Sedm sourozenců sýčka nalezených v jednom hnízdě. Jde o historicky nejvyšší počet mláďat na jednu snůšku. Sýčci mají zpravidla 3 až 5 vajec. Foto: Martin Šálek, ČSO
Sedm sourozenců sýčka nalezených v jednom hnízdě. Jde o historicky nejvyšší počet mláďat na jednu snůšku. Sýčci mají zpravidla 3 až 5 vajec. Foto: Martin Šálek, ČSO
Letošní hnízdní sezóna sýčků obecných pomalu končí a jejich ochránci z České společnosti ornitologické a Ústavu biologie obratlovců AV ČR ji hodnotí jako úspěšnou. Sýčci vyvedli minimálně 59 mláďat, to je o třetinu víc než loni.

Ornitologové dále vyvěšovali budky, zabezpečovali technické pasti a s vlastníky pozemků vyjednávali změny v hospodaření.

Intenzivní zemědělství a s ním spojený úbytek hmyzu je hlavní příčinou toho, že nyní u nás zbývá asi 100 párů této dříve běžné sovy.


Milým překvapením sýččí hnízdní sezóny byl nález hnízda se sedmi mláďaty


„Sýčci mají zpravidla 3 až 5 vajíček. Podle našich informací jde v České republice o historicky nejvyšší počet mláďat na jednu snůšku,“ komentuje jednu ze zajímavostí hnízdní sezóny Martin Šálek, hlavní koordinátor ochrany sýčků z České společnosti ornitologické.

sycek1
Sýčci jsou v České republice vázaní výhradně na lidská sídla, zejména pak na různé hospodářské budovy. Původní hnízdiště v  doupných stromech už u nás sýčci nevyužívají. Foto: Martin Šálek, ČSO

Ornitologové letos celkem zkontrolovali v severních Čechách, kde žije nejsilnější česká populace sýčků, přes 300 lokalit. Na 54 z nich zjistili přítomnost sýčků, hnízdění potom na 29 lokalitách a spočítali 59 mláďat. 

„Bohužel jen malá část sýčků se dožije následujícího roku. Tato malá sovička často umírá pod koly aut nebo v technických pastech, jako jsou napáječky pro dobytek, komíny, roury či sudy s vodou,“ vysvětluje Šálek.

1 sýček FB
„Pokud jsme v tiskové zprávě uváděli 59 vyvedených mláďat, tak již to neplatí. Díky vynikající spolupráci s farmáři či majiteli pozemků, kde sýčci hnízdní, máme o ptácích akutalizované informace a nyní i další prokázané hnízdění a vyvedené mládě. Již minimálně šedesáté!“ uvádí na FB Ochrana sýčka v ČR.

Stejně jako v předchozích letech, i letos ornitologové vyvěšovali budky zabezpečené před predátory. K sezóně 2019 bylo pro sýčky připraveno 99 budek.

„Páry obsadily 11 našich budek, přičemž 8 hnízdění bylo úspěšných a vylíhlo se 29 mláďat. Celkově sýčkové navštívili 27 % našich budek, ať už se jednalo o hnízdění nebo o pouhé prozkoumání. Oproti celorepublikovému průměru, který se pohybuje kolem jednoho procenta, je to zásadní rozdíl. Znamená to, že jsme se rozhodli jít správnou cestou, když jsme umisťovali budky na místa, která sýčci nejvíce využívají, namísto abychom je rozmísťovali po farmách plošně,“ říká Šálek.

Kamery sledovaly sýčky, a kamery budily pozornost zvědavých sov


Aby mohli monitorovat sýčky ještě lépe, ornitologové letos poprvé instalovali také tzv. chytré budky s kamerami, které zaznamenávaly dění u vstupu a v hnízdní komůrce.

sycek3
Ochránci sýčků vyvěšují budky na vhodných místech tak, aby na sovy neútočili predátoři, například kuny. Foto: Martin Šálek, ČSO

„Mohli jsme sledovat, jakou kořist si sýčci nosí do budky, a tím i například lépe pochopit, který typ potravy je v jednotlivých fázích hnízdění důležitý,“ vysvětluje Miroslav Bažant, terénní pracovník ochrany sýčků z České společnosti ornitologické.

                                                 Předání kořisti

V letošní hnízdní sezóně ornitologové poprvé připravili pro sýčky na loukách s pásovou sečí bidýlka, odkud by mohli lépe lovit. Osvědčily se a sýčkové je začali využívat okamžitě.

sycek4
Letos poprvé ornitologové připravili pro sýčky bidýlka, odkud by mohli lépe lovit. Foto: Jiří Hornek

sycek5
Pohled do hnízdní budky s mláďaty a ptačí kořistí, kterou jim přinesli rodiče. Foto: Miroslav Bažant, ČSO

sycek6
Foto6. Sýček obecný se kvůli své malé velikosti často stává kořistí kun a dalších predátorů. Jen jedno mládě z deseti přežije první zimu. Foto: Miroslav Bažant, ČSO


Více o sýčkovi a jak mu pomoci lze zjistit na webu new.birdlife.cz.

Zdroj: TZ ČSO a Facebook