Články

Svátek dračích lodí letos připadl na 6. června a příští rok to bude 23. června. Tento svátek je známý pro závody dračích lodí a pojídáním rýžových knedlíčků. Jak ale tento svátek vznikl? To se dozvíte v následujícím příběhu. Qu Yuan (čti...
O znamenitých střeleckých dovednostech střelce se dozvěděl král Xia (čti Sia). Už ho kdysi viděl střílet a jeho umění chválil. Jednou si chtěl král Houyiho zavolat do paláce, aby své kousky předvedl jen jemu samotnému a král se mohl jeho mistrovstvím...
  Tento lidový příběh vypráví o dobrém děvčeti, které žilo za dynastie Song, přibližně před tisíci lety. To děvčátko bylo nejen chudé, ale i mrzák. Mimoto ztratila dívenka v mladém věku oba rodiče a tak, aby přežila, musela žebrat a spoléhat...
  Ve staré Číně bylo vzdělávání dvojí - jak soukromé, tak státní. Děti byly vzdělávány doma soukromými lektory (známými jako sishu), což byli vzdělanci, kteří neuspěli u státních zkoušek. Vychovávání dětí bylo pro kariéru těchto vzdělanců...
  V Číně se i v současnosti dodržuje tradice, kdy lidé na Nový rok navštíví chrám, aby zde zapálili vonné tyčinky. Obsah modliteb se však změnil. Namísto uctívání Buddhy se dnes lidé modlí o to, aby se vyhnuli utrpení či získali...
Formální vzdělávání ve starověké Číně bylo úzce spjato především s konfucianismem. V době, kdy Konfucius předával své učení ve městě Sing-tchan (doslovný překlad zní Meruňkový oltář), čítala jeho třída asi tři tisíce...
Věž žlutého jeřába je jednou ze čtyř velkých věží Číny. Věže stojí podél řeky Jang-c'-ťiang  a poskytují výhled na město Wu-chan v provincii Chu-pej.  Mnoho básníků, včetně Cui Hao a Li Baie, psalo o této slavné věži básně.  Podle legendy...

Císař Qin Shi Huang (část 2.)

Za druhé, Ying Zheng, jenž se stal Qin Shi Huangem (Čchin Š'-chuang-ti), zrušil šlechtické tituly a přijal politický systém centralizované úřední moci.  Založil ministerskou radu s centrální vládní úrovní... Za druhé, Ying Zheng, jenž se...
  Císař Qin Shi Huang (čti Čchin Š' Chuang) je velmi dobře znám jako první císař sjednocené Číny. Narodil se v období Válčících států (475 př. n. l. až 221 př. n. l.) a musel čelit mnoha překážkám. Jeho cesta k moci se stala významným...
  Následující příběh je o muži jménem Chen Shi (čti Čchen Š', pozn. red.), který žil za dynastie Východní Chan. Byl to člověk vysokých morálních zásad a jeho sousedé si jej velice vážili. Sám na sebe kladl vysoké morální standardy a měl v...