Senátor Pavel Fischer: „Čínský totalitní režim totiž drží v koncentračních táborech skutečně sta tisíce politických vězňů“
Senátor Pavel Fischer: „Čínský totalitní režim totiž drží v koncentračních táborech skutečně sta tisíce politických vězňů“. (©AnnaSolcova / pavelfischer.cz)

Na zasedání Senátu Parlamentu České republiky 20. března 2019 byla projednávána otázka „genocidy duchovního hnutí Falun Gong (Fa-lun Kung) v Číně páchané čínským režimem“. Jednání v senátu podnítila petice podepsaná více než 37 000 občany České republiky. Několik senátorů navrhlo text rezoluce směřované k čínskému režimu a drtivá většina přítomných senátorů ji v hlasování podpořila. Více zde…

Zazněla zde řada zajímavých proslovů. Níže nabízíme retrospektivu proslovu senátora Pavla Fischera. (zdroj archiv Senátu)


„Když jsem viděl, co nám přistálo v kalendáři na programu této schůze, tak jsem začal číst. A musím říct, že jsem se dočetl věci, které jsem ani vědět snad nechtěl,“ řekl senátor Fischer. „Opak je pravdou. Ty věci vědět chceme. Musíme je vědět. Měli bychom podle toho také konat.“

„Pokusím se vysvětlit, co mě v raportech o hnutí Falun Gong a šířeji o porušování lidských práv v Číně tak zaujalo. Hlásíme se totiž jako ČR k nedělitelným lidským právům. Až do roku 2021 jsme byli zvoleni do Rady pro lidská práva, která patří k vůbec nejvýznamnějším orgánům OSN.“

„To, co se děje právě na půdě Spojených národů v oblasti lidských práv s Čínou, zmíním za chvilku. Je proto velmi důležité, abychom usnesení, o kterém dnes přemýšlíme, brali s velkou odpovědností. Čím jasnější bude dnešní rozprava, tím jasněji budou moci naši diplomaté také vystupovat v Radě pro lidská práva v Ženevě i na dalších grémiích.“

Senátor Pavel Fischer v dlouhém proslovu shrnul seznam „nehorázných“ zločinů čínského režimu. (Martin Samek Epoch Times)Senátor Pavel Fischer, Senát PČR 20. března 2019. (Martin Samek Epoch Times)
„Dovolte mi uvést pár argumentů, a nepůjdu úplně do detailů. Některé už tady zazněly, a nechci je opakovat.“

„Čína je skutečně kategorií sama pro sebe, když mluvíme o lidských právech. Téměř těmito slovy mluvil o situaci v Číně před deseti dny americký ministr zahraničí.“

„Když se podíváme do Všeobecné deklarace lidských práv a začneme číst jednotlivé paragrafy, zjistíme, že v případě Falun Gong a dalších případů podobně pronásledovaných (skupin) v Číně, můžeme začít zaškrtávat, co všechno se nedodržuje. Upírá se právo na život, popírá se uznání člověka jako lidské osoby před zákonem. Upírá se mu rovnost před zákonem, porušuje se zákaz svévolného zatčení, porušuje se zákaz mučení, porušuje se právo na spravedlivý a otevřený soudní proces. Řada z vězňů ani neví, za co se provinili. Porušuje se zásada presumpce neviny. Prolomila se pravidla ochrany soukromí. Lidé jsou systematicky sledováni. Omezuje se svoboda svědomí. A o náboženském vyznání a jeho svobodě ani nemluvě. Křesťané by mohli vypovídat. Muslimové a další rovněž.“

„Čínský totalitní režim totiž drží v koncentračních táborech skutečně statisíce politických vězňů. To, že o nich nic nevíme, ještě neznamená, že tam nejsou. Vstup do těchto lágrů na převýchovu je totiž zakázán. Mezinárodní Červený kříž tam nesmí. Čínský červený kříž se zpronevěřil tak rozsáhlou korupcí, že mu nikdo v zahraničí nenaslouchá. Zahraniční delegace tam nemají vstup a novinářům je znemožňována práce.“

O zneužívání transplantační chirurgie v čínských nemocnicích

„Za zdmi koncentračních táborů vlastně neexistuje právo. Člověk se tam stává nositelem orgánů. Orgány jsou odebírány zdravým živým lidem, a to proto, aby se v největší kvalitě předávaly dál. Není náhodou, že tyto lágry jsou velmi blízko nemocnicím, aby vlastně nedocházelo k znehodnocení biologického materiálu.“

Senátor Fischer ragoval na výsledky dlouhodobého vyšetřování v oblasti čínské transplantační chirurgie. Od roku 2006 se ve světě hromadí zprávy o případech zneužívání v Číně vězněných skupin disidentů, náboženských a etnických skupin k orgánovým transplantacím.

