Kvasetice (německy Kwasetitz) je zámeček ve vsi v okrese Havlíčkův Brod spadající pod obec Květinov. (Z. Danková / ET ČR)
Kvasetice (německy Kwasetitz) je zámeček ve vsi v okrese Havlíčkův Brod spadající pod obec Květinov. (Z. Danková / ET ČR)
Za okny časně jarní plískanice, vítr duje na Vysočině a baronka Marie Rosa je zoufalá. Opouští ji dceruška Valérie, vlastní dítě, a posléze i manžel Zdeněk. Nakazil se záškrtem* od dcerušky a zemřel, baronka zažívá dvojnásobný žal. Dva její nejbližší ji opustili, kde najít útěchu?

Když pojedete z Havlíčkova Brodu směrem na Humpolec, napravo naleznete obec Kvasetice s ruinami zámečku. V blízkém lesíku se ukrývá kaple, rodinná hrobka rodu Schmidtových. Ruiny zámečku jsou dobře viditelné, kdyby vám však místní neřekli, že v lesíku u vsi stojí ještě kaple, nikdy byste ji tam nenašli. Nevede k ní žádná cesta.

Kvasetice zám. kaple.jpg
Kvasetice (německy Kwasetitz) je zámeček ve vsi v okrese Havlíčkův Brod spadající pod obec Květinov. (Z. Danková / ET ČR)

Kvasetice zám. kaple 3
Kaple zasvěcená Svatému kříži dobře ukrytá v zeleni lesíku. (Z. Danková / ET ČR)

Když vstoupíte do lesa, vidíte jen zelené šero, když náhle zaznamenáte, že stojíte u zdi. A tou je zeď kaple.

„Malá Hluboká“

Původní pseudogotický zámeček, připomínající „malou Hlubokou“ na vsi Kvasetice poblíž Německého Brodu (dnes Havlíčkova Brodu) nechal vystavět r. 1864 majitel panství Květinov-Kvasetice Prokop Richlý (ve jméně není chyba, opravdu je s měkkým i). Novostavba připadla Richlého dceři Bertě i s panstvím Květinov-Kvasetice.

Berta se roku 1865 provdala za JUDr. Jaroslava Schmidta (který před sňatkem vlastnil zámeček v Petrkově). A ten měl bratra, jímž byl JUDr. Zdeněk Schmidt.

Berta nechala přepsat své věno, panství Květinov-Kvasetice – manželovi Jaroslavu, její choť Jaroslav však opustil své věnné sídlo a r. 1879 odejel do zámoří. Svoji polovinu velkostatku přenechal bratru Zdeňkovi.

A v této Zdeňkově rodině se odehrála ona tragédie –  sám JUDr. Zdenko Schmidt zjara r. 1888 zemřel, když se nakazil záškrtem od své dcerušky Valérie. Vdova Marie Schmidtová pak spravovala statek pro svého syna Jaroslava.

Kvasetice zám. kaple 4
V kapli pak byla nakonec pohřbena i sama baronka Marie Rosa z Grünhofu, její syn  Jaroslav Schmidt a také Berta Schmidtová, která byla malířkou. (Z. Danková / ET ČR)

Kvasetice zám. kaple 8

Kvasetice zám. kaple 6

Dokud byl vlastníkem syn vdovy Marie Schmidtové JUDr. Jaroslav, poslední vlastník, byl zámek udržován. Potom v letech 1920–21 k jižní straně zámečku přistavěl v přízemí skleník a v patře zimní zahradu. Interiér vybaven historizujícím mobiliářem a exteriér umně korespondoval s anglickým parkem, fontánou a drobnými stavbami.

Kvasetický zámek1892 od Berty Schmidt
Obraz  velmi vkusně znázorňující rodinné sídlo Kvasetice.

