37 tisíc podpisů. Senátoři díky tomu podle senátora Hampla získali značnou podporu a hybnou sílu ohradit se na půdě Senátu proti zločinům, které páchá Komunistická strany Číny na občanech vlastní země.

„Chtěl bych velmi poděkovat občanům, kteří aktivizací této petice přivedli toto téma do Senátu. Myslím si, že to je jeden z mnoha případů, kdy spolupráce občanské společnosti se Senátem je plodná,“ – senátor Václav Hampl


Pokud budeme procházet mezinárodní deklaraci lidských práv bod po bodu, zjistíme, že čínský režim porušuje každý z nich, uvedl senátor Pavel Fischer. „Upírá se právo na život, popírá se uznání člověka jako lidské osoby před zákonem. Upírá se mu rovnost před zákonem, porušuje se zákaz svévolného zatčení, porušuje se zákaz mučení, porušuje se právo na spravedlivý a otevřený soudní proces. Řada z vězňů ani neví, čím se provinili. Porušuje se zásada presumpce neviny. Prolomila se pravidla ochrany soukromí. Lidé jsou systematicky sledováni. Omezuje se svoboda svědomí. A o náboženském vyznání a jeho svobodě ani nemluvě.“

Senátor Václav Hampl během jednání poznamenal, že dnešní jednání v Senátu je výsledkem spolupráce celé společnosti. (Martin Samek / Epoch Times)
Senátor Václav Hampl během jednání poznamenal, že dnešní jednání v Senátu je výsledkem spolupráce celé společnosti. (Martin Samek / Epoch Times)


Senátor Pavel Fischer v dlouhém proslovu shrnul seznam „nehorázných“ zločinů čínského režimu, který nerespektuje základní lidské hodnoty. Otevřel také případy fyzické likvidace příznivců Falun Gongu prostřednictvím moderních metod transplantační chirurgie. Fischer zmínil vyšetřovací zprávy*, které potvrzují rozsáhlé případy zneužívání vězněných následovníků Falun Gongu k orgánovým transplantacím.

„Čínský totalitní režim drží v koncentračních táborech skutečně statisíce politických vězňů,“ - senátor Pavel Fischer


„Vstup do těchto lágrů na převýchovu je zakázán. Mezinárodní Červený kříž tam nesmí. Čínský červený kříž se zpronevěřil tak rozsáhlou korupcí, že mu nikdo v zahraničí nenaslouchá. Zahraniční delegace tam nemají vstup a novinářům je znemožňována práce,“ uvedl Fischer.

Senátor Pavel Fischer v dlouhém proslovu shrnul seznam „nehorázných“ zločinů čínského režimu. (Martin Samek Epoch Times)
Senátor Pavel Fischer v dlouhém proslovu shrnul seznam „nehorázných“ zločinů čínského režimu. (Martin Samek Epoch Times)
Podle Fischera za zdmi koncentračních táborů neexistuje právo. „Člověk se tam stává nositelem orgánů. Orgány jsou odebírány zdravým živým lidem, a to proto, aby se v největší kvalitě předávaly dál. Není náhodou, že tyto lágry jsou velmi blízko nemocnicím, aby nedocházelo k znehodnocení biologického materiálu,“ řekl Fischer.

Zneužívání politických vězňů v Číně k orgánovým transplantacím ostře odsoudil také senátor Hampl, který uvedl, že čínský režim je mnohonásobně odpornější než komunistický režim v bývalém Československu. „Promiňte mi to, ale Česká republika je opravdu jednou ze zemí, kde transplantace běží dlouhá léta úžasným způsobem, špičkový lékařský výkon, ať už jde o transplantaci kteréhokoliv orgánu, a to dokonce už z dob, kdy jsme tady měli komunistický režim. A ani v té době režim, který jsme tu tehdy měli, pro který já nemám opravdu ani půl slova uznání, si nedovolil zneužívat živé lidi na transplantaci orgánů. To je něco, co i pro tento neuvěřitelně nedobrý, odporný režim, který jsme tu měli, bylo zcela mimo limity.“

Podle senátora Hampla trvalo hodně dlouho, než se podařilo získat do té míry přesvědčivé informace. „Dnes už nemáme pochyby o tom, že byli a jsou příznivci hnutí Falun Gong v Číně, a možná další skupiny obyvatel, zneužíváni, a to dokonce velmi hromadně,“ dodal Hampl.


O těchto případech jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a také Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu jsou „důvěryhodné“.

„Je potřeba se těmto věcem postavit a zabraňovat v každé zemi a v každém čase.“ - senátorka Jaromíra Vítková

Senátorka Jaromíra Vítková prohlásila, že zločinům proti lidskosti je třeba předcházet včas, než se rozvinou do katastrof, jakou bylo vyhlazování Židů za II. Světové války. „Minulý týden ve čtvrtek jsme si v Boskovicích připomněli odsun židovských spoluobčanů v roce 1942 pochodem z ghetta na nádraží. Myslím si, že je třeba si uvědomit, jak vyvrcholila právě tato tragédie, protože to nezačalo v roce 1942, ale útoky na židovské obyvatele v Německu začaly daleko dřív, je potřeba se těmto věcem postavit a zabraňovat v každé zemi a v každém čase,“ uvedla senátorka Vítková.

Rezoluce, která byla nakonec Senátem schválena poměrem 39:3, vyzývá také prezidenta Miloše Zemana, ministra zahraničí a předsedy obou parlamentních komor k důslednému uplatňování požadavků na zastavení pronásledování náboženských a národnostních menšin, propuštění vězňů svědomí, k dodržování a ratifikování mezinárodního paktu o lidských právech.


Petici podpořili také nevládní organizace Český helsinský výbor a Amnesty International, nebo osobnosti, jako bývalý ministr kultury Daniel Herman, bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, bioetik Univerzity Karlovy Jan Payne a další.

Petici za ukončení represí Falun Gongu v Číně podepsala řada českých osobností, poslanců, senátorů a členů vlády. Jsou mezi nim například Jiří Bartoška, Marta Kubišová, Jan Potměšil, Zdeněk Svěrák, Jitka Hosprová, Matěj Rupert a další. Z politiků potom například Michal Horáček, Michael Kocáb, Ivan Bartoš, Pavel Svoboda, Cyril Svoboda, Ivan Langer, ale také Andrej Babiš, Miroslav Kalousek, Ondřej Liška, Martin Bursík, Alexandr Vondra, Karel Schwarzenberg a celá řada současných a bývalých senátorů, poslanců nebo starostů. 

Podpora napříč politickými stranami a funkcemi podle aktivistů ukazuje, že ukončení represí duchovního hnutí Falun Gong je spíše lidská než politická záležitost. 

Článek byl během 23.3.2019 opakovaně aktualizován a doplňován.

Přepis všech proslovů, audio a video záznamy z jednání Senátu naleznete zde

Přehled postupu petice Senátem naleznete zde

Přehled hlasování zde

Výsledné prohlášení senátu plné znění


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.

Čtěte také:

Veřejné slyšení v Senátu řešilo represe duchovního hnutí Falun Gong v Číně

ČR: Nevládní organizace a osobnosti vyzývají parlament, aby odsoudil postupy čínského režimu

Ministr zahraničí Petříček otevřel otázku lidských práv na setkání s čínským ministrem Wangem


Poznámky: *

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line  (anglicky) 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line  (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transaplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advookátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line