„Tahle nelidská mašinérie dnes způsobuje, že se v podstatě v Číně na transplantace orgánů téměř nečeká. Provádějí se mnohem rychleji, než kdekoliv jinde na světě. Tělo takového dárce se potom vyhlásí za mrtvé. A kdyby se neměl orgán úspěšně uchytit, v podstatě se nabízí klientům během záruční doby do týdne další operace,“ uvedl senátor Pavel Fischer.

O těchto případech jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a také Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy [1] o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu (a dalších skupin) jsou „důvěryhodné“.


„Počet odběrů dosahuje skutečně nepředstavitelných čísel. V roce 2016 mělo jít o desítky tisíc. Některé odhady seriózních autorů mluví až o stovce tisíc odběrů. Na transplantace se tam jezdí z celého světa. A členové hnutí Falun Gong jsou vyhledáváni. Protože mají zdraví životní styl a jsou fyzicky aktivní. Samotný režim považuje hnutí Falun Gong za hrozbu, jak uvedla analytička Human Rights Watch pro Čínu paní Weijun Wang. Členové hnutí jsou systematicky mučeni, vězněni a bez procesu zabíjeni,“ uvedl senátor Fischer.

Jedná se o případy nedobrovolného dárcovství, tedy násilné odebrání životně důležitých orgánů, což způsobí smrt nedobrovolného dárce. Od roku 2006 stoupal počet expertů, kteří se začali o výzkum těchto praktik v čínských nemocnicích zajímat, a vniklo několik nevládních vyšetřovacích skupin[1]. Po roce 2014 se mnohé z nich spojily a vytvořily uskupení ETAC, které bojuje za prosazení etických norem do čínského transplantačního průmyslu a ukončení násilných odběrů orgánů politickým vězňům.


„Vážné etické otázky nakonec dovedly světovou transplantační společnost k tomu, že už v roce 2012 vydala zvláštní směrnici pro Čínu. A to proto, aby vybídla Čínu, že dobrovolné dárcovství orgánů je přece také možné. Takže nemusí držet vězně v lágrech kvůli transplantacím,“ uvedl senátor Pavel Fischer.

„Světové veřejné mínění se zmobilizovalo natolik, že v roce 2012 lidé začali sbírat podpisy pod petici za skončení nedobrovolných transplantací v Číně. (...) Do roku 2018 se podařilo nasbírat 3 miliony podpisů. Šlo o nejrozsáhlejší petiční akci na světě. Petiční archy předala organizace přímo komisaři OSN pro lidská práva.“

Zvláštní tribunál, který založili (experti) v roce 2018, si vzal za cíl posuzovat systematické zabíjení lidí a sbírat důkazy pro další vyvozování, posuzování individuální odpovědnosti všech, kdo se na tom nelidském obchodu podílejí.“

Čínský režim korumpuje OSN

„Problém, který máme dneska před sebou, ale nezůstává někde daleko za hranicemi Číny. Dostává se skutečně do systému OSN. Podle organizace Human Rights Watch totiž dochází celosvětově k systematickému zpochybňování základních lidsko-právních mechanismů. Čeští diplomaté by mohli vyprávět,“ uvedl senátor Pavel Fischer.

„Čína např. zkouší s pracovníky OSN pracovat tak, aby je zastrašila. Aby nepoukazovali na problémy. Dopředu snižuje jejich důstojnost, otupuje jejich kritiku a sílí tlak, aby se lidsko-právní standardy upravily k nepoznání. S OSN je spojena i další velmi čerstvá zpráva.“

„Vůbec největší korupční skandál v dějinách OSN je spojen s osobami předsedů Valného shromáždění. Korumpoval je Patrik Ho z čínské společnosti CEFC. Před třemi měsíci byl odsouzen v New Yorku za masivní pokusy korumpovat nejvyšší představitele OSN. Tyhle rozsáhlé stopy nebývalé korupce vlastně nám mohou připomínat jednu firmu, která také v ČR byla známá.“

„Ale můžeme jít dál. ČLR skutečně zkouší změnit koncept lidských práv. Namísto těch základních, které známe ze všeobecné deklarace, mluví o právu na rozvoj a další. K politice lidských práv, jak ji známe, se nehlásíme sami. Před několika měsíci vystupoval u příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv německý prezident. Nemluvil k německému publiku, ale k čínskému. Frank-Walter Steinmeier vystoupil v Číně na univerzitě. Tam prohlásil, že dnes opravdu není doba na to oslabovat, měnit nebo opouštět standardní lidská práva, jak je známe ze Všeobecné deklarace, která slavila 70 let výročí a která v Číně někteří zkoušejí měnit. Protože v dnešním propojeném světě, který podlomila nedůvěra a neochota ke spolupráci v mezinárodním kontextu, skutečně potřebujeme normy, možná ještě víc než kdykoliv dřív. O tom, že se nám tohle téma vlamuje prostřednictvím technologií do naší společnosti, ani nemluvě.“

