Sen. Václav Hampl: Trvalo hodně dlouho, než se podařilo získat přesvědčivé informace, ale dnes už nemáme pochyby - příznivci hnutí Falun Gong jsou v Číně zneužíváni k orgánovým transplantacím.  (Martin Samek Epoch Times)
Sen. Václav Hampl na zasedání Senátu Parlamentu České republiky 20. března 2019. (Martin Samek / Epoch Times)

Na zasedání Senátu Parlamentu České republiky 20. března 2019 byla projednávána otázka „genocidy duchovního hnutí Falun Gong (Fa-lun Kung) v Číně páchané čínským režimem“. Jednání v senátu podnítila petice podepsaná více než 37 000 občany České republiky. Několik senátorů navrhlo text rezoluce směřované k čínskému režimu a drtivá většina přítomných senátorů ji v hlasování podpořila. Více zde…

Zazněla zde řada zajímavých proslovů. Níže nabízíme retrospektivu proslovu senátora Václava Hampla. (zdroj archiv Senátu)

Jednání senátu se protáhlo do pozdních večerních hodin a o závěrech ze šetření petice a otázky represí Falun Gongu v Číně se hlasovalo až do okolo devíti hodin večer.

„V tuto už trošku pozdní hodinu si také dovolím několik poznámek. Těžko si nevšimnout toho, že v dnešním jednání našeho Senátu se dvakrát věnujeme tématu transplantací. Měli jsme tady novelu transplantačního zákona České republiky, a já se k tomu na chviličku vrátím,“ uvedl senátor Hampl.

„Promiňte mi to, ale Česká republika je opravdu jednou ze zemí, kde běží transplantace dlouhá léta, vidíme špičkový, úžasný lékařský výkon, ať už jde o transplantaci kteréhokoliv orgánu, úžasným způsobem, a to dokonce už z dob, kdy jsme tady měli komunistický režim. A ani v té době režim, který jsme tu tehdy měli, pro který já nemám opravdu ani půl slova uznání, si nedovolil zneužívat živé lidi na transplantaci orgánů. To je něco, co i pro tento neuvěřitelně nedobrý, odporný režim, který jsme tu měli, bylo zcela mimo limity,“ uvedl senátor.

Hampl reagoval na výsledky dlouhodobého vyšetřování v oblasti čínské transplantační chirurgie. Od roku 2006 se ve světě hromadí zprávy o případech zneužívání v Číně vězněných skupin disidentů, náboženských a etnických skupin k orgánovým transplantacím.

Zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu (a dalších skupin) jsou „důvěryhodné“ – Evropský parlament, Sněmovna USA

O těchto případech jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a také Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy[1] o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu (a dalších skupin) jsou „důvěryhodné“.

„Pokud jde o příznivce, o vyznavače hnutí Falun Gong, trvalo to bohužel hodně dlouho… Trvalo hodně dlouho, než se podařilo získat do té míry přesvědčivé údaje, přesvědčivé informace, že dnes už nemáme pochyby o tom, že byli a jsou příznivci tohoto hnutí v Číně, a možná další skupiny obyvatel, zneužíváni (k transplantacím), a to dokonce velmi hromadně.“

Jedná se o případy nedobrovolného dárcovství, tedy násilné odebrání životně důležitých orgánů, což způsobí smrt nedobrovolného dárce. Od roku 2006 stoupal počet expertů, kteří se začali o výzkum těchto praktik v čínských nemocnicích zajímat, a vniklo několik nevládních vyšetřovacích skupin[1]. Po roce 2014 se mnohé z nich spojily a vytvořily uskupení ETAC, které bojuje za prosazení etických norem do čínského transplantačního průmyslu a ukončení násilných odběrů orgánů politickým vězňům.


Kanadský parlamentní výbor schválil návrh zákona o boji proti obchodování s orgány

kanada-parlamant-transplantace-cina-zakonČlenové kanadského Stálého výboru pro zahraniční otázky a mezinárodní rozvoj kanadského parlamentu schválili návrh zákona S-240  s pozměňovacími návrhy. Nyní bude návrh předložen poslancům ke konečnému čtení v Poslanecké sněmovně. Návrh označuje získání orgánů v zahraničí bez souhlasu dárce jako trestný čin... „Myslím si, že je dobře, že připravená usnesení jsou skutečně zaostřena na téma petice, a to se týká obětí z řad hnutí Falun Gong. Ale současně je dobře mít přitom na paměti, že to nejsou jediní lidé, kteří podléhají v Číně jinému konceptu lidských práv,“ uvedl Hampl.

Přijaté usnesení se také staví na podporu dalších pronásledovaných skupin jako jsou křesťané, Tibeťané a Ujgurové.

Senátor Hampl také zhodnotil vnímání lidských práv z pohledu české veřejnosti, která podle něho již zapomněla na to, jak jsou důležitá. Částečně proto, že žijeme v době svobody a časy totality z dob Československa a vlády komunistické strany skončily již před třiceti lety v roce 1989.

