Čínské znaky
Čínský znak huai je pravým opakem dobra. Je odvozen od znaku pro zkaženost a ztrátu a také od znaku pro zemi. Země a zkaženost stály podle čínské tradice v těsné blízkosti a souvisely spolu. Všechno, co se zkazí, shnije, zemře a je úplně...

Čínské znaky: Yi - jedna, první, celek

Yi - je tím nejjednodušším z několika tisíc komplikovaných čínských znaků a zároveň také prvním znakem, které se čínské děti učí. Většina zná yi jako symbol pro číslo „jedna“. Jen nemnozí však znají hlubokou filozofii, která se ukrývá pod...
Čínský znak Shan se skládá z ideogramů Yang a Yan, přičemž Yang znamená ovci a Yan znamená to vyslovené, ale je tím míněno i slovo. V dávné Číně patřila ovce ke každé dobré domácnosti. Byla jako domácí zvíře obzvlášť oblíbená díky své...

Čínské znaky: Hao - dobré, pěkné

Když je něco dobré, označují to číňané za Hao. Například se v Číně pozdraví Ni hao ma? - Máš se dobře? Jedna z možných odpovědí na to zní Wo hen hao - mám se (velmi) dobře. Podle hlavního díla o čínských znacích „Objasnění písma a analýza...

Čínské znakové písmo - jak praví legenda

Prastaré texty vyprávějí příběh o Cangjíeovi, který sestoupil z nebes, aby dal lidstvu čínské znaky. Traduje se, že když Cangjíe dokončil svůj úkol, pršelo z nebe proso a duchové z podsvětí naříkali a plakali. Západ z velké části shledává čínské...
Levou polovinu znaku pro ctnost, morálku a mravnost De tvoří ideogram, který je symbolem pro nohu a symbolizuje vzpřímenou chůzi, krok ale i přímé jednání. Pravou polovinu tvoří čtyři znaky Shi mu yi xin. Prostřední znak, Yi, znamená číslo jedna a...
Čínský znak Zhen se skládá ze dvou ideogramů: Shi a mu. Shi je znak pro číslici deset a symbolizuje deset světových stran našeho vesmíru. Mu znamená oko. Znak Shimu je tedy nebeské oko nebo také vše vidoucí oko. Tento znak se opírá o víru Číňanů, že jen...
Čínskému znaku  (Jao) se v čínštině připisuje význam léčivého prostředku, medicíny, léku a medikamentu. Podle čínské báje objevil božský hospodář Šen-nung svými nesčetnými pokusy stovky léčivých bylin. Díky tomu se traduje, že byliny,  (Cao),...

Záhada čínských znaků

Podle legendy vymyslel čínské znaky úředník Cchang Ťie před 4.000 lety. Mezi čínským lidem se povídá následující historka: „Cchang Ťie vynalezl znaky a přitom padaly z nebe jáhly a zlí duchové v noci naříkali.“ Podle legendy vymyslel...
Způsob psaní čínského jazyka je z těch nejkomplikovanějších na světě. A přece je v Číně nemluvně, kterému to jde jako po másle. Podle listu Pekingské zprávy z vědy a techniky se maličký génius Čuang-čuang naučil už 2000 znaků a to si ještě neumí...