Utajená kaple s kryptou

Každý den nechávala vdova Marie Schmidtová zapřahat kočár a jezdila na nedaleký hřbitov do Krásné Hory, kde oplakávala své nejdražší. U lidí na venkově to budilo pohoršení a kolovaly různé řeči.

Později se rozhodla nechat postavit kapli v hloubi blízkého lesa, ukrytou zrakům návštěvníků, aby mohla pokojně truchlit po svých blízkých. Kaple byla osázena stromy do tvaru srdce. Sám proslulý německobrodský architekt Josef Šupich narýsoval její plány. Do kaple zasvěcené Svatému kříži nechala uložit ostatky svých blízkých, původně pochovaných v Krásné Hoře.

Později tam postupně byly ukládány ostatky dalších členů rodiny, jako např. Berty Schmidtové, malířky – krajinářky, jež byla provdána za továrníka Vojtěcha Bártu z Františkodolu. Jejich syn se proslavil jako historicky první olympionik z nynější Vysočiny, vynikající šermíř a sklář Zdenko Hynek Bárta.

Avšak stavba kaple narazila na církevní pravidla. Po období josefinských reforem již nebylo povoleno pohřbívat mrtvé v chrámech jako kdysi. Kaple se tedy začala stavět bez církevního povolení. Nakonec vdova udělení výjimky sehnala dodatečně v Praze u královského místodržícího barona Alfreda Krause.

Kaple pak sloužila jako chrám, kde se odehrávaly jak křtiny, tak i pohřby. Dodnes zůstává   ve stínu hustých stromů značně zchátralá, se zazděnou kryptou. Její prostor byl několikrát vykraden a nakonec zmizel i zvon z vížky. 

Dozvuky zámečku..?

Zámeček začal upadat v době válečné, kdy zámek obsadila německá správa a poslední vlastník Jaroslav Schmidt byl od r. 1940  po celou dobu války nacisty uvězněn. Majetek mu potom z nucené správy byl vydán až 26. února 1948, to však „vítězný únor“ nemohl ponechat tak. Už za pár dní stát rozhodnutí zrušil a zámek byl předán státnímu statku.

Kvasetice zám. kaple 10
Opravit pseudogotický zámeček bude pro majitele tvrdým oříškem. (Z. Danková / ET ČR)

V jeho prostorách pak fungovala inseminační stanice, škola a pozemky připadly státnímu statku pod Havlíčkovým Brodem. Koncem 70. let koupil objekt Pleas, n. p. pro zřízení rekreačního střediska, k rekonstrukci však nedošlo.

V 90. let byl zámek Schmidtům vrácen, avšak z úvahy o generální opravě sešlo z důvodů finanční náročnosti. Mezitím se zámeček nezadržitelně měnil ve zříceninu.

Ruiny obrostlé trávou však nakonec koupil soukromý majitel a – neuvěřitelné se stalo skutkem, jak by řekl Bohumil Hrabal. Zámeček nebo spíše ruiny získaly naději na obnovu.

„Když jsme ho přebírali, byla ze zámku ruina. Vypadalo to opravdu žalostně. Měl jsem chvíle, kdy jsem litoval, že jsem se do toho pustil,“ uvedl pro idnes.cz Lubomír Dvořák, nový majitel zámečku, zakladatel firmy vyrábějící u Brodu svahové sekačky Spider.

Nicméně – přípravné práce byly zahájeny. Opravu ruin zámečku uvítají jak místní obyvatelé, tak i dosud žijící potomci rodu Schmidtů.Poznámka: * záškrt (diftérie) je akutní infekční onemocnění především horních cest dýchacích, dříve obtížně léčitelné. Kromě rizika toxického kmene bakterie je záškrt znám vytvářením tzv. pablán (membrán) v oblasti horních cest dýchacích. Tyto pablány pevně drží na postižených sliznicích, mohou přerůstat i celé hrdlo a vytvářet závažnou mechanickou překážku dýchání, zejména u malých dětí. Odtud také název „záškrt“.


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.