CEB u Minoritů
Richter Gala 29. 5. 2019 v 19.30 kostel, sv. Janů v Brně / Czech Ensemble Baroque & Roman Válek. (Lenka Němcová, Czech Ensemble Baroque)

Unikátní spojení elegantní barokní hudby F. X Richtera a podmanivé barokní architektury kostela sv. Janů nabízí závěrečný koncert 7. sezóny cyklu Bacha na Mozarta! Czech Ensemble Baroque v Brně. Tři znovuobjevené a čtvrtstoletí nehrané skladby tohoto významného barokního skladatele zatím slyšelo pouze 302 lidí na celém světě, a to na novodobé světové premiéře 10. května na zámku v Holešově . Nyní mají tuto jedinečnou možnost 29. května i brněnští posluchači.

Holešovský rodák Franz Xaver Richter, houslista, učitel hudby, zpěvák a především největší z moravských barokních hudebních skladatelů, který ovlivnil takové velikány, jakými byli Mozart či Haydn, by letos oslavil 310. narozeniny.

Na jeho počest Czech Ensemble Baroque poprvé v novodobé historii nastudoval moteto Miserere mei Deus, koncert pro cembalo a orchestr G dur a zejména oslavovanou kantátu Super flumina Babylonis, která byla za Richterova života jeho nejúspěšnějším dílem. Tyto tři skladby budou k slyšení na závěrečném koncertě 7. sezony cyklu barokní a klasicistní hudby Bacha na Mozarta! v Brně. Uskuteční se ve středu 29. května v 19.30 v kostele sv. Janů (u Minoritů).

„Super flumina Babylonis je velkolepá kantáta pro sóla, sbor a orchestr. Richter v ní využívá rozmanitých kompozičních forem a prvků – sólové árie, duet, virtuózní pasáže houslí, rozměrné dvojité fugy a sbory, avšak kromě barokních elementů, také prvky mannheimského Sturm und Drang a citového slohu,“ zve dirigent a zakladatel ansámblu Roman Válek.

F. X. Richter se narodil roku 1709 pravděpodobně v Holešově. Jeho chrámové i světské skladby se těšily ve své době velké vážnosti a vycházely v tištěné podobě v mnoha evropských zemích. Vynikal i jako učitel kompozice a jeho žáky byli mnozí významní hudebníci. Patřil k čelním představitelům tzv. Mannheimské hudební školy a od roku 1769 působil jako kapelník katedrály ve Štrasburku, což byl jeden z nejprestižnějších hudebních postů tehdejší Evropy. Svými komorními a orchestrálními díly přispěl k vývoji klasického instrumentálního slohu. Ovlivněni jím byl např. W. A. Mozart, J. Haydn a další velikáni. Zemřel 12. září 1789. Traduje se, že nad jeho rakví byla při zádušních obřadech provedeno jeho Requiem, kterou ke svému pohřbu složil, a jejíž partituru ještě v den svojí smrti pečlivě překontroloval.

Czech Ensemble Baroque se tomuto skladateli soustředěně věnuje již několik let a svou snahu nyní korunuje třemi novodobými světovými premiérami na jediném koncertě. Nově objevená kantáta Super flumina Babylonis byla za Richterova života jeho nejúspěšnějším dílem. Získala dokonce prestižní ocenění Mercure de France. Na koncertě zazní také Miserere f moll a částečně zrekonstruovaný koncert pro cembalo G dur, jehož sólistkou bude Barbara Maria Willi. Czech Ensemble Baroque tímto koncertem a následným natočením programu na CD uzavře cyklus nahrávek a světových premiér Richterových děl, kterým se systematicky věnoval od roku 2014.

Přijďte oslavit 310. narozeniny tohoto našeho skvělého barokního skladatele na koncert, kterým vás provede sám skladatel spolu s Mozartem. Czech Ensemble Baroque jím zakončí 7. koncertní sezonu cyklu Bacha na Mozarta!

Czech Ensemble Baroque je profesionální hudební těleso, které působí v ČR i zahraničí. Zabývá se stylovou interpretací hudby renesance, baroka a klasicismu. Hraje na originální barokní nástroje. Soubor je tvořen orchestrem, vokálním ansámblem a sólisty.Podle zdroje: TZ Lenka Němcová, Czech Ensemble Baroque

Líbil se vám tento článek? Podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.