Články

V dobách dynastie Shang (1562 – 1066 př. Kristem) za vlády císaře Cheng Tanga bylo velké sucho. Poté, co lid trpěl tímto suchem už přes sedm let, nakázal panovník jasnovidci, aby se optal orákula. Orákulum řeklo, že bohové pomohou pouze bude-li obětován...
Kangxi byl ukázněným žákem velkých čínských mudrců. Svá studia započal ve věku pěti let a studoval dnem i nocí, ať bylo horko či zima. Při učení dokonce zapomínal jíst a spát. Miloval kaligrafii, psal více než tisíc znaků denně.
Ve staré Číně přikládali učenci veliký význam císařským zkouškám. Aby se na ně člověk vůbec kvalifikoval, musel absolvovat deset let studia a projít okresními a provinčními zkouškami veřejné služby. Pro vzdělance byla účast na zkouškách nejen...
Lid byl Kangxiho největší prioritou. Pozoroval svůj lid a vnímal jeho útrapy. Během své vlády neustále rozvíjel principy a postupy, kterými lidem prospěl. Kangxi se zaměřoval na obnovu a rozšiřování produktivity, která měla lid podporovat.
Aixin-Juelo Xuanye (1654-1722) vešel ve známost jako císař Kangxi. Tento titul v překladu znamená mír pro všechen lid a prosperitu pro všechny země. Kangxi byl v čínské historii respektován jako vznešený, velkorysý a soucitný vládce. Za 61 let jeho vlády se...
Kdysi žil obchodník jménem Ma Wenan, který žil v Xinghuanské zemi v provincii Jiangsu v prastaré Číně. Pan Ma byl velmi vzdělaný a měl dobré společenské chování. Jeho žena, paní Wu, byla veselá a krásná a dobře dělala svoji práci v domě, avšak byla...
Chao Ta-tchung, jeden ze sedmi nejvyšších taoistů v taoismu Čchüan-čen, jednou cestoval do Wo-čou v dnešní provincii Che-pej v severní Číně. Seděl tam bez pohnutí pod mostem v meditaci šest let. Během té doby si z něj nezbedné děti dělaly legraci, ale jej...
Podle Čínské mytologie poté, co bůh Pchangu stvořil nebesa a zemi a bohyně Nü-wa stvořila lidské bytosti, byli dolů posláni další bohové, aby lidem pomohli vybudovat civilizaci. Jedním z takových bohů je legendární král Šen-nung neboli Nebeský rolník,...
Jednoho dne přicestoval Tchan Tchaj-cung, druhý císař dynastie Tchang, který vládl v období od roku 626 n.l. do 649 n.l., do paláce Cchuej-wej. Zeptal se čekajících úředníků: "Od starodávných dob, přestože si císaři podrobili střední oblasti Číny,...
Výraz „průměrní lidé dělají sami sobě potíže“ se používal ve staré Číně k popisu situace, kdy lidé rozdmýchávají neshody a přidělávají si starosti. Poprvé byl použit v Životopisu Lu Siang-siena: "Svět je poklidný, jen průměrní lidé...