Shen Yun
„Dojmy jsou nádherné, srdce se úplně rozzáří, když vidíte ty barvy, když slyšíte tu hudbu, kdy tady v Česku už velmi dlouho čekáme na jaro. Když vidíte to představení, je to jako kdyby už jaro přišlo, tak to alespoň na mě tak působilo,“ sděluje...
Newyorský umělecký soubor Shen Yun Performing Arts, který si klade za cíl obnovit hluboký odkaz pěti tisíc let původní tradiční čínské kultury, vystoupil 2. a 3. dubna v  Kongresovém centru Praha.  Soubor založili čínští umělci v New Yorku, kde...
Newyorský umělecký soubor Shen Yun Performing Arts, který si klade za cíl obnovit hluboký odkaz pěti tisíc let původní tradiční čínské kultury, vystoupil 2. a 3. dubna v Kongresovém centru Praha. Soubor založili čínští umělci v New Yorku, kde mohou...
Jedním z návštěvníků představení Shen Yun v Kongresovém centru Praha byl i bývalý ředitel Národního divadla, Ondřej Černý. Ten vyzdvihl zejména techniku a pohybovou stránku tanečních vystoupení. „Myslím, že pro českého diváka je skutečně...
Hana Cermonová, náměstkyně primátora města Děčín: „Pro mě bylo představení takovým rozsvícením uprostřed nekončící zimy a příjemným vstupem nejen do čínské kultury, ale i způsobu myšlení a hlavně do krajiny Číny. Jsem moc...
Jedním z diváků, kteří přišli zhlédnout večerní představení Shen Yun, byl Pavel Šafr, ředitel skupiny Blesk, jenž po vystoupení poskytl Epoch Times krátký rozhovor. „Moje dojmy jsou mimořádně dobré. Jsem opravdu velmi rád, že jsem ho mohl vidět.
„Byl to ohromný zážitek," hodnotil program Martin Bursík, který se několik let aktivně zasazoval na politické scéně i v osobním životě o podporu utlačované tibetské kultury a buddhismu v Číně. „Pro mne byl v představení zlomový ten okamžik, kdy to...
Mezi diváky v hledišti pražského Kongresového centra jsme potkali také Daniela Hermana, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Zeptali jsme se jej na jeho zážitky z představení. Je to jedinečné představení. Opravdu musím říci, že to byla...
Soubor založili čínští umělci v New Yorku, kde mohou svobodně tvořit nezávisle na čínském režimu. Soubor Shen Yun si vytvářel umělecké renomé po dobu posledních šesti let, kdy sklízel ovace na jevištích prestižních divadelních scén ve Spojených...
„Můj dojem je, mohu to říci, impozantní,“ pokyvuje souhlasně hlavou virtuozka. „Bylo to impozantní představení. Promluvila tu na nás čínská kultura a vůbec - hudba, tanec a celý odkaz - ale zároveň jsem velmi vnímala veškerou tu bolest a to naléhavé...