Za Čínu Spravedlivější
Tým překladatelů, korektorů a editorů Velké Epochy se již před více než jedním rokem pustil do překladu knihy čínského obhájce lidských práv Kao Č'šenga - Za Čínu spravedlivější. Začátkem května 2011 bude kniha ve spolupráci...
Od renomovaného právníka k oběti mučení.Poslední interview s právníkem Gao Zhishengem. (Koalice na vyšetření pronásledování Falun Gongu CIPFG (Coalition to Investigate the Perse¬cution of Falun Gong in China) vedla v červenci 2007 poslední interview s GAO...
4. únor 2006. Čínský komunistický režim spáchal v posledních letech hrozné zločiny proti lidem, kteří pokojně a podle zákona obhajovali základní lidská práva. Během posledního půlroku byly občanům dramatickým způsobem zablokovány všechny možné cesty,...
  6. S pomocí boží jdeme do boje Moje žena vystoupila ze strany 16. listopad 2005, napsala GENG He Můj muž a já jsme se stali členy Komunistické strany Číny, když jsme byli ještě mladí a naivní a plni energie jsme sloužili v lidově...
Od zveřejnění mého dopisu HU Jintaovi a WEN Jiabaovi už uplynulo třicet pět dnů. V tomto dopise jsem popsal své obavy z pronásledování věřících skupin místními vládními úřady. A teď uplynulo třicet tři dnů od doby, kdy mne a mou rodinu začala vláda...
Otevřený dopis Všečínskému shromáždění lidových zástupců - Jsem právník a nedávno jsem od příznivců Falun Gongu obdržel mnoho proseb o pomoc. Byli odsouzeni k nuceným pracem v pracovních táborech. Rozjel jsem se tedy 26. prosince se svou asistentkou do...
Případ malého Weiyie - Nejzajímavější případy, které jsem zpracovával a které na sebe přitáhly i pozornost médií, byly případy „pro bono". Zde se jednalo o skupiny postižených lidí či dětí, kteří se nějakým způsobem stali oběťmi zlovůle.
V osamoceném poslání . Nezáviděníhodná situace právníků v Číně - První případ, který jsem jako právník zpracovával, byl případ  „pro bono"[1]. Od té doby jsem po několik let věnoval třetinu své pracovní síly tomu, že jsem zdarma vykonával...
Jemný jako housle, odvážný jako meč - Od venkovského kluka k váženému právníkovi - „Kdy budeme mít konečně dostatek jídla?" - Narodil jsem se v roce 1964 na venkově, v severní provincii  Ša-an-si. V té době byl čínský lid hodně chudý, ale naše...
Kao Č‘-šeng (Gao Zhisheng) se narodil v chudobě a vyrůstal v oblasti, kde lišky dávají dobrou noc. A přece se z něho stal nejvýznamnější právník Číny. Odvážně hledal spravedlnost pro nejohroženější skupiny Číňanů; pro chudé, mrzáky, vdovy po...