Čínským státem vlastněné uhelné elektrárny ve městě Chuaj-nan v provincii An-chuej, Čína, 16. června 2017. (Kevin Frayer / Getty Images)
Čínským státem vlastněné uhelné elektrárny ve městě Chuaj-nan v provincii An-chuej, Čína, 16. června 2017. (Kevin Frayer / Getty Images)
Komentář

Navzdory tvrzení o snižování spotřeby uhlí, čínský režim tiše obnovil výstavbu uhelných elektráren.

Tato tvrzení vycházejí z nedávných satelitních snímků, které ukazují, že čínský režim obnovil výstavbu desítek uhelných elektráren. Zprávu zveřejnila německá radiostanice Deutsche Welle. Nová výstavba byla odhalena také ve společné zprávě Global Energy Monitoru, Greenpeace a Sierra Clubu.

Jak poznamenalo rádio Deutsche Welle, jde Komunistická strana Číny proti vlastním opatřením, která přijala v letech 2012 a 2013 a která měla údajně zpomalovat růst čínského uhelného průmyslu a naplnit slib omezit spotřebu uhlí. Deutsche Welle oznámilo, že komunistická strana také investuje do dalších uhelných elektráren v zahraničí.

Z toho vyplývá, že zatímco komunistická strana veřejně vyhlašuje politiku „čisté energie“ a podpořila mezinárodní programy na omezení emisí skleníkových plynů, ve stejné době si udržuje vlastní programy pro levnou a účinnou energii.

Současně s tím, jak čínský režim prosazuje méně ziskové a méně účinné energetické programy v Evropě i jinde ve světě, sám podniká kroky k ovládnutí trhu.


Poznámka překladatele: Z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že mohou být environmentální hnutí a „zelená politika“ využívány k brzdění světových ekonomik. Zatímco některé země podporují „ekologickou cestu“, v pozadí využívají environmentální programy jako příležitost nepozorovaně posilovat na úkor těch zemí, které je skutečně dodržují.


Původní článek byl zkrácen. Jeho plnou verzi naleznete na anglických stránkách The Epoch Times

Autor článku Joshua Philipp je starší investigativní reportér The Epoch Times.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory Epoch Times.

Přeložil Milan Kajínek