CEB Art is here
(Czech Ensemble Baroque)

V pátek 21. června slavíme Evropský den hudby (  ). Město Brno je od roku 2017 hrdým držitelem prestižního titulu Kreativní město UNESCO v oblasti hudby. Oceněno bylo za mimořádnou rozmanitost hudební nabídky, jejíž součástí je také unikátní cyklus barokní a klasicistní hudby „Bacha na Mozarta!“. V nabídce velkých oratorních a kantátových projektů je jediný svého druhu na Moravě. Nejbližší podobnou nabídku najdete až ve Vídni či v Praze.

Bacha na Mozarta! je první a jediný abonentní cyklus staré hudby na Moravě, který ve své dramaturgii přináší velké kantátové, oratorní, operní i symfonické tituly z období renesance, baroka a klasicismu ve stylové interpretaci a na dobové nástroje. Za vším stojí soubor Czech Ensemble Baroque, který vede a v roce 1998 založil dirigent Roman Válek.

Ansámbl doposud v Brně v rámci tohoto cyklu provedl na celkem 56 koncertech desítky skladeb, mezi nimiž nechyběly světové a české premiéry nebo posluchačské hity jako Händelův Mesiáš, Bachovy Braniborské koncerty, Mozartova Velká mše c moll či Monteverdiho Mariánské nešpory.

Pilotním projektem 7. koncertní sezony bylo scénické i koncertní provedení Händelova oratoria Saul s Andreasem Schollem a Adamem Plachetkou v hlavních rolích, perličkou té s číslem 8 bude pro široké publikum pravděpodobně veleslavné Mozartovo Requiem.

Brněnští posluchači mají díky koncertnímu cyklu Bacha na Mozarta! jedinečnou možnost slyšet hudbu období baroka a klasicismu nejen ve stylové interpretaci, ale také v progresivním a svěžím podání. Na koncertech Czech ensemble Baroque poznají, že vážnou hudbu je možné úspěšně prezentovat „jinak“. Srozumitelně, uvolněně, poutavě a s nadhledem.

Zváni jsou každou sezonu na 8 koncertů ansámblem, který se může pyšnit třemi nominacemi na cenu Thálie, spoluprací s takovými sólisty jako jsou Adama Plachetka či Andreas Scholl, nahrávkami pro nejvýznamnější evropský rozhlas WDR, EBU A NDR či pozitivními ohlasy na vydávaná CD jako jsou tip stanice BBC 3, Album měsíce německého časopisu TOCCATA nebo plný počet hvězd v magazínu Early Music Review.

CEB Bacha na Mozarta c Tino Kratochvíl
(Czech Ensemble Baroque)


Katedrálu Petrova rozezní Mozart a Bach


V 8. koncertní sezoně nebudou chybět léty prověření a posluchači oblíbení Bach a Mozart. První jmenovaný se svými kantátami pro sóla, sbor a orchestr a druhý se slavným Requiem, které zazní v katedrále na Petrově.

V posledních letech na sebe výrazně upozorňuje také vokální ansámbl (například spolupráce s Akademie für Alte Musik Berlin, či pochvala v médiích od samotného Andrease Scholla), který se bude prezentovat samostatným koncertem s netradičním programem.

„Chceme ukázat, jak romantičtí skladatelé, jako Schubert nebo Mendelssohn, navazovali na odkaz a tradici mistrů Purcella, Händela či Schütze. Bude to zajímavá konfrontace,“ popisuje dramaturgii koncert sbormistryně Tereza Válková.

„Každý soubor staré hudby by se měl jednou za čas vnořit do archívů a pro dnešní svět objevit nějaký zcela zapomenutý hudební poklad. My jsme po letech bádání v zahraničí (Štrasburk, Paříž, Benátky) zavítali také do jednoho z největších archívů na Moravě, do Hudebního archívu Kroměřížského zámku, s cílem uvést v život některé z děl Pavla Josefa Vejvanovského. Zaujaly nás jeho Offertoria, které pro nás odborně spartuje Dr. Tomáš Hanzlík, z Univerzity Palackého v Olomouci“ zve zase na zahajovací koncert sezony dirigent Roman Válek.

Koncert s barokní módní přehlídkou

Slibovanou netradiční formu a unikátní pojetí mohou posluchači vychutnat na prvním koncertě roku 2020, kdy se plánuje provedení Telemannových suit ozvláštněné nefalšovanou barokní módní přehlídkou.


Brněnští posluchači mají díky koncertnímu cyklu Bacha na Mozarta! jedinečnou možnost slyšet hudbu období baroka a klasicismu nejen ve stylové interpretaci, ale také v progresivním a svěžím podání. Na koncertech Czech ensemble Baroque poznají, že vážnou hudbu je možné úspěšně prezentovat „jinak“. Srozumitelně, uvolněně, poutavě a s nadhledem.


Czech Ensemble Baroque je profesionální hudební těleso, které působí v ČR i zahraničí. Zabývá se stylovou interpretací hudby renesance, baroka a klasicismu. Hraje na originální barokní nástroje nebo jejich repliky. Soubor je tvořen orchestrem, vokálním ansámblem a sólisty.

Zdroj: TZ Lenka Němcová, PR Czech Ensemble Baroque