Čínská kultura
Ve starobylé Číně lidé věřili, že vše, co existuje, je vzájemně propojené, a že všechny události jsou vedeny pevnými pravidly. Pradávní Číňané objevili zákon, který určuje vzájemné vztahy a neviditelný řád věcí světa. Tento zákon je znám jako...
Pan Zhao Rou žil ve městě Jincheng v čase, kdy ve staré Číně vládla dynastie Wei (396-535 n. l.). Už v mládí proslul svými vědomostmi a ryzím charakterem v celé oblasti Hexi. Své zaměstnání úředníka vykonával s láskou a mezi lidmi vzbuzoval...
  Zeng Bu žil za vlády dynastie Sung (420 – 479 n. l.). Během návštěvy hlavního města se vydal na procházku do centra, když vtom z jednoho domu zaslechl žalostné bědování. Vyslal svého sluhu, aby se zeptal, co se děje. Z domu rozpačitě vyšel muž...
Acai měl dvacet synů, každý z nich byl silný a měl bojové schopnosti i vlastní odborné znalosti. Když Acai vážně onemocněl, zavolal si všechny své syny a poprosil každého z nich, aby mu dal jeden šíp. Pak vyzval svého mladšího bratra Mu Liyana: „Prosím,...
Zengzi byl jedním z nejznamenitějších Konfuciových žáků. Následující příběh ukazuje jeho vysokou morální úroveň a jeho víru v pravdivost... Jednou chtěla jít Zengziova žena na trh a její malý synek brečel a chtěl jít s ní. Aby ho uklidnila, říká:...
V období Válčících států (475-221 př.n.l.) žil muž jménem Duan Ganmu. Pocházel z království Jin a později se přestěhoval do království Wei. Protože byl velmi ctnostný, lidé ho měli v úctě. Jednoho dne, když král z Wei projížděl kolem domu rodiny...
Ve starobylé Číně žil jeden farmář a ten měl za souseda lovce, který vlastnil spoustu divokých, špatně vycvičených loveckých psů. Ti často přeskakovali plot a honili tam farmářova jehňata. Farmář žádal svého souseda, aby si své psy hlídal, ale ten...
Hlavním hrdinou známého čínského příběhu „Potkat spřízněnou duši prostřednictvím hudby“ je hudebník Yu Boya, který rád hrával na své strunné nástroje. Hře se věnoval zejména v průběhu jara a podzimu. Spisovatel Xun Zi [1] popsal Boyovu muzikální...
Farmář Huang Jianji se narodil ve městě Chengdu v provincii Sichuan za vlády Severní dynastie Song. Byl to obyčejný člověk, který žil poctivým životem, nestaral se o osobní prospěch a rád pomáhal druhým. Lidé si ho vážili a měli ho v úctě.
(wu) znamená poznat, rozumět a pochopit. Znak byl původně odvozen ze znaku 觉 (jue), jakož i ze znaku 寤 (wu). Oba znaky znamenají procitnutí ve smyslu probuzení ze spánku. Pro Číňany je dosažení nějakého poznatku, poznání nebo pochopení stavu věci...