Čínské znaky
(wu) znamená poznat, rozumět a pochopit. Znak byl původně odvozen ze znaku 觉 (jue), jakož i ze znaku 寤 (wu). Oba znaky znamenají procitnutí ve smyslu probuzení ze spánku. Pro Číňany je dosažení nějakého poznatku, poznání nebo pochopení stavu věci...

Čínské znaky: Fu – manžel, muž, choť

Fu je v čínštině používáno především ve složeném znaku zhangfu – manžel. Skládá se ze dvou ideogramů da a yi. Da znamená velký, protože v protikladu se ženou byl muž v představách Číňanů vždycky větší. Čínský znak yi sice původně znamená...
Ren je čínský znak pro laskavost, dobrosrdečnost a lidskost. Je složen ze dvou komponentů: levý komponent symbolizuje člověka, přičemž všechny znaky, kde se vyskytuje, obsahují ve svém významu lidskost. Naproti tomu pravý komponent, er, není pouze komponentem...
Znak yi se v čínštině používá jak pro podstatné jméno „medicína“, tak i pro sloveso „ošetřit“. Původní znak věšteckých kostí byl mnohem jednodušší a měl jen součást yi. Na věšteckých kostech je zjevně rozpoznatelný jako hrot šípu s hákem.
Znak Yi má rozsáhlé významy. Od spravedlnosti, počestnosti, věrnosti až k dodržování slibů. Tento znak se skládá z horního znaku yang (ovce) a spodního znaku Wo (já). Ovce je ochotná a dobrosrdečná. Skopové maso je chutné a také výživné.
Znak Ru představuje v čínštině jak konfuciánskou školu, tak i učence. Tento význam pochází ze skladby tohoto znaku.  Levá část znaku symbolizuje člověka, zatímco pravá, Xu je znakem pro „potřebu“. Složí-li se ty dva znaky dohromady, znamená tímto...
Ve znaku tao je popsána cesta, stezka nebo také životní cesta člověka, ale tento znak znamená i taoismus. Levý ideogram se skládá z horní poloviny „noha“ a z dolní poloviny Zhi.  Horní polovina symbolizuje nohu a chodidlo člověka, zatímco znak Zhi...
Čínské písmo je výrazně poznamenáno náboženstvím, zrcadlí víru tamějších lidí v existenci bohů. Výjimečnost čínského písma spočívá především v jeho komplexnosti. Jeden znak se často skládá z vícera samostatných znaků, ze kterých dohromady je...
Dang je znak, který obsahuje hodně negativních významových komponentů. Původně byl odvozen od znaku buxian. Xian se skládá z ideogramů yu a yang, přičemž yu je znak pro rybu a yang je znak pro ovci. Bu naproti tomu představuje v čínštině popírání něčeho.
Čínské znaky mají svůj původ v tisícileté čínské tradici, která byla silně ovlivňována taoismem, a ten se odráží také v způsobu jejich myšlení. Příkladem silného vlivu taoismu je znak hai, který je v čínštině používán jako příslovce...