 

Senátor Václav Hampl. (vaclav-hampl.cz)
Senátor Václav Hampl. (vaclav-hampl.cz)

„Mám v posledních asi dvou, třech, možná čtyřech letech v ČR nepříjemný pocit, že tady, když se řeknou lidská práva, tak spousta lidí má sklon to chápat jako takovou fajnovost pražské kavárny. Když už se hodně nudíme a nemáme co jiného, tak se začneme bavit o lidských právech, ano?“

V Číně dnes řadoví občané často stojí proti režimu komunistické strany doslova v boji na život a na smrt. „(Tato petice) je jedna z mnoha věcí, která ukazuje, že základní lidská práva jsou především práva na život. Stát nás nesmí svévolně připravit o život, dokonce v zemích našeho civilizačního okruhu nás vůbec nesmí připravit o život.“

„Nesmí nás svévolně špiclovat, nesmí nás připravit o právo na spravedlivý proces. Toto jsou zcela konkrétní věci. Když říkáme lidská práva, mysleme na tyto věci, nejsou to nějaké fajnovosti, nějaké esoterické věci.“

„Čína bohužel zjevně zcela aktivně pracuje na konverzi konceptu všeobecných základních lidských práv směrem k nějakému jakoby kulturně podmíněnému vzorci, že v jiných zemích možná lidem třeba tolik nevadí, když jsou svévolně státem připravováni o život… Tak si myslím, že touto kauzou (pronásledování Falun Gongu) je velmi názorně ilustrováno, že ne. Lidem všude na světě vadí, velmi zásadně vadí, když jsou státní mocí svévolně připravováni o život,“ uvedl senátor Václav Hampl.

„A proto si myslím, že i kromě jiného, i z tohoto fundamentálního principu je velmi dobře se k této věci otevřeně postavit a přijmout k tomu jasné explicitní usnesení.“

Senátor Václav Hampl během jednání poznamenal, že dnešní jednání v Senátu je výsledkem spolupráce celé společnosti. Občané věnovali svůj volný čas a práci na pomoc jiným lidem, zorganizovali petici a obrátili se na senát o pomoc se silou 37 tisíc podpisů. Senátoři díky tomu podle senátora Hampla získali značnou podporu a hybnou sílu ohradit se na půdě Senátu proti zločinům, které páchá Komunistická strana Číny na občanech vlastní země.

„Chtěl bych proto také velmi poděkovat občanům, kteří aktivizací této petice přivedli toto téma do Senátu. Myslím si, že to je jeden z mnoha případů, kdy spolupráce občanské společnosti se Senátem je plodná. Jsem za tento mechanismus rád a děkuji opravdu moc za to, že to sem bylo přivedeno.“

„Děkuji, už je pozdě. Měl jsem ještě několik poznámek ke křesťanům, kteří žádají azyl v ČR a k Tibetu, ale vzhledem k pokročilé hodině vás toho pro tuto chvíli ušetřím a nechám si to na jindy. Moc vám děkuji, že jste mě vyslechli.“

Rezoluce, která byla nakonec Senátem schválena poměrem 39:3, vyzývá také prezidenta Miloše Zemana, ministra zahraničí a předsedy obou parlamentních komor k důslednému uplatňování požadavků na zastavení pronásledování náboženských a národnostních menšin, propuštění vězňů svědomí, k dodržování a ratifikování mezinárodního paktu o lidských právech.

Podpora různých politických stran

Petici podpořily také nevládní organizace Český helsinský výbor a Amnesty International, nebo osobnosti, jako bývalý ministr kultury Daniel Herman, bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, bioetik Univerzity Karlovy Jan Payne a další.

Petici za ukončení represí Falun Gongu v Číně podepsala řada českých osobností, poslanců, senátorů a členů vlády. Jsou mezi nim například Jiří Bartoška, Marta Kubišová, Jan Potměšil, Zdeněk Svěrák, Jitka Hosprová, Matěj Rupert a další. Z politiků potom například Michal Horáček, Michael Kocáb, Ivan Bartoš, Pavel Svoboda, Cyril Svoboda, Ivan Langer, ale také Andrej Babiš, Miroslav Kalousek, Ondřej Liška, Martin Bursík, Alexandr Vondra, Karel Schwarzenberg a celá řada současných a bývalých senátorů, poslanců nebo starostů. 

Podpora napříč politickými stranami a funkcemi podle aktivistů ukazuje, že ukončení represí duchovního hnutí Falun Gong je spíše lidská než politická záležitost. 

Přepis všech proslovů, audio a video záznamy z jednání Senátu naleznete zde

Přehled postupu petice Senátem naleznete zde

Přehled hlasování zde

Výsledné prohlášení senátu plné znění

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.

Čtěte také:

Veřejné slyšení v Senátu řešilo represe duchovního hnutí Falun Gong v Číně

ČR: Senát vyzývá k ukončení násilných represí v Číně a propuštění politických vězňů

ČR: Nevládní organizace a osobnosti vyzývají parlament, aby odsoudil postupy čínského režimu

Ministr zahraničí Petříček otevřel otázku lidských práv na setkání s čínským ministrem Wangem

 Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line  (anglicky) 

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line  (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transaplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advookátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line