Čínská kultura

Čínské znaky: Fu – manžel, muž, choť

Fu je v čínštině používáno především ve složeném znaku zhangfu – manžel. Skládá se ze dvou ideogramů da a yi. Da znamená velký, protože v protikladu se ženou byl muž v představách Číňanů vždycky větší. Čínský znak yi sice původně znamená...

Nejkrásnější příběhy staré Číny: Jak hlas citery probudil markýze Wena

Shuoyuan nebo také „Zahrada příběhů“, sebraná Liu Xiangem (zemřel v roce 5 před naším letopočtem) ze západní dynastie Han, je sbírkou historických legend a příběhů z období rané dynastie Čchin až po období západní dynastie Han.
Ren je čínský znak pro laskavost, dobrosrdečnost a lidskost. Je složen ze dvou komponentů: levý komponent symbolizuje člověka, přičemž všechny znaky, kde se vyskytuje, obsahují ve svém významu lidskost. Naproti tomu pravý komponent, er, není pouze komponentem...
Tento příběh vypravuje o vztahu dvou úředníků státu Čao. Udál se v období Válčících států (771-221 př. n. l.). Tehdejší generál armády říše Čao jménem Lian Po velice žárlil na nově jmenovaného státního tajemníka Lina Xiangru a snažil se, jak...
Znak yi se v čínštině používá jak pro podstatné jméno „medicína“, tak i pro sloveso „ošetřit“. Původní znak věšteckých kostí byl mnohem jednodušší a měl jen součást yi. Na věšteckých kostech je zjevně rozpoznatelný jako hrot šípu s hákem.
Znak Yi má rozsáhlé významy. Od spravedlnosti, počestnosti, věrnosti až k dodržování slibů. Tento znak se skládá z horního znaku yang (ovce) a spodního znaku Wo (já). Ovce je ochotná a dobrosrdečná. Skopové maso je chutné a také výživné.
V dnešní době mají lidé největší strach z toho, aby neutrpěli nějakou ztrátu, a raději by viděli trpět druhé, než aby sami podstoupili utrpení. Starší čínská generace se snažila svoje děti a vnuky přesvědčit o tom, že není nic špatného na utrpění...
Znak Ru představuje v čínštině jak konfuciánskou školu, tak i učence. Tento význam pochází ze skladby tohoto znaku.  Levá část znaku symbolizuje člověka, zatímco pravá, Xu je znakem pro „potřebu“. Složí-li se ty dva znaky dohromady, znamená tímto...
Při návštěvě císaře státu Čin představil pan Lin císaři vzácný jadeit. Císař byl velice potěšen a  ukázal jadeit svým konkubínám a všem okolo a všichni Jeho veličenstvu pěli chválu. Lin viděl, že císař Čin nemá v úmyslu dát státu Čao...
Ve znaku tao je popsána cesta, stezka nebo také životní cesta člověka, ale tento znak znamená i taoismus. Levý ideogram se skládá z horní poloviny „noha“ a z dolní poloviny Zhi.  Horní polovina symbolizuje nohu a chodidlo člověka, zatímco znak Zhi...