Rychlost světla, tedy rychlost, kterou se pohybuje světlo ve vakuu, je dávno známou konstantou. Její získání však nebylo nijak jednoduché. „Představte si, že u oběda uslyšíte někoho na druhé straně restaurace jak podrážděně mluví do mobilního...