Členka tribunálu Regina Pauloseová (vlevo), předseda sir Geoffrey Nice, QC (uprostřed), a člen panelu Nicholas Vetch (vpravo) na prvním dubnovém slyšení. Londýn, 6. duben 2019. (Simon Gross)
Členka tribunálu Regina Pauloseová (vlevo), předseda sir Geoffrey Nice, QC (uprostřed), a člen panelu Nicholas Vetch (vpravo) na prvním dubnovém slyšení. Londýn, 6. duben 2019. (Simon Gross)
Nezávislý tribunál v Londýně si vyslechl důkazy týkající se masového vraždění vězňů svědomí v Číně.

V souvislosti s obviněním ze státem podporovaného odběru orgánů pronásledovaným skupinám vypovídalo 6. – 7. dubna před tribunálem přes dvacet svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších, včetně stoupenců duchovní praxe Falun Gong a Ujgurů.

Tribunál navazoval na třídenní slyšení z prosince loňského roku, kdy jeho členové přijali návrh prozatimního rozsudku, ve kterém došli k závěru, že násilné odběry orgánů vězňům svědomí v Číně se skutečně odehrávají, a že se dějí „ve velkém rozsahu“.

Panelu sedmi expertů předsedal sir Geoffrey Nice, který v minulosti vedl žalobu proti jugoslávskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi.


Panel sestávající ze sedmi expertů, jejichž úkolem bylo provést vůbec první nezávislou analýzu svědectví a závěrů z vyšetřování násilných odběrů orgánů politickým vězňům v Číně. Tribunálu předsedá sir Geoffrey Nice, jenž vedl v minulosti žalobu proti bývalému jugoslávskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi v rámci Mezinárodního soudního tribunálu. 

Dle právního zástupce Hamida Sabima tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu, včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.


Záznam z prvního zasedání tribunálu v dubnu 2019

Druhé zasedání - Třetí zasedání - Seznam videí publikovaných na YouTube 


Rozsáhlé testování krve

Uprchlíci z Číny před tribunálem vypověděli, že během svého zadržování byli podrobováni zdravotním vyšetřením.

Před tribunálem svědčila prostřednictvím videohovoru 7. dubna Ujgurka Mihrigul Tursunová, která minulý rok vypovídala i před výborem Kongresu USA, kde mluvila o mučení a obtěžování v internačním táboře v severozápadní části čínské provincie Sin-ťiang. Tribunálu popsala, jak jsou lidé zadržováni v táboře podrobováni důkladným zdravotním prohlídkám, včetně krevních testů a ultrazvuku.


image00043-1200x800
Ujgurka Gulbahar Jelilová vypovídala 6. dubna 2019 před tribunálem prostřednictvím videohovoru. (Simon Gross) 

Americké ministerstvo zahraničí a mezinárodní experti odhadují, že čínský komunistický režim drží v rozsáhlé síti internačních táborů v Sin-ťiangu přes milion lidí z řad Ujgurů, kazašského etnika a dalších muslimských menšin v rámci účelové kampaně boje s „extremistickými hrozbami“.

Tursunová řekla, že ji při výslechu v dubnu 2017 tři dny mučili. Poté ji spoutali, svázali a se zavázanýma očima převezli do nemocnice.

„Zaregistrovala jsem, že mi dvakrát vzali krev z ruky, ale nevím, kolik jí bylo,“ sdělila Tursunová přes tlumočníka. Řekla také, že jí prováděli i testy krevního tlaku a kardio testy.

Tursunová vypověděla, že poté ji odvedli do tmavé místnosti, pravděpodobně v podzemí nemocnice. V této místnosti jí sundali pouta a svlékli ji. Na hrudník jí přiložili zařízení, kterým zkoumali její tělo.

„Máme tu možná tak jeden a půl milionu zadržovaných lidí. Všichni prošli krevními testy a jejich rodiny o nich nic nevědí,“ - Ethan Gutmann.


Nemocniční zřízenci jí poté navlhčili čelo, ramena, místo pod srdcem a obě nohy a umístili ji do skleněného přístroje, ve kterém se musela točit a křičet čísla od jedné do deseti. Uvnitř nemohla nic slyšet. „Když mě do stroje umístili, byla jsem vyděšená. Pomyslela jsem si, že mi asi vezmou orgány a zemřu.“

Ethan Gutmann, analytik a vyšetřovatel, který se dlouhodobě zabývá čínskou problematikou, svědčil o krizové situaci v Sin-ťiangu 7. dubna 2019.

„Máme tu možná tak jeden a půl milionu zadržovaných lidí. Všichni prošli krevními testy a jejich rodiny o nich nic nevědí,“ řekl Gutmann.

