Tento otevřený dopis byl publikován 20. června 2019.

Vážení čtenáři,

minulý týden kontaktovali americkou pobočku The Epoch Times dva novináři společnosti NBC s řadou velmi nevhodných otázek.

Reportéři NBC se dotazovali na náboženskou víru některých našich zaměstnanců ve snaze diskreditovat jejich přesvědčení a zaútočit na naši žurnalistickou práci na základě osobních názorů, a nikoliv na základě objektivní analýzy. Dokonce vyhledávali informace o soukromém životě našich zaměstnanců.

V odpovědi NBC tímto otevřeným dopisem obhajujeme nejenom naše noviny, ale také samotnou žurnalistku, svobodu tisku a svobodu vyznání.

Jako rychle rostoucí nezávislé médium hrdě podporujeme nejvyšší standardy žurnalistiky.

Deník The Epoch Times byl založen v roce 2000 s cílem přinášet pravdivé a necenzurované zprávy lidem po celém světě. Naši zakladatelé osobně zažili hrůzy komunismu v Číně.

Prostřednictvím našeho zpravodajství jsme neustále odhalovali zločiny komunismu proti lidskosti. Je to také jeden z důvodů, proč naše média čelí neustálým útokům. Deset našich zaměstnanců v Číně bylo zatčeno a odsouzeno k odnětí svobody v rozmezí od tří do deseti let.

Prokletím dnešní žurnalistiky je všudypřítomná praxe psaní článků, které odpovídají předem určenému narativu či agendě. Právě tomuto se v The Epoch Times snažíme vyhnout ve všem, co děláme. Nejlepší žurnalistika minulosti měla za svůj standard pravdu, a nikoli politické výhody.

Otázky NBC se snaží rozkrýt to, o čem předpokládají, že je naší agendou, prostřednictvím otázek směřujících na naše zpravodajství o Donaldu Trumpovi či pronásledování duchovní praxe Falun Gong.

Je zjevné, že právě NBC má agendu, pokud jde o její zpravodajství týkající se prezidentství Donalda Trumpa. Studie Harvard Kennedy School’s Shorenstein Center na téma Média, politika a veřejná strategie zjistila, že 93 % článků, které vydala společnost NBC během prvních 100 dní v úřadu současného prezidenta USA, je negativních.

Pravda je tedy taková, že jelikož se naše mediální pokrytí prezidentského úřadu od pokrytí NBC značně liší, jejich dva reportéři se pouze snažili „ulovit“ nějakou agendu, která by naše zpravodajství zpochybnila.

A příběh, na kterém pracují, není žádná malá věc. Po několik týdnů nám naši bývalí zaměstnanci dávali na vědomí, že byli kontaktování lidmi od NBC, kteří se jich ptali na jejich práci pro The Epoch Times. Do vytvoření tohoto příběhu vložili velké úsilí.

NBC se přímo snažila vyzkoumat naši agendu touto otázkou: „Mnoho zpráv, které Epoch Times vydaly, se zaměřuje na podporu politiky prezidenta Trumpa, rozhovory s jeho zástupci a na téma spiknutí „deep state“(státu ve státě) ve věci „špehování“ Donalda Trumpa během jeho politické kampaně na post prezidenta v roce 2016. Máte pocit, že se jedná o nezaujatý popis věcí a považujete svá média za pro-trumpovská?“

Touto otázkou vydávají domněnku za důkaz. Neschopnost NBC zaujmout věcný přístup způsobuje, že faktický popis naší novinařiny zůstává zcela opomenut a NBC si tak může svobodně uplatňovat své názory na to, co děláme.

Další otázka se pokouší vyvodit závěry ze soukromého života našich zaměstnanců: „Jsou zaměstnanci The Epoch Times převážně dobrovolníci? Žijí někteří stážisté, dobrovolníci nebo zaměstnanci ve společném domě?“

Tyhle otázky už jsou skutečně nepatřičné. Jak souvisí životní podmínky jednotlivců s novinařinou The Epoch Times? Ptala by se NBC novinářů New York Times, zda někteří z nich bydlí ve sdíleném bytě? Toto šťourání se v soukromých životech jednotlivců může mít pouze jedinou motivaci, a to najít něco, co by mohlo být použito k diskreditaci našich novin.

A pak zde máme otázky ohledně Falun Gongu.

