Čínská kultura
Císař Jao byl jedním z pozdějších potomků Žlutého císaře. Vypráví se o něm jeden velmi známý příběh...   Císař Jao (2 356 – 2 255 p. n. l.) byl jedním z pozdějších potomků Žlutého císaře. Vypráví se o něm jeden velmi známý...
Seriál zázraků čaje (část I. z V). Praxe pití čaje má v Číně několikatisíciletou tradici. Dle Klasické knihy o čaji, napsané čajovým mistrem Lu Jü z dynastie Tchang, má zvyklost pití čaje původ u legendární historické postavy..   Seriál...
Dle čínské legendy pozvedl Žlutý císař čínský národ od barbarství ke kultuře, a proto ho Číňané považují za praotce čínské civilizace....   Dle čínské legendy pozvedl Žlutý císař (2 689-2 598 př. n. l) čínský národ od barbarství ke...
  Čínský morální a etický kodex má prastarou historii a datuje se až k dobám císaře Šuna (2 255 p. n. l.) Ještě mnoho staletí před učením Konfucia v pátém století našeho letopočtu, pokládali lidé císaře Šuna za zakladatele sociálních...
...Všechno to úsilí pomáhá jim rozpoznat dobré a zlé, zanedlouho pravda smete temnou mlhu z cesty tvé..   K příležitosti 20. výročí zveřejnění kultivační praxe Falun Dafa   Přes sedm tisíc let lidské civilizace, kolik hrdinů se...
Tentokrát se podíváme na báseň Čchang Jüeho, jenž je považován za jednoho z nejlepších poetů raného období dynastie Tchang...   Poznámka vydavatele: Článek patří do série překladů čínské poezie z dynastie Tchang. Každé dílo obsahuje...
  I Jin byl prvním ministrem vlády dynastie Šang, u dvora sloužil po dobu padesáti let. Mezi lidmi proslul svojí laskavostí, uměl se správně rozhodovat a také dobře vařil. Když se I Jin narodil, přehnala se zemí velká povodeň.
Zavedení nových zjednodušených znaků pod dohledem čínské komunistické strany proběhlo tak agresivně, že se proti němu postavily známé osobnosti z oblasti vědy i umění.     Vznik čínského písma se váže k legendě o Cangjíeovi, který...
Po dvou desetiletích výsluní a pádů v císařské byrokratické struktuře se Wang rozhodl oddat kultivaci buddhovství. Poté, co „odešel" z tohoto světa, dostal přezdívku „Básník Buddha".   Poznámka vydavatele: Článek patří do série...

Konfucius – největší mudrc a učitel v čínské historii

V posledních několika staletích vlády dynastie Čou (1122 – 222 p. n. l.) vzrostla s rozvojem společnosti i sobeckost lidí. Pradávná velká ctnost a dobré mravy císařů..   V posledních několika staletích vlády dynastie Čou (1122 – 222 p. n.