Ilustrační foto. (Pexels.com)
Ilustrační foto. (Pexels.com)

Všude kolem nás se vyskytují elektromagnetické vlny a další formy energie, které však nedokážeme vědomě zachytit. Například o tom, že je kolem wi-fi, víme pouze podle toho, že se mobilním telefonem či jiným přístrojem připojíme k internetu, ale fyzicky bezdrátové připojení vnímat nemůžeme.

Podvědomě však můžeme vnímat jistý druh energie, který souvisí s myšlenkami a emocemi lidí, říká psychiatr Bernard Beitman. Podle něj je dost dobře možné, že tělo člověka má receptory, které tuto energii dokáží zachytit.

Doktor Beitman se zabývá studováním mozku a energií vydávanou živými tvory, které označuje za druh „vibrace“. On sám má někdy pocit, že dokáže vnímat stav mysli svých pacientů, a to s přesností větší, než by kdy dokázal učinit vědomým pozorováním. A právě to ho přivedlo ke studiu těchto vibrací.

Ostatně není sám. Stalo se vám někdy, že jste cítili energii člověka, s nímž jste se poprvé setkali? Jde snad o podobný princip jako když nosem cítíte pachy? Dokážeme „vyčenichat“ osobnost člověka?

Pozorování z přírody podporují teorii o vnímání vibrací

Jednobuněčné organismy „reagují na chemické, světelné a elektromagnetické záření za účelem uchování optimálního stavu,“ píše doktor Beitman ve své dosud nevydané studii, se kterou se podělil s Epoch Times. Dále uvádí: „Naše pokožka možná obsahuje senzory na velmi slabé formy energie a informace.“

O rostlinách a živočiších se má za to, že vydávají a vnímají energii, kterou my lidé vnímat nedokážeme.

Například žraloci mají v kůži čidla, která zaznamenávají jemné elektromagnetické změny ve vodě. Ptáci zase zřejmě disponují schopností vnímat elektromagnetické pole Země, což jim napomáhá k lepší navigaci při letu. Tato schopnost však dosud nebyla dostatečně ověřena.

Další teorie praví, že tažní ptáci k zachycení vůně domova používají propracovaný čichový systém.

Jedna studie o vyzařování biofotonů neboli „aur“ prokázala, že rostliny mezi sebou zřejmě vydávají a přijímají energii a je možné, že tato energie je jakýsi druh komunikace.

Aura: Energie, kterou vyzařujeme?

aura of a person in meditation.-Picture-taken-using-the-Kirlian-method-
Aura člověka při meditaci. Snímek byl pořízen za použití Kirlianovy metody. (Emmanuel HEREDIA / Wikimedia Commons)

Doktoři Gary Schwartz a Katherine Creathová publikovali v roce 2006 v odborném časopise Journal of Alternative & Complementary Medicine studii nazvanou „Snímkování ‚Aur‘ kolem rostlin a mezi nimi: Nové uplatnění biofotonového snímkování.“ Téma aur je ve společnosti poněkud kontroverzní, patrně kvůli tomu, že se má údajně jednat o důkaz lidské duše.

Schwartz a Creathová ve své studii napsali: „Jak jsme studovali tisíce snímků, které jsme za uplynulé dva roky pořídili, začali jsme pozorovat, že v ‚šumu‘ kolem částí rostlin jsou rovněž vzorce. Vypadalo to, že biofotonové vzorce se nešíří pouze mimo rostliny, ale že se vzorce mezi rostlinami zesilují, když jsou blízko u sebe. Mohly by tyto vzorce představovat „aury“ obklopující části rostlin? Vyjadřovaly rostliny nějaký druh komunikace nebo rezonance?“

Kirlian Photograph of a Coleus Leaf 1980
Kirlianův snímek listu kopřivěnky. (MrX / CC BY-SA 3.0)

Vědci si později odpověděli kladně: „Složitost [biofotonových] vzorců pořízených mezi částmi rostlin naznačuje, že mezi rostlinami existuje potenciální ‚rezonance‘, ne-li rovnou ‚komunikace‘, tak jak to předpověděla současná teorie o biofotonech.“

10 vlastností neodolatelných jedinců s dobrými vibracemi

Ale vraťme se zpět k lidem. Časopis Neurology Times vysvětlil, že dobré a špatné „vibrace“, které lidé mohou vnímat, souvisejí s chemickými signály ve fyzickém prostoru, které zachycuje náš nervový systém.

Pokud dobré a špatné „vibrace“ opravdu existují, jako lidé přirozeně inklinujeme k lidem s dobrými neboli pozitivními vibracemi. Sestavili jsem pro vás, proto seznam deseti vlastností, kterými by měli lidé s pozitivními vibracemi disponovat:

  • V každém najdou to nejlepší

  • Probouzejí se s radostí, dobrý den si dělají sami

  • Jsou za všechno vděční

  • Záměrně se snaží šířit radost

  • Nechávají věcem volný průběh

  • Nestěžují si

  • Rádi lidem lichotí

  • Snadno odpouštějí

  • Dokáží přijmout vlastní chybu

  • Soustředí se na to, co se může podařit


V textu byly použity informace z článku Tary MacIsaacové z roku 2014.

Z původního článku newyorské redakce přeložil Ondřej Horecký

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.