Články

Hlavním hrdinou známého čínského příběhu „Potkat spřízněnou duši prostřednictvím hudby“ je hudebník Yu Boya, který rád hrával na své strunné nástroje. Hře se věnoval zejména v průběhu jara a podzimu. Spisovatel Xun Zi [1] popsal Boyovu muzikální...
Farmář Huang Jianji se narodil ve městě Chengdu v provincii Sichuan za vlády Severní dynastie Song. Byl to obyčejný člověk, který žil poctivým životem, nestaral se o osobní prospěch a rád pomáhal druhým. Lidé si ho vážili a měli ho v úctě.

Nejkrásnější příběhy staré Číny: Jak hlas citery probudil markýze Wena

Shuoyuan nebo také „Zahrada příběhů“, sebraná Liu Xiangem (zemřel v roce 5 před naším letopočtem) ze západní dynastie Han, je sbírkou historických legend a příběhů z období rané dynastie Čchin až po období západní dynastie Han.
Tento příběh vypravuje o vztahu dvou úředníků státu Čao. Udál se v období Válčících států (771-221 př. n. l.). Tehdejší generál armády říše Čao jménem Lian Po velice žárlil na nově jmenovaného státního tajemníka Lina Xiangru a snažil se, jak...
V dnešní době mají lidé největší strach z toho, aby neutrpěli nějakou ztrátu, a raději by viděli trpět druhé, než aby sami podstoupili utrpení. Starší čínská generace se snažila svoje děti a vnuky přesvědčit o tom, že není nic špatného na utrpění...
Při návštěvě císaře státu Čin představil pan Lin císaři vzácný jadeit. Císař byl velice potěšen a  ukázal jadeit svým konkubínám a všem okolo a všichni Jeho veličenstvu pěli chválu. Lin viděl, že císař Čin nemá v úmyslu dát státu Čao...
Tento příběh se odehrál v období Válčících států (771 - 221 př.n.l.), kdy byla Čína rozdělena na sedm velkých států, stát Čin byl tím nejsilnějším z nich a stát Čao tím nejslabším. Vládce země Čao, císař Huiwen, získal sochu z neocenitelného...

Čínské moudrosti - učit se z chyb

Napravení vlastních chyb se považovalo za klíčový moment v kritické sebereflexi a osobním vývoji během čínském starověku. Staří Číňané se domnívali, že dokonce i svatému se mohou vloudit chyby. Všeobecně klasické texty odráží představu, že...
Tian Ji sklopil hlavu a řekl matce o tom, co se stalo. Jeho matka mu vážně odpověděla: „Slyšela jsem, že vzdělaný člověk musí své chování pečlivě vážit, mít v úctě své dobré jméno, a nikdy si nebrat nic, co mu nepatří. Vzdělaný člověk by neměl...
Kdysi dávno žil jeden velmi schopný mistr umění Feng Shui[1], ale měl poměrně zlého ducha. Celý svůj život zasvětil hledání legendární „Dračí žíly“[2], o které se píše v prastarých knihách. Jednoho dne cestoval ke vzdálenému posvátnému místu.