Gutmann tribunálu sdělil, že současné důkazy indikují skutečnost, že se čínský režim na tuto skupinu obyvatel zaměřuje kvůli odběrům orgánů. Naznačují to testy DNA, kterým jsou Ujguři v Sin-ťiangu podrobováni dokonce i ve svých domovech, a také výstavba krematorií v regionu či ulička pro převoz orgánů pro transplantační chirurgii, vyčleněná na místním letišti. Letecké společnosti distribuují orgány z této oblasti do celé Číny.

Ve zprávě zveřejněné dne 4. října 2017 čínská státní agentura China News Service oznámila, že v květnu 2016 na letištích po celé zemi společnost China Southern Airlines otevřela expresní linku pro přepravu lidských orgánů a že již úspěšně přepravila přes 500 z nich. Článek se chlubí uskutečňováním celostátních dodávek k orgánovým transplantacím od severozápadního Sin-ťiangu až po jihovýchodní čínské město Chang-čou.

wittness-1200x800
Svědek Yu Ming ukazuje před členy panelu obrázky zranění v důsledku mučení, kterým prošel v pracovním táboře v Číně. S tribunálem byl ve spojení prostřednictvím videohovoru 6. dubna 2019. (Simon Gross) 

Praktikující Falun Gongu jako hlavní zdroj orgánů

V roce 2016 vydali investigativní novinář Ethan Gutmann, kanadský obhájce lidských práv David Matas a bývalý kanadský tajemník pro asijsko-pacifický region David Kilgour obsáhlou zprávu, která ukazuje na obrovský rozdíl mezi oficiálními čínskými transplantačními statistikami a počtem transplantací prováděných v čínských nemocnicích.

Analýza veřejně dostupných záznamů 712 čínských nemocnic, jež provádějí transplantace jater a ledvin, ukázala, že ročně se v zemi provede 60-100 000 transplantací, což je daleko více, než říkají oficiální čísla (10–20 000 ročně).

Ze zprávy vyplývá, že rozdíl mezi čísly tvoří orgány násilně odebrané čínským vězňům svědomí, primárně praktikujícím Falun Gongu, Ujgurům, tibetským buddhistům a také některým skupinám křesťanů.

Během prosincových i dubnových slyšení podalo svědectví u tribunálu také několik praktikujících Falun Gongu. Mluvili o tom, čím prošli poté, co byli zadrženi kvůli své víře.

Kromě mučení, kterým prošli v čínských pracovních táborech a vězeních, svědčili i o zdravotních testech, kterým byli podrobováni.

Feng Hollisová, kterou zadrželi v roce 2005, v prosinci řekla 2018, že se divila, proč ji v době zadržování dělají zdravotní testy, navíc za situace, kdy ji ve vězení často mučili.

               Výsledné vyjádření tribunálu po sérii slyšení v roce 2018


Podezřelá data

Dva výzkumníci, kteří provedli ojedinělou studii oficiálních dat čínského dobrovolného dárcovství pro transplantační účely, 7. dubna před tribunálem vypověděli, že dle jejich analýzy se oficiální data podivně blíží základní matematické rovnici. To by mohlo naznačovat, že byla uměle vykonstruována.

„Našli jsme mnoho anomálií, které je těžké, ne-li nemožné vysvětlit jinak, než že data byla ručně upravena,“ řekl Matthew Robertson, spoluautor studie a student doktorandského studia Australské národní univerzity.

Ve své studii Robertson spolu se statistikem Raymondem Hindem a profesorem chirurgie Univerzity v Tel Avivu Jacobem Laveem prozkoumali data čínského systému transplantací orgánů (China Organ Transplant Response System, COTRS) a také data tamního Červeného kříže. Zjistili, že čísla odpovídají kvadratické rovnici, která vytvořila určitý typ křivky.

„Nečekali jsme, že čísla budou odpovídat tak plynulému tempu jako v tomto případě,“ řekl Hinde.

Jako jeden z příkladů možné manipulace s daty Robertson uvedl, že celkový počet registrovaných dobrovolných dárců, zveřejněný čínským Červeným křížem, se z 30. na 31. prosince 2015 zvýšil přesně o 25 000.

„Nemůžeme říci více než to, že to vypadá trochu podezřele,“ řekl.

Tribunál vydá finální rozsudek 17. června, kdy rozhodne, zda se mezinárodní zločiny násilných odběrů orgánů v Číně odehrály a zda pokračují.


Překlad původního článku newyorské redakce: J. S.Poznámky:

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line  (anglicky) 


Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016), anglicky, on-line  (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015), česky, on-line

WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transaplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advookátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line