Články

„Hledat úžasného koně podle obrázků“ je čínský idiom, který znamená „použít okoukanou metodu“ nebo „postrádat originalitu, iniciativu či představivost při dělání věcí“. Toto slovní spojení pochází z příběhu o muži jménem Sun Jang,...
Vévoda z Čou byl mladším bratrem krále Wu. V čínské historii byl známým vzorem rodičovské úcty a laskavosti. V dospělosti pomohl vévoda z Čou svému bratrovi s tažením válečných spřežení na východ, aby porazili dynastii Šang. V té době byl vládce...
„Přidat poslední tečku při kreslení draka“ je čínské slovní spojení, které znamená „dostat se k věci“. Je možné je využít i při zdůraznění něčeho důležitého. Tento idiom pochází z následujícího příběhu..V období Jižní dynastie (420 -...
Chan Sin byl velmi známým vojákem, který významně přispěl k nástupu dynastie Chan. I když se v mládí nacházel v nezáviděníhodné situaci, postupně se vypracoval na vzácného a výjimečného stratéga. Dokonce byl poctěný titulem jeden ze Tří velkolepých...
Sun Jang, jenž žil v Číně v období Jara a Podzimu, byl vyhlášený svojí vynikající schopností rozpoznat výjimečné koně. Byl v tomto ohledu dokonce tak dobrý, že jej lidé velebili a říkali mu Po Le, což bylo jméno pro božstvo, které koním vládlo.
V prvním díle našeho příběhu se vydali Min Te-žen a jeho dva starší synové směrem na východ do sousední vesnice, aby tam s přáteli Min Te-žena diskutovali o poezii. Venku panovala krutá zima. Ještě než ušli kus cesty, Min Te-žen zjistil, že jeho...
  Jedné mrazivé zimní noci se chystal Min Te-žen vzít své dva starší syny do východní vesnice. Šli tam poslouchat otcovy přátele, kteří vypráví příběhy, z nichž se dají čerpat moudrost a vědění. Jeho nejmladší syn, novorozenec, zůstal doma s matkou.
Čchü Jüan (339-278 př. n. l.) byl spravedlivým úředníkem království Čchu během období Válčících států (403–221 př. n. l.). Čchü sloužil svému státu oddaně a věrně. Protože byl talentovaný a pevný ve svých morálních zásadách, stal se trnem v...
Mocius (nebo-li Mo-c', žil kolem 470-391 př. n. l.) se narodil po Lao-c' a Konfuciovi (571-479 př. n. l.) a žil na rozhraní období Jara a Podzimu (770-476 př. n. l.) a období Válčících států (476-221 př. n. l.). Byla to éra nepokojů a velké krutosti.V té...
 Staré čínské přísloví praví: „Když dva tygři bojují, jeden z nich bude zraněný anebo zemře.“ Lidé mezi sebou také bojují, ale jelikož mají moudrost, jsou schopni konfliktům předcházet a navázat přátelství. Taková moudrost pomohla království...