Slunce a Luna – Slunce zde symbolizuje mužský element, majitele domu,  Měsíc (někdy také Luna) – ženský element – majitelku domu. Malba znázorňuje manželský pár, kterým dům patřil. Jde o baroko v 18. století. Někdy po roce 1800 byla malba zakryta vápenným nátěrem, znovu objevena letos, r. 2019. (Z. Danková / Epoch Times ČR)
Slunce a Luna – Slunce zde symbolizuje mužský element, majitele domu, Měsíc (někdy také Luna) – ženský element – majitelku domu. Malba znázorňuje manželský pár, kterým dům patřil. Jde o baroko v 18. století. Někdy po roce 1800 byla malba zakryta vápenným nátěrem, znovu objevena letos, r. 2019. (Z. Danková / Epoch Times ČR)
Pevná vrata nám mnohdy zakrývají zajímavá místa u starých domů. Kam naše oko nedohlédne – do těchto prostor pozval veřejnost Spolek pro starou Jihlavu. A účast byla opravdu početná, zvídavých lidí se mezi námi nachází bezpočtu.

Mezi renesanční domy starého města, které jsou otevřeny široké veřejnosti, náleží budova muzea nebo galerie.

Mimo nich jsou však další prostory, kde lidé dosud i bydlí, ale veřejnosti zůstávají skryté.


Jihlava nemá žádný zámek či hrad, přesto může být hrdá na svoji historickou architekturu. Jsou to právě jihlavské měšťanské domy s renesančními vysokými síněmi, které svým provedením a koncentrací nemají u nás obdoby. Z ulice mnohdy nenápadná fasáda může skrývat takovouto bohatě zdobenou dvoranu.“ Mgr. Šimon Kochan, člen Spolku pro starou Jihlavu


Asi na 60 zájemců se vydalo objevovat tajemství jihlavských domů. Spolu s průvodcem, Mgr. Š. Kochanem navštívili tři běžně nepřístupné domy, a to v ulici Matky Boží a Lazebnická.
2. Dvory klenba M. Boží
Zastřešený dvůr v ul. Matky Boží č. 28, důmyslné světlíky vpouštěly denní světlo do prostoru. (Z. Danková / Epoch Times ČR)

Jihlavské měšťanské domy s renesančními vysokými síněmi svým provedením a koncentrací nemají u nás obdoby, tvrdí Mgr. Kochan. Průčelí se velmi měnila a z renesance se nám v nepozměněné podobě v Jihlavě téměř nedochovala. Jejich vnitřní prostor zasahoval hluboko dozadu. Do dvorů zajížděly povozy, tam se skládalo zboží.


„Základní informace o každém zmíněném domě se dají získat na www.pamatkovykatalog.cz, ale některé informace mohou být nepřesné,“ upozorňuje Mgr. Kochan a dodává:

„Co se týče domu Matky Boží č. 28, o tomto domě bylo už psáno v odborné literatuře. Na internetu je výtah ze stavebněhistorického výzkumu od P. Borského."

Dej Bůh štěstí tomu domu“  

- psávalo se nade dveře a rodina si vroucně přála, aby se motto vyplnilo. V domě č. 12 v ul. Matky Boží je přání symbolizováno nástropní malbou.

3. Dvory Lazebnická 17
Dvůr v Lazebnické ulici: vpravo nástěnná malba z 18. století (restaurovaná 1996), provedeno technikou al secco (na sucho v protikladu k al fresco („na čerstvo“ – zhotovená na vlhké omítce): Panna Marie Bolestná s mečem směřujícím k hrudi a prorokyně Anna s vedutou Jeruzaléma, pod ní Boží hrob s tělem mrtvého Krista. (Z. Danková / Epoch Times ČR)

Podle restaurátorské práce Pavla Procházky ve dvoře domu č. 12, Matky Boží byla na stropní klenbě ve dvou „štukových zrcadlech“ odkryta malba Slunce a Měsíce, obklopená oblaky, provedená technikou al secco, tj. malba na suchou omítku.

Podle průzkumu restaurátorů je tato malba ojedinělým nálezem, který bylo možno obnovit.

4 Dvory Lazeb. lid. malba
Lazebnická ul. - postava svatého Jana Nepomuckého, v levé ruce drží lilii a v pravé kříž. Po výtvarné stránce se jedná spíše o lidovější produkci. (Z. Danková / Epoch Times ČR)

Ne každý nález, který zedníci odhalí při opravách omítek, lze zrestaurovat nebo obnovit. Někdy se volí ponechat fragmenty, jindy se k barevné rekonstrukci přidá malba napodobivou retuší.


Pokud se vám náš článek líbil, podpořte nás prosím jeho sdílením na sociálních sítích.