Čínská kultura
Tento příběh se odehrál v období Válčících států (771 - 221 př.n.l.), kdy byla Čína rozdělena na sedm velkých států, stát Čin byl tím nejsilnějším z nich a stát Čao tím nejslabším. Vládce země Čao, císař Huiwen, získal sochu z neocenitelného...

Čínské moudrosti - učit se z chyb

Napravení vlastních chyb se považovalo za klíčový moment v kritické sebereflexi a osobním vývoji během čínském starověku. Staří Číňané se domnívali, že dokonce i svatému se mohou vloudit chyby. Všeobecně klasické texty odráží představu, že...
Čínské písmo je výrazně poznamenáno náboženstvím, zrcadlí víru tamějších lidí v existenci bohů. Výjimečnost čínského písma spočívá především v jeho komplexnosti. Jeden znak se často skládá z vícera samostatných znaků, ze kterých dohromady je...
Tian Ji sklopil hlavu a řekl matce o tom, co se stalo. Jeho matka mu vážně odpověděla: „Slyšela jsem, že vzdělaný člověk musí své chování pečlivě vážit, mít v úctě své dobré jméno, a nikdy si nebrat nic, co mu nepatří. Vzdělaný člověk by neměl...
Kdysi dávno žil jeden velmi schopný mistr umění Feng Shui[1], ale měl poměrně zlého ducha. Celý svůj život zasvětil hledání legendární „Dračí žíly“[2], o které se píše v prastarých knihách. Jednoho dne cestoval ke vzdálenému posvátnému místu.
Dang je znak, který obsahuje hodně negativních významových komponentů. Původně byl odvozen od znaku buxian. Xian se skládá z ideogramů yu a yang, přičemž yu je znak pro rybu a yang je znak pro ovci. Bu naproti tomu představuje v čínštině popírání něčeho.
Čínské znaky mají svůj původ v tisícileté čínské tradici, která byla silně ovlivňována taoismem, a ten se odráží také v způsobu jejich myšlení. Příkladem silného vlivu taoismu je znak hai, který je v čínštině používán jako příslovce...
V dobách dynastie Shang (1562 – 1066 př. Kristem) za vlády císaře Cheng Tanga bylo velké sucho. Poté, co lid trpěl tímto suchem už přes sedm let, nakázal panovník jasnovidci, aby se optal orákula. Orákulum řeklo, že bohové pomohou pouze bude-li obětován...
Čínský znak huai je pravým opakem dobra. Je odvozen od znaku pro zkaženost a ztrátu a také od znaku pro zemi. Země a zkaženost stály podle čínské tradice v těsné blízkosti a souvisely spolu. Všechno, co se zkazí, shnije, zemře a je úplně...

Čínské znaky: Yi - jedna, první, celek

Yi - je tím nejjednodušším z několika tisíc komplikovaných čínských znaků a zároveň také prvním znakem, které se čínské děti učí. Většina zná yi jako symbol pro číslo „jedna“. Jen nemnozí však znají hlubokou filozofii, která se ukrývá pod...