Provozovatelem www.epochtimes.cz je nezisková společnost Epoch Times ČR, z. s., a vlastníkem webu je slovenská EpochMedia, s. r. o.

I když jsme členem skupiny Epoch Media Group, jsme nezávislým subjektem působícím v České republice.

Naší snahou je hledat pravdu prostřednictvím přesné a nezávislé žurnalistiky.

Stojíme mimo politické zájmy a snahy o zisk. Naším záměrem je vzdělávat čtenáře, přesně informovat o nejkritičtějších událostech dnešní doby, rozšiřovat mysl a pozvedat společnost. Dobře informovaná společnost je základním kamenem prosperující demokracie.

Jako nezávislé médium zkoumáme problémy, které jsou přehlížené nebo kterým se ostatní mediální výstupy vyhýbají. Děláme to, protože se domníváme, že žurnalistika musí být skutečně zodpovědná – vůči společnosti.

Snažíme se vyzdvihovat řešení a to, co je ve společnosti dobré, namísto vyzdvihování konfliktů, které nás rozdělují. Uvědomujeme si hodnotu tradičního umění a jeho schopnost inspirovat lidstvo k nejvyšším ideálům.

V naší redakci a při našem reportování jsme odhodláni být upřímní, čestní a soucitní.

Stojíme proti systematickému ničení tradiční kultury ničivými ideologiemi, jako je komunismus, který i nadále poškozuje společnosti po celém světě. Inspirovaly nás k tomu vlastní zkušenosti.

Plnění tohoto poslání je naší vášní a naší největší ctí.

Naše historie

Společnost Epoch Times založila skupina Číňanů žijících v USA poté, co se stali svědky krvavého potlačení studentského povstání na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989 či začátku pronásledování duchovní praxe Falun Gong v Číně v roce 1999.

Nejprve začali vydávat noviny v čínském jazyce. Vzali tím na sebe a své blízké velké riziko. Někteří reportéři působící v Číně byli uvězněni a mučeni. Navzdory rizikům však viděli rostoucí potřebu necenzurovaného zpravodajství o událostech probíhajících v Číně.

Místní regionálními vydání brzy následovaly. Dnes jsou čínsko-jazyčné Epoch Times největšími novinami vydávanými v čínštině mimo kontinentální Čínu a Tchaj-wan.

Anglické vydání internetového deníku The Epoch Times začalo vycházet na internetu v září 2003 a v srpnu 2004 v New Yorku jako tištěné noviny.

V roce 2006 vznikla česko-slovenská pobočka. Epoch Times ČR, z. s., byla založena 4. června 2019.


Náš dosah

The Epoch Times je součástí skupiny Epoch Media Group (EMG), globální zpravodajské a zábavní společnosti založené v New Yorku.

Díky jedinečnému umístění médií stojí EMG v popředí vydavatelství digitálního video obsahu.

EMG má přes 100 milionů facebookových fanoušků, a její videa zaznamenávají 8 miliard impresí měsíčně. Čínská edice novin a televizních zpráv patří k největším na světě.

Noviny The Epoch Times získaly několik prestižních ocenění a našim cílem je stát se světovým producentem zpravodajství s pozitivním vlivem na společnost.

Vydáváme zpravodajství ve 22 jazycích ve 35 zemích na pěti kontinentech.


Více…