Starší žena z chudé čtvrti Lidice ve venezuelském Cararasu čeká před supermarketem v řadě na potraviny a domácí potřeby; 27. května 2016. (RONALDO SCHEMIDT / AFP / Getty Images)

Jak socialismus přivedl Jižní Ameriku na mizinu

S tím, jak se nám Venezuela hroutí před očima, člověk nemůže nepomyslet na destrukci, utrpení a záludnost, které socialismus v Jižní Americe způsobil.  Centralizované ekonomické plánování socialismu a jeho porušování vlastnických práv přinesly...
Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. je slovenský historik zameriavajúci sa na politické, cirkevné a kultúrne dejiny 20. storočia.  V súčasnosti je vedúcim Katedry histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.   „Pri mojej práci otváram trinástu...
Spomedzi všetkých nešťastí sužujúcich ľudstvo od čiernej smrti (moru) až po rakovinu, je jedným z najsmrteľnejších zhubná idea, ktorá má na svedomí milióny duší. Táto idea vlastne existenciu duše popiera a jej nasledovníci za normálnych okolností...
Anna Barkovovová, (*1901–1976) nadaná literátka, tzv. lágrová básnířka, prožila přes 20 let v různých gulazích, podobně jako se to dělo všem, kdo byli v Sovětském svazu označeni za třídního nepřítele. Bolševik s oblibou vyhledával svého nepřítele,...
Rolníci dostali každý svou půdu, rovným dílem všem. Tak rozhodl ten krásný mladý člověk, s papachou na hlavě, uplatňující volné státní zřízení. Krásný jako Fanfán Tulipán byl ukrajinský bojovník, anarchista, kterému se ve své otčině během období...
U nás v Čechách se říkávalo: Panská láska po zajících skáče. To se vztahovalo k období feudalismu, kdy vládla šlechta. A když se k moci dostali komunisté? U bolševiků se projevilo totéž, ovšem neslýchaně extrémním způsobem. A to v každé zemi, kde se...
U příležitosti 100. výročí bolševické revoluce se Čína bez cenzury ohlédne zpět za historií komunismu a jeho neuvěřitelným počtem obětí.
Navzdory řečem o pokroku bylo 20. století tím nejnásilnějším v celých lidských dějinách a převážnou většinu tohoto násilí, které mělo za následek přinejmenším 100 milionů obětí, způsobil komunismus – přesvědčení, jež stále ovládá mysl mnoha...
Miroslav Jirounek se narodil v srpnu před 62 lety. Jako nadějný žák ve hře na housle zvítězil v roce 1972 v ústředním kole soutěže LŠU. Z denního studia na Gymnáziu v Mladé Boleslavi byl v roce 1973 vyloučen právě v maturitním ročníku,...
Aby se zbavili všech Romanovců, další tlupa byla pověřena zlikvidovat příbuzné carovy rodiny internované v Alapajevsku. Velkokněžnu Jelizavetu Fjodorovnu, sestru carevny, velkoknížete Sergeje Michajloviče, dvě knížata s carskou krví a knížete V. P.