„Zdá se, že všichni nebo většina novinářů, redaktorů a vedoucích pracovníků zároveň praktikuje Falun Gong. Jak praxe Falun Gong informuje nebo ovlivňuje zpravodajství Epoch Times?“

Otázka předpokládá, že osobní přesvědčení jednotlivců je vhodným předmětem vyšetřování. Zeptali by se v NBC, jakou roli hraje víra v práci reportéra The New York Times, který je shodou okolností žid?

Touto otázkou se NBC snaží odhalit domnělou agendu, kterou hledá. Tím NBC pošlapává dlouhodobé přesvědčení naší společnosti, že otázky svědomí jsou soukromou věcí každého. Ale mnozí dnešní novináři nemají žádný problém opustit obvyklé postoje, které chrání svobodu víry.

Další otázka se ptá přímo na duchovní přesvědčení lidí, kteří praktikují Falun Gong:

„Jeden váš bývalý zaměstnanec tvrdí, že praktikující Falun Gongu věří, že ve světě se brzy odehraje „vyřazovací proces“, které postaví ty, kteří sympatizují s Falun Dafa, proti těm, kteří sympatizují s čínským režimem. Jde podle vás o správnou charakterizaci? Věří tomu vaše redakce?“

Charakterizace NBC týkající se Falun Gongu staví tuto praxi do falešného světla. Jde o obdobnou propagandu, jakou používá Komunistická strana Číny, když útočí na Falun Gong. Otázka NBC tak má zcela jistě nezamýšlený efekt napomáhání komunistické straně ospravedlnit její 20 let trvající pronásledování Falun Gongu.

Tento falešný obraz, který NBC o The Epoch Times vytváří, má jediný cíl: zdiskreditovat naši žurnalistiku.

V reakci na otázky NBC vydáváme následující oficiální prohlášení:

V The Epoch Times jsme se zavázali přinášet fakta o Trumpově administrativě, navzdory tomu, že mnoho jiných médií se uchýlilo k selektivnímu podávání zpráv a v některých případech i k šíření nepřesných informací. Postoj našich novin k podávání zpráv o Trumpově administrativě je popsán v dopise z října minulého roku adresovaném našim čtenářům.

Naše média nejsou financována lidmi praktikujícími Falun Gong, ani za ně nevystupují. Přesto však vnímají pronásledování praktikujících Falun Gongu čínskou komunistickou stranou a také i pozoruhodné a hrdinské způsoby, kterými následovníci této praxe pronásledování vzdorují. Dle našeho přesvědčení jde o jeden z nejvíce podceňovaných příběhů posledních 20 let. Mezi naše zakladatele patří i praktikující Falun Gongu a naše hodnoty „pravdy a tradice“ odrážejí jejich morální principy.

Pan Li Hongzhi, zakladatel Falun Gongu, řeší duchovní otázky pouze se svými žáky. Nemá žádnou roli v The Epoch Times.

The Epoch Times, založené Johnem Tangem, jsou primárně financovány prostřednictvím reklamy a předplatného.

K rozšiřování naší čtenářské základny využíváme různých marketingových platforem, včetně Facebooku. Na Facebooku používáme videoreklamy k propagaci předplatného. Inzerce předplatného The Epoch Times nemají žádnou politickou agendu. Jediný důvod, proč jsou některé z nich označeny jako „politická reklama“ je ten, že on-line platformy vyžadují, aby byly takto zařazovány.

Redakci The Epoch Times tvoří jak zaměstnanci na plný či částečný úvazek, tak externí pracovníci na volné noze a nezávislí přispěvatelé. Věříme, že jejich víra je jejich osobní věcí.

Přestože jsou The Epoch Times a televize NTD sesterská média, jedná se o zcela oddělené entity. I když máme povědomí o zábavné show „Edge of Wonders“, kterou založili bývalí zaměstnanci The Epoch Times, naše médium s ní není nijak propojeno a její web na to jasně poukazuje.

Svobodný tisk má v naší společnosti zvláštní výsady, proto také bývá označován jako „sedmá velmoc“. Aby bylo možné tyto výsady bránit, musí tisk dokázat, že jedná odpovědným způsobem. V reakci na otázky NBC se The Epoch Times snaží obhájit naše média a tím i roli, kterou by tisk měl v naší společnosti zastávat.

S pozdravem

Stephen Gregory
vydavatel, edice The Epoch Times v USA

Původní článek z angličtiny přeložil Petr Matějček.

Čtěte také:

Dopis našim čtenářům týkající se zprávy publikované serverem Buzzfeed o Epoch Times