Názory
„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to provedl. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“   Tyršův citát mluví za vše. Lidská existence by neměla být jalová a bezcílná. To Miroslav Tyrš velmi dobře...
V dnešní době, kdy panuje „kult mládí", je na stáří pohlíženo jako na něco ošklivého, nežádoucího, nemocného, co není v kursu a podobně. Jakoby starý člověk byl přebytečný a neměl už co nabídnout. Jakoby se od starého člověka nedalo nic...
Jan Lucemburský, muž vysoký, štíhlý a urostlý, jenž si liboval v rytířských turnajích, cizácký král, zájemce o římskou korunu, znám také pod přízviskem Slepý, ve světě jmenován jako Český, se narodil 10. srpna 1296 v Lucembursku.
„Humor je nejdůstojnější projev smutku.“ - Miloš Kopecký   Citovaný výrok je poněkud nevšední. Vnímaví jedinci z něj mohou vycítit, že osobnost pronášející tento výrok zřejmě prošla několika tvrdými životními zkušenostmi, aby se...
Jan Werich, český herec, komik, především známý jako „klaun“ ve dvojce s Jiřím Voskovcem, se narodil v Praze 6. února  1905 (+ 30. 10 1980). Známý je především jako významný představitel meziválečné divadelní avantgardy a potom poválečné české...
František Palacký nalezl svou lásku v dějinách a s láskou o nich také psal. V historii objevil pramen moudrosti a jeho rozsáhlé historické dílo se stalo milníkem české historiografie. Nevytvářel však pouhé shluky časově seřazených...

Citát týdne: Tomáš Garrigue Masaryk

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem,...
Byl prvním českým králem, který se po korunovaci burgundským králem současně stal také svatým císařem římským. Dodnes je nazýván „otcem vlasti“. Po jeho smrti nastoupil na trůn jeho prvorozený syn Václav IV. Pro své nástupce zanechal český král...
Snad již o pojmu krásy mluvili mnozí umělci, hudebníci, znalci, mudrci či výtvarníci. Někdo namítne – jak lze vůbec krásu definovat? Není to pojem velmi relativní? Každému se líbí něco jiného. Co je pro jednoho krásné, pro jiného už být nemusí.
Známá osobnost indických dějin, která výrazně ovlivnila politický život a tradice své země a také část světové politiky zastávala názor, že „zbabělec není schopen projevovat lásku, ta je přednostním právem hrdinů.“ Gándhí v uvedeném citátu...