Čínská kultura
Čínský znak Shan se skládá z ideogramů Yang a Yan, přičemž Yang znamená ovci a Yan znamená to vyslovené, ale je tím míněno i slovo. V dávné Číně patřila ovce ke každé dobré domácnosti. Byla jako domácí zvíře obzvlášť oblíbená díky své...

Čínské znaky: Hao - dobré, pěkné

Když je něco dobré, označují to číňané za Hao. Například se v Číně pozdraví Ni hao ma? - Máš se dobře? Jedna z možných odpovědí na to zní Wo hen hao - mám se (velmi) dobře. Podle hlavního díla o čínských znacích „Objasnění písma a analýza...
Kangxi byl ukázněným žákem velkých čínských mudrců. Svá studia započal ve věku pěti let a studoval dnem i nocí, ať bylo horko či zima. Při učení dokonce zapomínal jíst a spát. Miloval kaligrafii, psal více než tisíc znaků denně.
Ve staré Číně přikládali učenci veliký význam císařským zkouškám. Aby se na ně člověk vůbec kvalifikoval, musel absolvovat deset let studia a projít okresními a provinčními zkouškami veřejné služby. Pro vzdělance byla účast na zkouškách nejen...
Lid byl Kangxiho největší prioritou. Pozoroval svůj lid a vnímal jeho útrapy. Během své vlády neustále rozvíjel principy a postupy, kterými lidem prospěl. Kangxi se zaměřoval na obnovu a rozšiřování produktivity, která měla lid podporovat.
Aixin-Juelo Xuanye (1654-1722) vešel ve známost jako císař Kangxi. Tento titul v překladu znamená mír pro všechen lid a prosperitu pro všechny země. Kangxi byl v čínské historii respektován jako vznešený, velkorysý a soucitný vládce. Za 61 let jeho vlády se...

Čínské znakové písmo - jak praví legenda

Prastaré texty vyprávějí příběh o Cangjíeovi, který sestoupil z nebes, aby dal lidstvu čínské znaky. Traduje se, že když Cangjíe dokončil svůj úkol, pršelo z nebe proso a duchové z podsvětí naříkali a plakali. Západ z velké části shledává čínské...
Levou polovinu znaku pro ctnost, morálku a mravnost De tvoří ideogram, který je symbolem pro nohu a symbolizuje vzpřímenou chůzi, krok ale i přímé jednání. Pravou polovinu tvoří čtyři znaky Shi mu yi xin. Prostřední znak, Yi, znamená číslo jedna a...
Čínský znak Zhen se skládá ze dvou ideogramů: Shi a mu. Shi je znak pro číslici deset a symbolizuje deset světových stran našeho vesmíru. Mu znamená oko. Znak Shimu je tedy nebeské oko nebo také vše vidoucí oko. Tento znak se opírá o víru Číňanů, že jen...
Kdysi žil obchodník jménem Ma Wenan, který žil v Xinghuanské zemi v provincii Jiangsu v prastaré Číně. Pan Ma byl velmi vzdělaný a měl dobré společenské chování. Jeho žena, paní Wu, byla veselá a krásná a dobře dělala svoji práci v domě, avšak byla...