Čínští aktivisté předvádí ilegální čin placení za lidské orgány během protestu ve Washingtonu DC, 2006. (Jim Watson / AFP / Getty Images)
Čínští aktivisté předvádí ilegální čin placení za lidské orgány během protestu ve Washingtonu DC, 2006. (Jim Watson / AFP / Getty Images)
Po několika měsících příprav byl oficiálně představen návrh novely transplantačního zákona, na němž spolupracovali poslanec Mikuláš Peksa se senátorem Markem Hilšerem. Novela je především reakcí na situaci v Čínské lidové republice, ke které se nedávno vyjádřil také mezinárodní tribunál v Londýně.

„Je veřejným tajemstvím, že v Číně kvete obchod s orgány politických vězňů, na němž vydělávají exponenti komunistického režimu,“ uvedl v tiskovém prohlášení ze 14. ledna 2019 senátor Hilšer. „Nemůžeme-li páchání těchto zločinů ovlivnit přímo, je naší morální povinností přijmout legislativu na potírání orgánové turistiky.“

„Stručně řečeno jde o to, že si zajedete do zahraničí nechat voperovat orgán nějakého chudáka, který ho v lepším případě prodal, v horším mu ho sebrali. V tomhle byznysu hraje smutný prim Čína, která kupčí s orgány vězňů v doslova průmyslovém měřítku,” vysvětluje situaci a důvody pro navržení novely poslanec Peksa.

Pod návrh novely transplantačního zákona se podepsalo celkem dvacet jedna poslanců. Šestnáct za Pirátskou stanu a čtyři za TOP 09.

Podle zákonodárců se zákon „pokouší překonat některé praktické těžkosti vyšetřování v zahraničí a učinit transparentními některé problémy světového obchodu s orgány“.

„Usmrcování vězňů a jejich rozebrání na orgány odporuje základním zásadám humanity. Cílem zákona je výrazně snížit motivaci českých občanů k transplantacím v problematických zemích,“ uvádí zákonodárci v důvodové zprávě k návrhu zákona.


Je veřejným tajemstvím, že v Číně kvete obchod s orgány politických vězňů, na němž vydělávají exponenti komunistického režimu,“ – senátor Marek Hilšer.

Z nedávného usnesení Senátu lze odvodit, že novela bude mít podporu také v horní komoře Parlamentu. Senát ve zmiňovaném usnesení vyzval vládu ČR, aby čínský režim vyzvala k zastavení pronásledování duchovního hnutí Falun Gong, křesťanů, Ujgurů a Tibeťanů, k propuštění vězňů svědomí, dodržování a ratifikování mezinárodního paktu o lidských právech.

Příspěvky několika senátorů, pronesené při rozpravě před hlasováním o usnesení, se věnovaly právě oblasti čínské transplantační chirurgie a obviněním čínských transplantačních center ze zneužívání vězňů svědomí jako nedobrovolných dárců orgánů. Zneužívány jsou podle mezinárodního tribunálu právě výše zmiňované skupiny čínských obyvatel.Čtěte také:


Senátor Václav Hampl: Dnes už nemáme pochyby – příznivci hnutí Falun Gong jsou v Číně zneužíváni k transplantacím

Senátor Pavel Fischer: „Čínský totalitní režim drží v koncentračních táborech skutečně statisíce politických vězňů“

Senátor Marek Hilšer k situaci v Číně: „Jsme sice malý stát, ale to neznamená, že bychom měli k těmto věcem mlčet.“

senat-jednani-falun-gong-cina-vaclav-chaloupek
20. března 2019 byla na zasedání Senátu Parlamentu České republiky projednávána otázka „genocidy duchovního hnutí Falun Gong v Číně páchané čínským režimem“. (Epoch Times ČR)

Co má nový zákon řešit


Hlavními body novely jsou tři nové paragrafy, které nařizují zřízení „Etické komise“ pro transplantace prováděné v zahraničí. Pětičlenná komise by měla mít podle zákona za úkol vydávat souhlas či nesouhlas s transplantací, kterou bude chtít občan ČR uskutečnit v zahraničí. Měla by také posoudit, které země poskytují dostatečnou ochranu práv a dávají dostatečnou záruku, že dárce orgánu nebude usmrcen s cílem získat orgán nebo tkáň k transplantaci.


