Také hledáte nové možnosti, cesty a příležitosti, jak pomoci druhým? Jednoduše řečeno pomáháte těm, kteří to potřebují?

Přidejte se tedy k nám!

„Jsme nezisková organizace Centrum pro seniory Trojlístek www.cpstrojlistek.cz, založená v roce 2016. Důvodem vzniku byla reakce na nevýhodné postavení starých a starších lidí ve společnosti. Tato velká a důležitá skupina lidí v neproduktivním věku je často společností opomíjena,“ zmínila ředitelka spolku Andrea Matýsková s tím, že si dobře uvědomují tolik potřebné propojení mezi generacemi.

„Jde hlavně o udržení tradic a předávání zkušeností. Trojlístek proto rozšířil činnost směrem k dětem, mládeži, rodinám s dětmi a handicapovaným,“ pokračuje Andrea Matýsková. Jak zmínila, centrum se zaměřuje například na organizování aktivit, programů a projektů k využití volného času dětí, rodin s dětmi, seniorů a sociálně slabých skupin.

logo uši
 

„Jedná se také o spolupráci s úřady a institucemi za účelem získávání informací pro pomoc seniorům, spolupráci s obecními úřady a ostatními neziskovými organizacemi, organizaci zájmových a mimoškolních aktivit dětí či podporu a propagaci volnočasových aktivit v přírodě, rozvoj sociálních dovedností, pohybových a vzdělávacích činností,“ vyjmenovala ředitelka a prozradila, že v nedávné době proběhla Veřejná sbírka a nyní probíhají přípravy na další, v pořadí už třetí Benefiční koncert. Tentokrát je věnován sedmnáctiletému Tomášovi, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. „Je závislý na celodenní pomoci doma i ve škole.

Výtěžek z koncertu mu pomůže zůstat v kolektivu dětí v rámci povinné školní docházky a částečně pokrýt náklady na potřebnou léčbu a pořízení rehabilitačních pomůcek, bez kterých není schopen zvládnout ani tuto základní komunikaci, která ho spojuje s okolím. Je plně závislý na pomoci své matky ve všech oblastech života, a to i ve speciální soukromé základní škole pro děti s více vadami,“ zmínila Andrea Matýsková.

IMG 0039-0
 

Mladík se neobejde bez pomoci osobní asistentky, kterou musí rodina, společně se školným a denním svozem do školy, pravidelně hradit.

„Právě výtěžek z koncertu, který se uskuteční 2. května v opavském kině Mír, mu pomůže pokračovat v povinné školní docházce, a tím pomoci odborně rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.

Všechny výdaje jsou převážně hrazeny z rodinného rozpočtu, kde jediný příjem zajišťuje otec rodiny,“ zdůraznila.

Za zmínku bezesporu stojí, že na koncertě vystoupí mimo jiné například skupina Nebe, Slezské kvarteto, Oscar Mike a Tři Vykřičníky.

„Budeme moc rádi, když Tomáše podpoříte buď návštěvou koncertu, nebo příspěvkem na transparentní účet 2501534122/2010, v jakékoliv výši, protože žádný dar není malý,“ dodala na závěr.

Veškeré informace o tomto projektu najdete na: https://www.beneficeprotomase.cz/ a také na našem Facebooku CPS Trojlístek, z. s.