Čínská kultura
Vláda první čínské dynastie Sia trvala po dobu přibližně 400 let až do roku 1675 před Kristem, kdy byla založena druhá čínská dynastie Šang, jejíž vláda trvala až do roku 1035 před Kristem. Poslední vládce dynatie Sia císař Sia Jie byl proslulý tyran.
Ilustr. foto. (Flickr.com/Chez Cåsver) V období Jara a podzimu (770 - 476 př. n. l.) žil v Číně muž, který se jmenoval pán Ye. Byl znám svou velkou vášní k drakům. Obrazy draků měl je vyryty na opasku, namalované na čajnících, nádobách s...
Tento příběh se udál ve státě Čchi v období Jara a Podzimu před přibližně 2 500 tisíci lety. Byla mrazivá zima a sníh padal z nebe již tři dny a tři noci. Vévoda Ťing ze státu Čchi, oděn v liščím kožichu, se kochal pozorováním sněhu z pohodlí...
Čína je starobylá civilizace s pětitisíciletou historií a její lidé jsou ve světě známí pro zdůrazňování domácí výuky. Staří Číňané své potomky učili, že aby se „dosáhlo šťastného rodinného života, vládli národu a podrobili si své...

Shi Kuang - bůh hudby

532 př. n. l.) byl slepý mistr hudby, jenž žil za časů království Jin během období Jara a Podzimu (770 - 476 př. n. l.). Vynikal hrou na Čeng (také známý jako ku-čeng), sedmistrunný čínský hudební nástroj, jenž je druhem citery. Říkalo se, že když...
Podle staré čínské pověsti vytvořil čínské znaky Čchang-ťie, který byl osobním dějepiscem vládce Fu Si a Žlutého císaře. Jednou, když se procházel po horách, narazil Čchang-ťie na obří želvu. Modré čáry na jejím krunýři přitáhly jeho pozornost.
  Putování na západ je základním pilířem čínské literatury. Podívejme se blíže na kulturní a historické pozadí příběhu. Román byl sepsán v dynastii Ming (16. století) a jde o jedno ze čtyř velkých klasických děl čínské literatury.
Podle Knihy Chanů, klasického spisu o dějinách Číny, který vznikl před 2 200 lety, žil ve staré Číně soudce, kterému se říkalo stařec Jü, jenž proslul svou moudrostí a čestností. Během vlády císaře Süana z dynastie Chan postavili lidé starci Jü...
  Konfucius, velký čínský filozof a učitel, který žil před dvěma a půl tisíci lety, měl hodně žáků. Mnozí z nich za ním do Království Lu přišli z velké dálky, aby je učil. Byl mezi nimi i jistý Čchen Kchang. Ten pocházel z Království Čchen.
Svátek dračích lodí letos připadl na 6. června a příští rok to bude 23. června. Tento svátek je známý pro závody dračích lodí a pojídáním rýžových knedlíčků. Jak ale tento svátek vznikl? To se dozvíte v následujícím příběhu. Qu Yuan (čti...