Občan, který si bude chtít nechat transplantovat orgán v zemi mimo Evropskou unii, kterou komise důvodně vyhodnotí jako „neschopnou zabezpečit stanovené etické podmínky“, bude povinen prokázat, že podmínky jsou v jeho případě splněny, jinak komise souhlas neudělí.

Komise bude mít za úkol vydat seznam „bezproblémových států“ a pravidelně jej aktualizovat.

Návrh zákona ustanovuje, že dva členy Etické komise jmenuje ministr zdravotnictví, dva ministr zahraničních věcí a jednoho člen vlády, v jehož gesci je otázka ochrany lidských práv. Činnost Komise má potom zabezpečovat Úřad vlády České republiky.


Občan, který si bude chtít nechat transplantovat orgán v zemi, kterou komise důvodně vyhodnotí jako „neschopnou zabezpečit stanovené etické podmínky“, bude povinen prokázat, že podmínky jsou v jeho případě splněny, jinak komise souhlas neudělí.


V návaznosti na novelu má dojít také ke změně trestního zákoníku, který by měl být doplněn o odstavec vyměřující tresty pro ty, kdo neuposlechnou zákonem uloženou povinnost.

„Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, která jako příjemce orgánu podstoupí transplantaci v zahraničí bez souhlasu Etické komise pro transplantace v zahraničí, ačkoliv podle zvláštního zákona je takový souhlas třeba, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.“

china-tribunal-transplantace-cina-falun-gong-ujgurove16
První dubnové slyšení China Tribunal, Londýn, 6. duben 2019. (Simon Gross)

Problémová je zejména Čína


Od roku 2006 se vrší zprávy o zneužívání vězňů svědomí v Číně, jejichž orgány mají být rozprodávány v rámci regulérního chodu čínských transplantačních center. Obvinění upřesňují, že režim komunistické strany Číny používá „nové způsoby“ likvidace disidentů a určených skupin vězňů svědomí, které zahrnují moderní metody transplantační chirurgie.

Čínský režim přiznal, že využívá orgány vězňů odsouzených k trestu smrti, ale zároveň popřel, že by zneužíval jiné skupiny vězňů. Později prohlásil, že do roku 2015 ukončí oficiální praxi využívání popravených vězňů k transplantacím. K obviněním ze zneužívání vězňů svědomí dosud neposkytl důkazy, které by obvinění a závěry vyšetřování vyvrátily. Odmítl se také účastnit veřejného slyšení v českém Senátu i mezinárodního tribunálu v Londýně.

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

Nedávno ukončené vyšetřování mezinárodního tribunálu konaného v Londýně, skončilo mimo jiné následujícím prohlášením.

„Členové Tribunálu jsou si jisti – jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností – že v Číně je po dlouhé časové období praktikován nucený odběr orgánů od vězňů svědomí, zahrnující velmi mnoho obětí...“, sdělil tribunál 17. června 2019 v rámci konečného rozsudku. 

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgie nebo Česká republika.

Navrhovaná Komise má být podle českých zákonodárců svým nastavením obtížně korumpovatelná. „Riziko korupce tak přichází pouze ve fázi nastavování, které státy budou prohlášené za zcela bezpečné a které za problematické. Zde považujeme za úkol vlády poskytnout komisi bezpečné prostředí, věříme zde také v silnou veřejnou kontrolu jednotlivých rozhodnutí. Jako obecné doporučení by pak měla platit zásada, že v případě i drobných pochybností, na základě například zpráv zvláštních zpravodajů OSN, by měla komise volit přísnější hodnocení,“ uvádí zákonodárci v důvodové zprávě k návrhu zákona.


Čtěte také:

Pacienti se hrnou do Číny za transplantacemi. Orgány pocházejí převážně od nedobrovolných dárců, varují vyšetřovatelé

Belgie: Poslanci schválili zákon trestající obchodování s orgány a transplantační turistiku do „problémových zemí“ (Čína)

Kanadský parlamentní výbor schválil návrh zákona o boji proti obchodování s orgány

Přední čínští lékaři potvrzují odběry orgánů následovníkům Falun Gongu

Čínský transplantační expert vyloučen z izraelské konference kvůli podezření z účasti na zneužívání vězňů k orgánovým transplantacím