„Norma všeobecné deklarace lidských práv je skutečně základem. Na ní ostatně stojí celá západní společnost. Není proto jenom povinností Německa, ale také České republiky, aby se s ostatními státy EU dokázala postavit útokům na základní lidsko-právní dokumenty a mezinárodní záruky, které garantují lidská práva pro všechny.“

„Pro všechny, to znamená i pro členy hnutí Falun Gong, a dalších, kteří žijí jako menšiny v Číně.“

Situace v Číně se zhoršuje

„Dovolte mi připomenout, že počty obětí politické zvůle od nástupu současného generálního tajemníka Komunistické strany Číny a jejího prezidenta strmě rostou. Pokračuje utužování nedemokratických poměrů a flagrantní porušování těch nejzákladnějších pravidel právního státu,“ uvedl senátor Pavel Fischer.

„Nemůžeme se tvářit, že o tom jakoby nevíme. Neměli bychom ani podřizovat vztahy s Čínou jenom ekonomickým zájmům. Proto se musí Česká republika dokázat postavit, vytvářet sebevědomou politiku a jenom tak hledat, jak vytvářet vzájemně výhodné vztahy. Nesmíme ale zapomínat ani na ty, kteří nemají jméno, kteří nemají právo na soudní proces a kteří byli degradováni na úroveň biologického materiálu pro transplantační byznys.“

„Zítra a pozítří bude premiér České republiky na Evropské radě v Bruselu. Tam se bude také vyjednávat o tom, jak nastavit do budoucna vztahy Evropské unie s Čínou. Brzy bude následovat summit Evropská unie – Čína. A chystají se další důležitá rozhodnutí týkající se bezpečnosti kritické infrastruktury v Evropě. I proto je dnešní jednání mimořádně důležité. Stáváme se součástí celoevropského hledání vzájemně nejvýhodnějších vztahů s Čínou, při němž nesmíme ani zapomenout na to, co nám samotným pomohlo najít cestu ke svobodě. A tak se nebojme přihlásit k hodnotě člověka a k jeho právům. Nebojme se přihlásit k tomu, co nám samotným přineslo svobodu, nebojme se tuto svobodu také přiznat dalším.“

„Ten civilizační střet, který se před našima očima odehrává, totiž vyžaduje, abychom nezůstali neutrální anebo nezkoušeli stát stranou. Je proto důležité dnešní usnesení k hnutí Falun Gong přijmout, zvážit, promyslet a postavit se za něj s velkou většinou. Proto jsem chtěl požádat všechny, aby ten váš souhlas dnes nechyběl. Opravdu jde i o nás. Děkuji.“

Rezoluce, která byla nakonec Senátem schválena poměrem 39:3, vyzývá také prezidenta Miloše Zemana, ministra zahraničí a předsedy obou parlamentních komor k důslednému uplatňování požadavků na zastavení pronásledování náboženských a národnostních menšin, propuštění vězňů svědomí, k dodržování a ratifikování mezinárodního paktu o lidských právech.

Podpora různých politických stran

Petici podpořily také nevládní organizace Český helsinský výbor a Amnesty International, nebo osobnosti, jako bývalý ministr kultury Daniel Herman, bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková, bioetik Univerzity Karlovy Jan Payne a další.

Petici za ukončení represí Falun Gongu v Číně podepsala řada českých osobností, poslanců, senátorů a členů vlády. Jsou mezi nim například Jiří Bartoška, Marta Kubišová, Jan Potměšil, Zdeněk Svěrák, Jitka Hosprová, Matěj Rupert a další. Z politiků potom například Michal Horáček, Michael Kocáb, Ivan Bartoš, Pavel Svoboda, Cyril Svoboda, Ivan Langer, ale také Andrej Babiš, Miroslav Kalousek, Ondřej Liška, Martin Bursík, Alexandr Vondra, Karel Schwarzenberg a celá řada současných a bývalých senátorů, poslanců nebo starostů. 

Podpora napříč politickými stranami a funkcemi podle aktivistů ukazuje, že ukončení represí duchovního hnutí Falun Gong je spíše lidská než politická záležitost. 

Přepis všech proslovů, audio a video záznamy z jednání Senátu naleznete zde

Přehled postupu petice Senátem naleznete zde

Přehled hlasování zde

Výsledné prohlášení senátu plné znění


Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.

Čtěte také:

Veřejné slyšení v Senátu řešilo represe duchovního hnutí Falun Gong v Číně

ČR: Senát vyzývá k ukončení násilných represí v Číně a propuštění politických vězňů

ČR: Nevládní organizace a osobnosti vyzývají parlament, aby odsoudil postupy čínského režimu

Ministr zahraničí Petříček otevřel otázku lidských práv na setkání s čínským ministrem WangemPoznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line  (anglicky) 


Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line  (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transaplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advookátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line